Dokument & lagar (32 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:33 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 10 oktober Fråga 2002/03:33 av Carl-Axel Johansson m till miljöminister Kjell Larsson om samordningsansvar för erosionsfrågor Myndighetsansvaret för stranderosionen bereds sedan drygt två år inom Regeringskansliet. Naturvårdsverket hade i redovisning till Miljödepartementet kommit fram till att Statens Geologiska

Inlämnad: 2002-10-10 Besvarare: Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1353 av Nyström, Elizabeth (m)

den 24 augusti Fråga 1999/2000:1353 av Elizabeth Nyström m till miljöminister Kjell Larsson om harmonisering av elhandel och elproduktion Den bristande harmoniseringen både vad gäller avreglering och miljökrav innebär att dansk kolkraft får exportfördelar flera år framöver med mycket negativ miljöpåverkan framför allt

Inlämnad: 2000-08-24 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1259 av Norinder, Patrik (m)

den 28 juli Fråga 1999/2000:1259 av Patrik Norinder m till miljöminister Kjell Larsson om översvämningar i södra Norrland Södra Norrland drabbades veckorna 29 och 30 av översvämning. Vattenmängderna översteg tidigare mycket höga nivåer, och översvämningarna orsakade stora materiella skador för enskilda och olika offentliga

Inlämnad: 2000-07-31 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1248 av René, Inger (m)

den 25 juli Fråga 1999/2000:1248 av Inger René m till miljöminister Kjell Larsson om strandstädningen i Bohuslän Under vårstormarna översvämmades stränderna i Bohuslän av skräp från havet, till stort förfång för miljön och turismen. Vid ett besök i Bohuslän i juli lovade miljöministern att staten skulle ta ett ansvar

Inlämnad: 2000-07-25 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1188 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 4 juli Fråga 1999/2000:1188 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Kjell Larsson om Sveriges inställning till valfångst Norge och Japan har länge krävt att IWC The International Whaling Commission/ Internationella Valkommissionen ska upphäva det förbud mot valfångst som infördes 1986. Trots många års

Inlämnad: 2000-07-04 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1177 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 30 juni Fråga 1999/2000:1177 av Rolf Gunnarsson m till miljöminister Kjell Larsson om bilfri dag I medier har man kunnat utläsa att miljöministern talat om en bilfri dagDet kan ju låta både miljömässigt fint och vackert och vara bra ur miljösynpunkt, men inriktningen verkar vara en storstadsprodukt. Vi som bor

Inlämnad: 2000-06-30 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1155 av Nyström, Elizabeth (m)

den 21 juni Fråga 1999/2000:1155 av Elizabeth Nyström m till statsrådet Mona Sahlin om halonförbudet Sverige har som enda land infört ett förbud mot användning av halon som släckmedel i äldre svenska fartyg. Existerande anläggningar ska bytas ut senast den 30 juni i år. Ett byte av anläggning beräknas kosta ca 5 miljoner

Inlämnad: 2000-06-21 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1131 av Björkman, Lars (m)

den 14 juni Fråga 1999/2000:1131 av Lars Björkman m till miljöminister Kjell Larsson om chipstrimning av fordon Bilavgasutredningen har överlämnat sitt betänkande till Miljödepartementet. Där föreslås bl.a. att de flesta varianter av s.k. chipstrimning och liknande ingrepp blir straffbara. Straffet föreslås bli böter

Inlämnad: 2000-06-15 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1038 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 25 maj Fråga 1999/2000:1038 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om brist på detaljplanerad mark Runtom i kommunerna råder brist på detaljplanerad mark. Till detta finns flera orsaker. T.ex. tar många överklaganden lång tid och i vissa fall väljer kommuner att inte pröva förfrågningar om detaljplaner.

Inlämnad: 2000-05-26 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1017 av Björkman, Lars (m)

den 25 maj Fråga 1999/2000:1017 av Lars Björkman m till miljöminister Kjell Larsson om försurningen i södra Sverige Forskare i den s.k. Skogsekologigruppen vid Lunds universitet som under elva år följt utvecklingen i 32 barrskogslokaler i Skåne hävdar att de sydsvenska skogarna går mot en krasch. Den senaste kontrollen

Inlämnad: 2000-05-25 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:816 av Sjölund, Anders (m)

den 11 april Fråga 1999/2000:816 av Anders Sjölund m till miljöminister Kjell Larsson om Botniabanans sträckning Botniabanans slutliga sträckning från Husum till Umeå är just nu föremål för miljöprövning. Den föreslagna sträckningen har varit föremål för uppslitande diskussioner på grund av befarade stora bullerstörningar

Inlämnad: 2000-04-11 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:784 av Högmark, Anders G (m)

den 29 mars Fråga 1999/2000:784 av Anders G Högmark m till miljöminister Kjell Larsson om att glesbygdsturism hindras av strandskydd Många bedömare hävdar att turismen är den näringsgren som kommer att få störst betydelse för glesbygden. Till men för en sådan utveckling är den nuvarande plan- och bygglagen och dess

Inlämnad: 2000-03-31 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:756 av Nyström, Elizabeth (m)

den 27 mars Fråga 1999/2000:756 av Elizabeth Nyström m till miljöminister Kjell Larsson om skräp som skrämmer solbadare Dumpat avfall som strandar längs våra kuster är ett stort problem. Mängden skräp som flyter iland, enbart längs den 20 mil långa Bohuskusten, är ca 8 000 kubikmeter. Alltifrån tomma fisklådor till

Inlämnad: 2000-03-27 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:751 av Persson, Bertil (m)

den 24 mars Fråga 1999/2000:751 av Bertil Persson m till miljöminister Kjell Larsson om EU:s fågeldirektiv Sverige har tidigare fått en skarp varning från EG-domstolen som varit missnöjd med hur Sverige följer EU:s fågeldirektiv. Nu planeras kraftfulla havsbaserade vindkraftverk i direkt anslutning till flyttfågelvägarna

Inlämnad: 2000-03-24 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 1999/2000:276 av Molén, Per-Richard (m)

den 3 mars Interpellation 1999/2000:276 av Per-Richard Molén m till näringsminister Björn Rosengren om bilskrotningsdirektivet I början av februari slog Europaparlamentet fast att bilindustrin ska tvingas ta ansvar för återvinning och ansvar för återvinning av uttjänta bilar. Beslutet innebär bl.a. att konsumenterna

Inlämnad: 2000-03-03 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:569 av Tolgfors, Sten (m)

den 17 februari Fråga 1999/2000:569 av Sten Tolgfors m till statsminister Göran Persson om fördelning av miljöpengar av taktiska skäl I dag redovisar Svenska Dagbladet en granskning som två forskare vid Uppsala universitet gjort. Den går igenom hur regeringen inför valet 1998 använde 2,3 miljarder kronor av skattebetalarnas

Inlämnad: 2000-02-17 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 1999/2000:235 av Jonsson, Göte (m)

den 14 februari Interpellation 1999/2000:235 av Göte Jonsson m till miljöminister Kjell Larsson om vindkraftverk som skadar flyttfåglarna Att bygga vindkraftverk i anslutning till etablerade flyttfågelsträck är ett vanskligt företag, framför allt för fåglarna. Frågan har kommit att ställas på sin spets i anslutning

Inlämnad: 2000-02-14 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 1999/2000:232 av Karlsson, Ola (m)

den 14 februari Interpellation 1999/2000:232 av Ola Karlsson m till miljöminister Kjell Larsson om miljöbalken och företagandet En god miljö för företagande ger fler företag och företagare och därmed växande välfärd. Tillväxt ger bättre möjligheter att hantera miljöproblem och att ersätta miljöfarliga verksamheter

Inlämnad: 2000-02-14 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 1999/2000:228 av Jonsson, Göte (m)

den 10 februari Interpellation 1999/2000:228 av Göte Jonsson m till miljöminister Kjell Larsson om skatter på bensin Miljöministern har vid flera tillfällen påtalat behovet av höjda skatter på bensin med motiveringen att miljön och bekämpandet av växthuseffekten kräver detta. Han anser således att svenska bilister

Inlämnad: 2000-02-10 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:500 av Karlsson, Ola (m)

den 3 februari Fråga 1999/2000:500 av Ola Karlsson m till miljöminister Kjell Larsson om god miljö för konkurrens mellan matbutiker Väl fungerande konkurrens är ett avgörande villkor för en fungerande marknad och låga priser. Detta gäller även inom livsmedelshandeln vilket också uppmärksammats av statsrådet Sahlin

Inlämnad: 2000-02-03 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Paginering