Dokument & lagar (12 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1317 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 10 juni Fråga 2007/08:1317 Tjänstehundar och privata uppfödare av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Jag har tidigare frågat om regeringen kommer att lägga fram något förslag med anledning av tjänstehundsutredningen Hundgöra hundar som gör nytta som kom 2005. Svaret att

Inlämnad: 2008-06-10 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2003/04:411 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 2 april Interpellation 2003/04:411 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om stopplagen Bostadsutskottet har gjort en sammanställning av beslut i ärenden om tillstånd till överlåtelse enligt lagen om allmännyttiga bostadsföretag. En lag som vi moderater vill avskaffa. Av sammanställningen

Inlämnad: 2004-04-02 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:146 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 24 november Interpellation 2003/04:146 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om räntebidragen I början av 1990-talet utgjorde utgifterna för räntebidragen en stor post i statsbudgeten. Därför införde den borgerliga regeringen ett system för en successiv nedtrappning av utgifterna för

Inlämnad: 2003-11-24 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:333 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 25 november Fråga 2003/04:333 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsmarknad för eliten Den senaste tiden har skandalerna kring toppchefers lägenhetsaffärer duggat tätt. Chefer inom näringslivet och fackföreningsrörelsen har fått hyreslägenheter i attraktiva lägen i Stockholm.

Inlämnad: 2003-11-25 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:271 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 14 november Fråga 2003/04:271 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om byggandet i Stockholm Av snabbprotokollet från interpellationsdebatt den 11 november år 2003 framgår att statsrådet slår sig för bröstet och hävdar att bostadsbyggandet ökar i Stockholm. Nu konstaterar jag med en

Inlämnad: 2003-11-14 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:32 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 16 oktober Interpellation 2003/04:32 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbristen i Stockholmsregionen Stockholm har rasat från tredje till 69:e plats i Affärsvärldens lista över Sveriges tillväxtregioner. Detta är allvarligt och innebär att Stockholm inte längre kan fungera

Inlämnad: 2003-10-16 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:45 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 30 september Fråga 2003/04:45 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kredit hos Riksgäldskontoret I budgetpropositionen för år 2004 föreslår regeringen att riksdagen ska bemyndiga regeringen att besluta om en rörlig kredit hos Riksgäldskontoret om fem miljoner kronor för att Statens

Inlämnad: 2003-09-30 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2002/03:181 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 12 februari Interpellation 2002/03:181 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om EU och bostadsstöd I en skrivelse från Europeiska kommissionen slås det fast att kommunala bostadsföretag omfattas av de kontrollregler som avser statligt stöd. Skälet till detta är att företagen sysslar

Inlämnad: 2003-02-12 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2002/03:108 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 november Fråga 2002/03:108 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om stoppad byggnation i Stockholm Byggnation av ett antal lägenheter i Stockholms innerstad stoppas just nu av landshövding Mats Hellström med hänvisning till lagstiftningen. Regeringens mål är att det ska byggas 30 000

Inlämnad: 2002-11-11 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:32 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 26 september Fråga 2001/02:32 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunala bostadsföretag I regeringsförklaringen står följande: Statens engagemang när det gäller kommunernas bostadsföretag ska öka.Det vore intressant att veta mera konkret vad detta uttalande står för. Handlar

Inlämnad: 2001-09-26 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:118 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 24 oktober Fråga 2000/01:118 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till justitieminister Thomas Bodström om Hyresgästföreningen och föreningsfriheten I Sverige har vi en grundlagsfäst föreningsfrihet. Det finns nu uppgifter om att regeringen kommer att föreslå att även hyresgäster som inte är medlemmar i Hyresgästföreningen

Inlämnad: 2000-10-24 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:18 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 25 september Fråga 2000/01:18 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsminister Göran Persson om byggnation på Tullinge flygplats I regeringsförklaringen från den 19 september 2000 framgår följande: I Stockholmsområdet skall en ny, modern stadsdel med bostäder och arbetsplatser byggas på gamla Tullinge flygplats.Enligt

Inlämnad: 2000-09-25 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)