Dokument & lagar (14 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1400 av Karlsson, Ola (m)

den 3 juli Fråga 2001/02:1400 av Ola Karlsson m till miljöminister Kjell Larsson om rovdjursangrepp I helgen angreps och dödades fem kvigkalvar av en varg strax utanför Väse i Värmland. De gick en kvalfylld död till mötes. När lantbrukaren kom dit såg han vargen bita en kalv. Fyra kalvar låg då redan döda. 50 meter

Inlämnad: 2002-07-03 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1249 av Hansson, Roy (m)

den 28 maj Fråga 2001/02:1249 av Roy Hansson m till statsrådet Mona Sahlin om rättssäkerhet för småföretagare En rättsstat fordrar att lagar ska vara utformade så att den enskilde, eventuellt med viss hjälp, kan tolka och följa dem. Ett område som ofta är föremål för klagomål är miljölagstiftningen, som i vissa delar

Inlämnad: 2002-05-28 Besvarare: statsrådet Kjell Larsson (S)

Interpellation 2001/02:458 av Sundell, Ola (m)

den 26 april Interpellation 2001/02:458 av Ola Sundell m till näringsminister Björn Rosengren om företagares rättssäkerhet i miljöfrågor I mina kontakter med ett stort antal småföretagare får jag uppfattningen att det offentliga mer upplevs stjälpa än hjälpa de små företagen. Problem med krångliga kontakter med myndigheter

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1091 av Berggren, Inga (m)

den 22 april Fråga 2001/02:1091 av Inga Berggren m till miljöminister Kjell Larsson om samordning av stranderosionsansvar Miljöministern vill samla frågor om stranderosion i en myndighet. Statsrådet Lena Sommestad har i brev svarat oroliga boende i södra Skåne, att ett samordningsansvar kan fylla en viktig funktion

Inlämnad: 2002-04-22 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2001/02:396 av Gardos, Petra (m)

den 19 april Interpellation 2001/02:396 av Petra Gardos m till miljöminister Kjell Larsson om miljöbalken Mor och dotter skulle starta en Bo-på-lantgård-verksamhet. Företaget heter Huset Bror August. Eftersom de ville veta vad som fordrades för att starta denna verksamhet så vände de sig till berörda myndigheter och

Inlämnad: 2002-04-19 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2001/02:312 av Berggren, Inga (m)

den 12 mars Interpellation 2001/02:312 av Inga Berggren m till statsrådet Lena Sommestad om miljön för närboende till vindkraftverk Regeringens uttalade målsättning är att tjugodubbla vindkraftens elproduktion i Sverige fram till 2010. Det är med alla mått mätt en väldigt stor utbyggnad. Vindkraftverken ska byggas

Inlämnad: 2002-03-12 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:440 av Karlsson, Ola (m)

den 18 december Fråga 2001/02:440 av Ola Karlsson m till miljöminister Kjell Larsson om upparbetat kärnbränsle Sedan mer än två år finns hos regeringen en ansökan om att upparbeta kärnbränsle. Det gäller 4,8 ton bestrålat uranbränsle från den nedlagda forskningsreaktorn R 1 vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Inlämnad: 2001-12-18 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2001/02:131 av Elinderson, Lars (m)

den 7 december Interpellation 2001/02:131 av Lars Elinderson m till miljöminister Kjell Larsson om enhetlig hantering av slamfrågan Debatten om risker och fördelar med spridning av avloppsslam på åkermark har böljat fram och tillbaka under många år. Ambitionen i många kommuner är att på olika sätt utnyttja det stora

Inlämnad: 2001-12-06 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:258 av Berggren, Inga (m)

den 23 november Fråga 2001/02:258 av Inga Berggren m till miljöminister Kjell Larsson om myndighetsansvaret och stranderosion Stranderosionen är ett problem på långa sträckor runt den skånska kusten. Situationen är liknande i andra kommuner i Halland och på Gotland. Bostadsutskottet ansåg förra året att samhällets

Inlämnad: 2001-11-23 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:257 av Nisser, Per-Samuel (m)

den 23 november Fråga 2001/02:257 av Per-Samuel Nisser m till miljöminister Kjell Larsson om avfallsförbränning Med deponiskatt och hårdare krav på deponier söker nu kommuner olika lösningar för framtidens hantering av hushållsavfall. Processen vid förbränning av hushållsavfall ger värdefull energi. Renhållningsverksföreningen

Inlämnad: 2001-11-23 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:234 av Backman, Jan (m)

den 20 november Fråga 2001/02:234 av Jan Backman m till näringsminister Björn Rosengren om utbyggnad till dubbelspår i Lund Utbyggnaden till dubbelspår på sträckan Lunds stationLunds stadsgräns är överklagad och ärendet ligger sedan länge hos regeringen för avgörande. När kommer regeringen att fatta beslut i detta överklagandeärende

Inlämnad: 2001-11-20 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:97 av Sidén, Anita (m)

den 23 oktober Fråga 2001/02:97 av Anita Sidén m till miljöminister Kjell Larsson om återvinning Enligt en rapport från branschorganisationen Svensk Handel framkommer det att återvinning av uttjänta produkter är för omfattande i Sverige. I många fall skulle det vara både mer miljövänligt och billigare att bränna eller

Inlämnad: 2001-10-23 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:75 av Nyström, Elizabeth (m)

den 18 oktober Fråga 2001/02:75 av Elizabeth Nyström m till miljöminister Kjell Larsson om miljöprövning Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i Umeå utreder byggandet av ett högrisklaboratorium. Där ska enligt planerna hanteras en blandning av misstänkt explosiva kemiska och biologiska stridsmedel från hela världen.

Inlämnad: 2001-10-18 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:33 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 26 september Fråga 2001/02:33 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Kjell Larsson om Horstensleden Enligt uppgift har Sjöfartsverket för avsikt att föreslå utbyggnad av en nygammal farled i Stockholms skärgård nu kallad Horstensleden. I början på 1990-talet ägde ingående överväganden och diskussioner

Inlämnad: 2001-09-26 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)