Dokument & lagar (65 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1632 av Åkerhielm, Anna (m)

den 16 september Fråga 2001/02:1632 av Anna Åkerhielm m till socialminister Lars Engqvist om barn- och ungdomsvården RRV:s rapport 2002:13 Ingen plats för ungdomar Konsekvenser av platsbristen vid de särskilda ungdomshemmen inom SIS är en svidande kritik av ett dåligt fungerande omhändertagande av ungdomar med svårartade

Inlämnad: 2002-09-16 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1621 av Carlson, Leif (m)

den 9 september Fråga 2001/02:1621 av Leif Carlson m till socialminister Lars Engqvist om allmänhetens kontakter med Apoteksbolaget Enligt uppgift spelas de flesta samtal som görs till det statliga Apoteksbolaget in på band och lagras i tre år, utan att de som ringer informeras om detta faktum. De bandade samtalen

Inlämnad: 2002-09-09 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1613 av Karlsson, Ola (m)

den 6 september Fråga 2001/02:1613 av Ola Karlsson m till socialminister Lars Engqvist om ersättning till skadade vid medicinsk behandling En kvinna i Karlskoga har informerat mig om att det finns ett antal kvinnor runtom i vårt land som lider svårt i sviterna av den medicinska behandling de fått. Det gäller kvinnor

Inlämnad: 2002-09-06 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1559 av Hansson, Roy (m)

den 27 augusti Fråga 2001/02:1559 av Roy Hansson m till socialminister Lars Engqvist om socialtjänstlagen Med nuvarande regler finns risk att personer som är i behov av bistånd eller annat stöd enligt socialtjänstlagen kan komma i en situation där vistelse utanför den egna kommunen kan ifrågasättas. Skälet till detta

Inlämnad: 2002-08-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1446 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 24 juli Fråga 2001/02:1446 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingela Thalén om kommunalt ansvar för vård av barn och ungdomar Sedan lång tid tillbaka har såväl kommuner som medierna uppmärksammat de oklara reglerna för kommunernas ansvar för i andra kommuner placerade barn och ungdomar. Man kan ibland

Inlämnad: 2002-07-24 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1445 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 24 juli Fråga 2001/02:1445 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till socialminister Lars Engqvist om återkallande av serveringstillstånd Återigen har en pressdebatt uppstått om hur kommunerna tillämpar alkohollagens regler om återkallande av serveringstillstånd för restauranger. De fall som uppmärksammats gäller i

Inlämnad: 2002-07-24 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1412 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 10 juli Fråga 2001/02:1412 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om avgiftssystemet inom äldreomsorgen I socialutskottets betänkande 2001/02:SoU3 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg skriver regeringen att man har för avsikt att ge Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och utvärdera

Inlämnad: 2002-07-10 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1405 av Tolgfors, Sten (m)

den 5 juli Fråga 2001/02:1405 av Sten Tolgfors m till socialminister Lars Engqvist om dövtolkar Det nuvarande systemet för fördelning av resurser för dövtolkar utgår från länens invånarantal. Därtill fördelas visst stöd till t.ex. Örebro på grund av lokaliseringen av dövskolor i detta landsting. Det har länge varit

Inlämnad: 2002-07-05 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1326 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 26 juni Svar på fråga 2001/02:1326 om lex Sarah Socialminister Lars Engqvist Marietta de Pourbaix-Lundin har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta så att anmälningsplikten även ingår i LSS. Bestämmelsen i socialtjänstlagen om skyldighet för personal att till huvudman anmäla allvarliga missförhållanden inom

Inlämnad: 2002-06-11 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1358 av Cederfelt, Margareta (m)

den 18 juni Fråga 2001/02:1358 av Margareta Cederfelt m till socialminister Lars Engqvist om avreglerat apoteksmonopol Apoteket har i dag monopol på försäljning av receptbelagda såväl som receptfria läkemedel. Detta innebär att många preparat är svåråtkomliga för kunder med exempelvis lång resväg till apoteket eller

Inlämnad: 2002-06-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1325 av Sidén, Anita (m)

den 10 juni Fråga 2001/02:1325 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om drogrelaterade dödsfall Enligt uppgifter i SVT:s Rapport har antalet personer som dör av narkotika trefaldigats mellan åren 1995 och 2001. Statistiken visar också att dödsfallen ökar bland ungdomar. Under 70-talet dog ca 50 personer

Inlämnad: 2002-06-10 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1252 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 29 maj Fråga 2001/02:1252 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till socialminister Lars Engqvist om primatdjurhuset I propositionen Forskning och förnyelse proposition 2000/01:3, angav regeringen att det är angeläget att det nya primatdjurhuset byggs med en standard som inte bara uppfyller gällande minimikrav utan

Inlämnad: 2002-05-29 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1251 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 29 maj Fråga 2001/02:1251 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till socialminister Lars Engqvist om import av apor för försöksändamål Förbundet djurens rätt har besökt den uppfödningsanläggning i Kina som SMI, Smittskyddsinstitutet, senast handlat apor från. Reportaget som gjorts visar att den anläggningen håller en

Inlämnad: 2002-05-29 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1226 av René, Inger (m)

den 23 maj Fråga 2001/02:1226 av Inger René m till socialminister Lars Engqvist om hemtjänst till sommargäster Nu när sommaren nalkas flyttar många ut till sina sommarstugor. I Bohuslän fyrafem-dubblas befolkningen i många kustkommuner under några sommarmånader. Detta gör att belastningen på hemvården och hemsjukvården

Inlämnad: 2002-05-23 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1189 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 21 maj Fråga 2001/02:1189 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till socialminister Lars Engqvist om assistansersättningen Riksförsäkringsverket RFV är i färd med att utarbeta förslag till nya allmänna råd till lagen om assistansersättning. När jag läser RFV:s förslag kan jag konstatera att det på flera punkter inte

Inlämnad: 2002-05-21 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1188 av Bill, Per (m)

den 21 maj Fråga 2001/02:1188 av Per Bill m till socialminister Lars Engqvist om alkoholservering under fotbolls-VM De senaste dagarna har det diskuterats kring krogarnas möjligheter att servera öl i samband med sändningarna av matcherna från fotbolls-VM. På grund av tidsskillnaden till Japan och Sydkorea kommer matcherna

Inlämnad: 2002-05-21 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:486 av Fleetwood, Elisabeth (m)

den 26 april Interpellation 2001/02:486 av Elisabeth Fleetwood m till socialminister Lars Engqvist om utredning om cancerplan Vid sammanträde i socialutskottet den 18 april 2002 justerades betänkandet 2001/2002 i SoU:13 och vår motion 2001/2002:So467 om cancerplan avslogs. Efter den 18 april har såväl statsminister

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:427 av Elinderson, Lars (m)

den 26 april Interpellation 2001/02:427 av Lars Elinderson m till socialminister Lars Engqvist om barn i fattiga familjer Rädda Barnen presenterade för en tid sedan en rapport, som bl.a. visade att andelen barn i ekonomiskt fattiga familjer ökat under 90-talet. Samtidigt har andelen barnfamiljer som erhöll socialbidrag

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:422 av Husmark Persson, Cristina (m)

den 26 april Interpellation 2001/02:422 av Cristina Husmark Persson m till socialminister Lars Engqvist om statlig finansiering av äldreomsorgen Äldre saknar i dag i stort sett konsumentinflytande över sina omsorgstjänster samtidigt som omsorgsgivarna inte vinner något på att göra sina tjänster attraktiva. För många

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:421 av Fleetwood, Elisabeth (m)

den 26 april Interpellation 2001/02:421 av Elisabeth Fleetwood m till socialminister Lars Engqvist om folksjukdomen benskörhet Med flest höftfrakturer i världen och flest kotfrakturer inom EU intar Sverige en föga eftersträvansvärd topposition i den internationella osteoporosstatistiken. Varje år inträffar i Sverige

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Paginering