Dokument & lagar (20 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:865 av Åkerhielm, Anna (m)

Fråga 1998/99:865 av Anna Åkerhielm m till socialministern om tillgång till platser på 12-hem den 20 augusti De statliga vårdplatserna i landet räcker inte till när ungdomar med problem måste omhändertas. Platsbristen innebär att ungdomarna inte kan placeras. Även när ungdomar får plats, men av någon anledning behöver

Inlämnad: 1999-08-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:860 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

Fråga 1998/99:860 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialministern om personlig assistans den 17 augusti En funktionshindrad med grava handikapp har enligt 4 2 stycket i LASS rätt att få tillgång till en personlig assistent. Trots detta tvingas många funktionshindrade att föra sina ärenden vidare ända upp i Regeringsrätten

Inlämnad: 1999-08-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:734 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1998/99:734 av Maud Ekendahl m till socialministern om sjukhus i privat regi den 10 juni Under veckan som gått har socialministern uttalat sig om att eventuellt lägga fram ett laghinder mot sjukhus i privat regi. När det gäller sjukhuset i Simrishamn finns förslag att överföra sjukhuset på entrepenad som ett

Inlämnad: 1999-06-10 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:699 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:699 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till socialministern om nytt aphus vid Smittskyddsinstitutet Aporna vid SMI, Smittskyddsinstitutethar relativt sett fått det lite bättre. Trots detta kan aporna fortfarande inte få utlopp för sitt naturliga beteende. Med andra ord uppfylls inte 4 i djurskyddslagen.

Inlämnad: 1999-06-03 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:679 av Hansson, Roy (m)

Fråga 1998/99:679 av Roy Hansson m till socialministern om läkemedelskostnader Genom läkemedelsreformen överfördes kostnadsansvaret till sjukvårdshuvudmännen. den 31 maj Gotlands kommun gjorde i början av år 1998 en undersökning av rutiner och kostnader för läkemedel till boende på f.d. sjukhemmen särskilt boende,

Inlämnad: 1999-05-31 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:641 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1998/99:641 av Maud Ekendahl m till socialministern om regler för utskänkning av alkohol den 20 maj Ett näringsställe i Kristianstad har sedan tio år tillstånd att servera starköl och vin till allmänheten enligt beslut av länsstyrelsen. Tillståndet gäller mellan kl. 11.00-01.00 men i verkligheten har näringsstället

Inlämnad: 1999-05-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:591 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:591 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till socialministern om rätten till personlig assistans efter 65-årsdagen den 29 april Rätten till personlig assistans enligt LSS/LAS upphör vid 65-årsdagen. Socialutskottet har i betänkande 1998/1999:SoU1 gett regeringen till känna följande: Vad gäller frågan om rätt

Inlämnad: 1999-04-29 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:589 av Erik Hedlund, Carl (m)

Fråga 1998/99:589 av Carl Erik Hedlund m till finansministern om Systembolagets leveransvägran den 29 april Enligt uppgifter i Dagens Industri den 28 april har Systembolagets vd Gabriel Romanus stoppat en informationskampanj från Svenska Bryggarföreningen. Föreningen har för avsikt att förse ölburkar och ölflaskor

Inlämnad: 1999-04-29 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:551 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1998/99:551 av Maud Ekendahl m till socialministern om provsmakning hos vin- och spritproducenter den 20 april Vin- och spritproducenter i andra länder får i samband med visningar låta besökarna provsmaka. Inte så i vårt land Varför får inte exempelvis Absolut Company i Åhus bjuda på ett par centiliter i samband

Inlämnad: 1999-04-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:541 av Wågö, Liselotte (m)

Fråga 1998/99:541 av Liselotte Wågö m till socialministern om återbetalning av bilstöd den 19 april Ett dödsbo riskerar i dag att få krav från försäkringskassan rörande återbetalning av bilstöd. Detta är naturligt för de delar som avskrivs med 1/7 per år grundbidrag och eventuellt inkomstbaserat bidragMen det har hänt

Inlämnad: 1999-04-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:539 av Fridén, Lennart (m)

Fråga 1998/99:539 av Lennart Fridén m till socialministern om smärtlindring till foster den 19 april De senaste årens forskning om foster och prenatala förhållanden har givit många nya resultat. Bl.a. har man i samband med forskning rörande ingrepp på människofoster fått ta ställning till frågor om behov av smärtlindring

Inlämnad: 1999-04-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:385 av Fredrik Graf, Carl (m)

Fråga 1998/99:385 av Carl Fredrik Graf m till socialministern om detaljhandelsmonopolet för alkohol den 19 februari Monopolet att importera alkoholdrycker är borta sedan några år. Detta har bl.a. inneburit att en rad nya importörer har kunnat etablera sig på den svenska marknaden så att utbudet av t.ex. kvalitetsviner

Inlämnad: 1999-02-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:366 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:366 av Rolf Gunnarsson m till socialministern om bilstödet till handikappade den 15 februari I ett frågesvar den 27 januari 1999 fick jag delvis svar på en fråga jag ställt om bilstödet till handikappade. Svaret var således bara en del av vad jag frågat om. Av svaret att döma var detta inriktat på förtidspensionerade

Inlämnad: 1999-02-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:313 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

Fråga 1998/99:313 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialministern om assistansersättningen den 3 februari I Billesholm finns en liten flicka som heter Tanja och är 11 år gammal. Tanja är utecklingsstörd och är i stort behov av personlig assistent också under skoltid. Detta är en trygghet som hon också haft tidigare

Inlämnad: 1999-02-03 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:263 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:263 av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Maj-Inger Klingvall om bilstödet till handikappade den 20 januari Ett förbättrat bilstöd till handikappade infördes den 1 oktober 1988. Då trädde lagen 1988:360 om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade och förordningen 1988:890 om bilstöd till handikappade

Inlämnad: 1999-01-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:258 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1998/99:258 av Maud Ekendahl m till socialministern om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN den 19 januari Återigen har debatten blossat upp varför inte de som erhållit disciplinpåföljd av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN registreras. Jag tog upp problemet i socialutskottet 1993 och sedan dess har

Inlämnad: 1999-01-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:187 av Lindblad, Göran (m)

Fråga 1998/99:187 av Göran Lindblad m till socialministern om övergången till ny försäkring den 14 december I svaret på min fråga 1998/99:148 anger socialministern att bestämmelserna om ersättning utkom från trycket den 10 november. Denna upplysning är bra, men inget svar på frågan vad som skall göras för att oskyldiga

Inlämnad: 1998-12-14 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:153 av Norinder, Patrik (m)

Fråga 1998/99:153 av Patrik Norinder m till socialministern om barn och unga som placerats i annan kommun den 4 december Genom ändringar i socialtjänstlagen, SoL prop. 1996/97:124har kommunen fått ett utvidgat ansvar när det gäller att tillgodose behovet av individuella stödinsatser för bl.a. barn och unga som placerats

Inlämnad: 1998-12-04 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:148 av Lindblad, Göran (m)

Fråga 1998/99:148 av Göran Lindblad m till socialministern om tandvårdsförsäkringen den 4 december Riksdagen beslutade i juni i år om en reformerad tandvårdsförsäkring. Den nya försäkringen avses träda i kraft den 1 januari 1999. Riksförsäkringsverket har fått i uppdrag att utforma återbäringstaxa och detaljbestämmelser.

Inlämnad: 1998-12-04 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:129 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1998/99:129 av Ola Karlsson m till statsrådet Maj-Inger Klingvall om vuxentandvården den 1 december I samband med att den nya tandvårdsförsäkringen träder i kraft införs etableringsfrihet och fri prissättning inom vuxentandvården. Det är bra att avreglering sker på tandvårdsområdet. Konkurrens inom ett avreglerat

Inlämnad: 1998-12-01 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)