Dokument & lagar (8 träffar)

Interpellation 2017/18:443 av Cecilia Magnusson (M)

Interpellation 2017/18:443 Omlokaliseringen av MUCF av Cecilia Magnusson M till Statsrådet Anna Ekström S I augusti förra året deklarerade regeringen att man avser att flytta Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCFEnligt uppdraget ska omlokaliseringen vara avslutad senast den 1 februari 2019. I februari

Inlämnad: 2018-03-21 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Interpellation 2017/18:443 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2017/18:155 av Eva Lohman (M)

Interpellation 2017/18:155 Regeringens planer för folkbildningen av Eva Lohman M till Statsrådet Anna Ekström S I sin andra delrapport till regeringen om folkbildningen konstaterar Statskontoret att det finns ett antal risker som skulle kunna försämra folkhögskolornas förutsättningar att bidra till sina syften. Riskerna

Inlämnad: 2017-11-15 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Interpellation 2017/18:155 av Eva Lohman (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens planer för folkbildningen

Skriftlig fråga 2017/18:1282 av Eva Lohman (M)

Fråga 2017/18:1282 Konkurrenssituationen för den svenska bärbranschen av Eva Lohman M till Statsrådet Heléne Fritzon S En företagare beskriver att det som regeringen nu avser att genomföra medför stora negativa konsekvenser för dennes företag med ca 20 anställda, liksom för hela bärindustrin i Sverige, en bransch som

Inlämnad: 2018-05-08 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1282 av Eva Lohman (M) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2016/17:2 av Eva Lohman (M)

Interpellation 2016/17:2 Statsbidrag till studieförbund av Eva Lohman M till Statsrådet Anna Ekström S Folkbildningsrådets styrelse beslutade i december 2015 om ett nytt system för fördelning av statsbidrag till studieförbund. De viktigaste förändringarna som man själv lyfter fram handlar bland annat om tydligare koppling

Inlämnad: 2016-09-14 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Interpellation 2016/17:2 av Eva Lohman (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statsbidrag till studieförbund

Skriftlig fråga 2015/16:688 av Cecilia Magnusson (M)

Fråga 2015/16:688 Backaundantaget för trängselskatten av Cecilia Magnusson M till Finansminister Magdalena Andersson S Den geografiska utformningen av trängselskatten i Göteborg blev olycklig i stadsdelen Backa. Det så kallade Backaundantaget har utretts av alliansregeringen och remissbehandling genomförts. Enligt tidsplanen

Inlämnad: 2016-01-26 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:688 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:283 av Eva Lohman (M)

Interpellation 2014/15:283 Ideell second hand-försäljning av Eva Lohman M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP En dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2013 fastslog att de ideella organisationer som driver second hand-butiker ska betala 25 procent i moms på sin verksamhet enligt Skatteverkets tolkning.

Inlämnad: 2015-02-11 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:283 av Eva Lohman (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:140 av Cecilia Magnusson (M)

Fråga 2014/15:140 Trängselskatten i Backa av Cecilia Magnusson M till Finansminister Magdalena Andersson S Den geografiska utformningen av trängselskatten i Göteborg blev olycklig i stadsdelen Backa. Det så kallade Backaundantaget har utretts av alliansregeringen, och remissbehandling har genomförts. Enligt tidsplanen

Inlämnad: 2014-12-17 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:140 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:109 av Cecilia Magnusson (M)

Fråga 2014/15:109 Skatteverkets kostnadsavdrag för musiker och sångare av Cecilia Magnusson M till Finansminister Magdalena Andersson S Skatteverket har föreslagit att kostnadsavdraget som arbetsgivare gör för musiker och sångare ska ändras. Detta skulle innebära ökade kostnader för landets tio största orkester- och operaarbetsgivare

Inlämnad: 2014-11-26 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:109 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 78 kB)