Dokument & lagar (15 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:717 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2014/15:717 Protester mot den ryska marinens agerande av Hans Wallmark M till Utrikesminister Margot Wallström S Det görs strategiskt riktiga försök att knyta samman Baltikum och Norden, bland annat genom projektet Nordbalt. Till en kostnad av 550 miljoner euro, där EU står för 175 miljoner, läggs elkablar på Östersjöns

Inlämnad: 2015-06-29 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:717 av Hans Wallmark (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:699 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2014/15:699 Brott mot mänskliga fri- och rättigheter på Kuba av Hans Wallmark M till Utrikesminister Margot Wallström S För några dagar sedan kunde Kulturnyheterna i Sveriges Radio rapportera om den tolfte konstbiennalen i Havanna på Kuba. Det berättades om den kubanska performancekonstnären Tania Bruguera. Hon

Inlämnad: 2015-06-23 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:699 av Hans Wallmark (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:615 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2014/15:615 Gränshinder för arbetspendlare av Hans Wallmark M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Över 15 000 personer arbetspendlar i dag över Öresund. Deras arbete bidrar till att regionen är ett av Nordens främsta tillväxtområden. Även på andra håll i Sverige, exempelvis i Tornedalen och längs

Inlämnad: 2015-06-02 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2014/15:615 av Hans Wallmark (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2014/15:569 av Karin Enström (M)

Interpellation 2014/15:569 Sveriges säkerhetspolitik av Karin Enström M till Statsminister Stefan Löfven S I Sydsvenska Dagbladet resonerar statsminister Stefan Löfven den 29 april om det säkerhetspolitiska läget och om en utredning av ett svenskt Natomedlemskap. Enligt statsministern är den frågan digital. Vi ska vara

Inlämnad: 2015-05-05 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:569 av Karin Enström (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges säkerhetspolitik

Interpellation 2014/15:572 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:572 Utgångspunkten för svensk säkerhetspolitik av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S I Sydsvenska Dagbladet torsdagen den 30 april utvecklar statsminister Stefan Löfven grunderna för den nuvarande regeringens säkerhetspolitiska hållning. Det ges prov på en anmärkningsvärd tydlighet.

Inlämnad: 2015-05-04 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:572 av Hans Wallmark (M) (pdf, 95 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utgångspunkten för svensk säkerhetspolitik

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:503 TTIP:s betydelse för säkerhetspolitiken av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S För en tid sedan befann sig statsminister Stefan Löfven i USA. Bland de frågor som togs upp fanns även det viktiga handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA TTIP som det förhandlats om under

Inlämnad: 2015-04-10 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:332 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2014/15:332 Den nationella säkerhetsstrategins organisering av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Statsminister Stefan Löfven framförde i partiledardebatten i riksdagen den 14 januari 2015 att han vill se samtal kring ett brett säkerhetsperspektiv där vi belyser också andra säkerhetsrisker, exempelvis

Inlämnad: 2015-03-19 Besvarare: Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:332 av Hans Wallmark (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:331 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2014/15:331 Nationell säkerhetsstrategi och Försvarsberedningen av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Försvarsberedningen gjorde 20122014 ett omfattande arbete när det gäller svensk försvars- och säkerhetspolitik. Arbetet utmynnade i två rapporter: dels den säkerhetspolitiska rapporten Vägval i

Inlämnad: 2015-03-19 Besvarare: Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:331 av Hans Wallmark (M) (pdf, 94 kB)

Interpellation 2014/15:300 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:300 Gemensam europeisk Ukrainastrategi av Hans Wallmark M till Utrikesminister Margot Wallström S Bara under det senaste året har det skett en anmärkningsvärd utveckling i Ukraina. Från folkliga protester på Majdantorget till en president som i helikopter flyr österut och därefter genomförda demokratiska

Inlämnad: 2015-02-16 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:300 av Hans Wallmark (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Gemensam europeisk Ukrainastrategi

Skriftlig fråga 2014/15:230 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2014/15:230 Säkerhetsstrategi och global strategi för EU av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Arbetet med att ta fram en säkerhetsstrategi och global strategi för EU pågår. Tanken är att den ska vara gällande från 2016 och behandlas vid Europeiska rådet i juni i år. Mandat gavs under förra

Inlämnad: 2015-02-16 Besvarare: Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:230 av Hans Wallmark (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:228 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2014/15:228 Kränkningar av svenskt luftrum av Hans Wallmark M till Utrikesminister Margot Wallström S Enligt uppgifter i medierna planerar UD via kabinettssekreteraren en resa till Moskva. Avser utrikesministern att se till att dels det faktum att svenskt luftrum kränkts av ryskt militärt flyg, dels det provokativa

Inlämnad: 2015-02-16 Besvarare: Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:228 av Hans Wallmark (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2014/15:269 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:269 Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Statsminister Stefan Löfven höll den 14 november en presskonferens i samband med presentationen av Försvarsmaktens analys av underrättelseoperationen i Stockholms skärgård. Statsministern redogjorde

Inlämnad: 2015-02-05 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:269 av Hans Wallmark (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet

Interpellation 2014/15:109 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:109 Natofrågan och Baltikum av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Statsminister Stefan Löfven besökte i mitten av oktober de tre baltiska länderna på en av sina första utlandsresor. Där hade Stefan Löfven möten med Estlands premiärminister Taavi Rõivas, Litauens premiärminister Algirdas

Inlämnad: 2014-11-03 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:109 av Hans Wallmark (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Natofrågan och Baltikum

Interpellation 2014/15:48 av Karin Enström (M)

Interpellation 2014/15:48 Erkännande av Palestina av Karin Enström M till Utrikesminister Margot Wallström S Sverige har under lång tid varit ett politiskt och konkret stöd i arbetet med att bygga en livskraftig, sammanhängande och demokratisk palestinsk stat. Dock kan varaktig fred och en självständig, demokratisk palestinsk

Inlämnad: 2014-10-17 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:48 av Karin Enström (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Erkännande av Palestina

Interpellation 2014/15:44 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:44 Erkännande av Palestina av Hans Wallmark M till Utrikesminister Margot Wallström S Europeiska unionen och Sverige har verkat för en fredlig lösning på konflikten mellan israeler och palestinier. Den uttalade målsättningen har varit en tvåstatslösning där fred och säkerhet råder. Denna bestående

Inlämnad: 2014-10-17 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:44 av Hans Wallmark (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Erkännande av Palestina