Dokument & lagar (18 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:777 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2014/15:777 Skydd av begreppen universitet och högskola av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Enligt Universitets- och högskolerådet UHR har andelen som fuskar med examensbevis från tvivelaktiga utbildningsanordnare ökat stort de senaste åren. År 2014 avslöjades 43 fall. Högskoleverket HSV

Inlämnad: 2015-09-01 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:777 av Betty Malmberg (M) (pdf, 71 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:734 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2014/15:734 Statligt stöd till forskningsprojekt kring Sverige, DDR och Stasi av Hans Wallmark M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Viss Stasiforskning pågår i Sverige. Men då huvudsakligen genom hängivna författares och faktainsamlares försorg och tack vare fristående stipendier. Birgitta Almgren har med

Inlämnad: 2015-07-14 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:734 av Hans Wallmark (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:714 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2014/15:714 Vetenskapsrådets förslag till kvalitetsutvärdering av forskning av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I mars 2013 fick Vetenskapsrådet VR i uppdrag av alliansregeringen att i samråd med Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar

Inlämnad: 2015-06-29 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:714 av Betty Malmberg (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:707 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2014/15:707 Omfördelning av anslag till Strategiska forskningsområden av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I april 2015 tillskrev fem forskningsfinansieringsmyndigheter regeringen med anledning av en utvärdering som har gjorts av de strategiska forskningsområdena SFO som Alliansregeringen

Inlämnad: 2015-06-24 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:707 av Betty Malmberg (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:674 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2014/15:674 Hur kvalitetspengarna fördelas och följs upp av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Alliansregeringen genomförde under sin tid många betydande satsningar för att höja kvaliteten i högskoleutbildningar. Inte minst gällde detta utbildningsområdena humaniora och samhällsvetenskap,

Inlämnad: 2015-06-16 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:674 av Betty Malmberg (M) (pdf, 94 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:664 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2014/15:664 Regeringens nästa forskningsproposition av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Regeringens arbete med nästkommande forskningsproposition, som ska börja gälla 2017, har startat. I nu gällande proposition inkluderade alliansregeringen också innovationsfrågor, vilket har varit positivt

Inlämnad: 2015-06-15 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:664 av Betty Malmberg (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:559 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2014/15:559 Malmö högskolas status av Jesper Skalberg Karlsson M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP När statsminister Stefan Löfven besökte Skåne den 27 april tog statsministern emot en rapport med krav på att upphöja Malmö högskolas status till universitet. Huvudargumenten i rapporten var att det är viktigt

Inlämnad: 2015-05-21 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (S)

Skriftlig fråga 2014/15:559 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:507 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2014/15:507 Unga forskare som flyr utomlands av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Vetenskapsrådet VR har nyligen publicerat en rapport med rubriken Karriärstruktur och karriärvägar i högskolan Av rapporten framgår att en ansenlig mängd svenska doktorsexaminerade flyttar utomlands då de

Inlämnad: 2015-05-07 Besvarare: Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:507 av Betty Malmberg (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:503 TTIP:s betydelse för säkerhetspolitiken av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S För en tid sedan befann sig statsminister Stefan Löfven i USA. Bland de frågor som togs upp fanns även det viktiga handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA TTIP som det förhandlats om under

Inlämnad: 2015-04-10 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:418 av Finn Bengtsson (M)

Interpellation 2014/15:418 Grundutbildningen till läkare av Finn Bengtsson M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I mars 2013 överlämnades en utredning som föreslog en reformering, och internationell harmonisering, av den svenska grundutbildningen till läkare. I korthet innefattar förslaget att utbildningen förlängs

Inlämnad: 2015-03-18 Besvarare: Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2014/15:418 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Grundutbildningen till läkare

Interpellation 2014/15:392 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2014/15:392 It på lärarutbildningen av Maria Stockhaus M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I många skolor i Sverige satsas det på it i skolan. Tekniken i sig är bara ett verktyg och förutsätter att lärarna vet hur detta verktyg ska användas i undervisningen. Om de inte har den kompetensen blir

Inlämnad: 2015-03-13 Besvarare: Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2014/15:392 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: It på lärarutbildningen

Interpellation 2014/15:390 av Ida Drougge (M)

Interpellation 2014/15:390 Diskriminering vid landets universitet och högskolor av Ida Drougge M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Det har nyligen uppdagats att ett av landets universitet diskriminerat en forskare genom att sortera bort dennes ansökan om meriteringsstöd för att få professorskompetens. Universitetet

Inlämnad: 2015-03-13 Besvarare: Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2014/15:390 av Ida Drougge (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Diskriminering vid landets universitet och högskolor

Skriftlig fråga 2014/15:259 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2014/15:259 Sjuksköterskebristen av Lotta Finstorp M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Vårdförbundets yrken upptar sju av platserna på Arbetsförmedlingens lista över de 20 största bristområdena. Ett av de stora bristyrkena är sjuksköterskor, vilket i praktiken är ett allvarligt hot mot patientsäkerheten

Inlämnad: 2015-02-24 Besvarare: Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:259 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:210 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2014/15:210 Långsiktig forskningspolitik av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Långsiktighet och ett uttalat stöd för alliansregeringens forskningspolitik har varit kännetecknande för statsrådets och regeringens hittillsvarande retorik då det gäller forskning. Det är därför mycket förvånande

Inlämnad: 2015-02-11 Besvarare: Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:210 av Betty Malmberg (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2014/15:269 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:269 Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Statsminister Stefan Löfven höll den 14 november en presskonferens i samband med presentationen av Försvarsmaktens analys av underrättelseoperationen i Stockholms skärgård. Statsministern redogjorde

Inlämnad: 2015-02-05 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:269 av Hans Wallmark (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet

Skriftlig fråga 2014/15:77 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2014/15:77 Högre utbildning och forskning av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I regeringens budgetproposition aviserades två beklagliga nedskärningar på högskole- och forskningsområdet, vilka ingår i utgiftsområde 16 UO16Nedskärningarna har stor betydelse för Uppsala universitet och de

Inlämnad: 2014-11-18 Besvarare: Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:77 av Betty Malmberg (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:106 av Per Bill (M)

Interpellation 2014/15:106 Medelhavsinstituten av Per Bill M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Utan institut i Italien, Grekland och Turkiet kan svenska forskare inte bedriva någon form av fältprojekt i de berörda länderna. De kan inte ta till vara allt det arkeologiska material som svenskar grävt upp under mer

Inlämnad: 2014-11-05 Besvarare: Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2014/15:106 av Per Bill (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Medelhavsinstituten

Interpellation 2014/15:72 av Gustaf Hoffstedt (M)

Interpellation 2014/15:72 Frysta medel för sammanslagningen av Uppsala universitet och Högskolan på Gotland av Gustaf Hoffstedt M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Sammanslagningen av Uppsala universitet och Högskolan på Gotland har varit mycket framgångsrik, inte minst ur ett gotländskt perspektiv. Söktrycket

Inlämnad: 2014-10-27 Besvarare: Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2014/15:72 av Gustaf Hoffstedt (M) (pdf, 114 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Frysta medel för sammanslagningen av Uppsala universitet och Högskolan på Gotland