Dokument & lagar (19 träffar)

Interpellation 2003/04:388 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 26 mars Interpellation 2003/04:388 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Lena Hallengren om barnomsorgen Sverige var ett var de första länder som ratificerade konventionen om barnets rättigheter. Därmed har vi åtagit oss att garantera dessa rättigheter för alla barn och ungdomar i vårt eget land.Så skriver Lena

Inlämnad: 2004-03-26 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2003/04:377 av Engström, Hillevi (m)

den 19 mars Interpellation 2003/04:377 av Hillevi Engström m till statsrådet Berit Andnor om barnbidrag som ett stöd även till pappor För barn som är bosatta i Sverige ska av allmänna medel såsom bidrag till barnets uppehälle och uppfostran lämnas allmänt barnbidrag med 11 400 kr om året. Rätten att uppbära barnbidrag

Inlämnad: 2004-03-19 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2003/04:334 av Attefall, Stefan (kd)

den 9 mars Interpellation 2003/04:334 av Stefan Attefall kd till statsrådet Berit Andnor om jämställda pensioner Kvinnors pensioner är cirka 80 procent av männens. Kvinnor förlorar i pensionshänseende för att de i genomsnitt har en lägre lön än män, de arbetar i större omfattning deltid än sina manliga kolleger och

Inlämnad: 2004-03-09 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2003/04:266 av Lindström, Torsten (kd)

den 30 januari Interpellation 2003/04:266 av Torsten Lindström kd till statsrådet Berit Andnor om studenters trygghet De senaste årens utbyggnad av grundutbildningen i högskolan har glädjande nog lett till att fler studenter med icke-traditionell bakgrund nu finns i högskolan och berikar det akademiska samtalet var

Inlämnad: 2004-01-30 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2003/04:227 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 14 januari Interpellation 2003/04:227 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Mona Sahlin om den demokratiska processen och försäkringskassans eventuella förstatligande Utredningen av socialförsäkringsadministrationen ANSA lämnade sitt slutbetänkande den 18 november 2003. Remisstiden går ut den 2 februari

Inlämnad: 2004-01-14 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1531 av de Pourbaix Lundin, Marietta (m)

den 18 augusti Fråga 2003/04:1531 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Berit Andnor om bilstöd för funktionshindrade Att pengarna till bilstöd till funktionshindrade tar slut innan året är slut har blivit en evigt återkommande följetong. Försäkringskassan i Stockholm konstaterar i sitt delårsbokslut bland

Inlämnad: 2004-08-18 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1351 av Sidén, Anita (m)

den 21 juni Fråga 2003/04:1351 av Anita Sidén m till statsrådet Berit Andnor om försäkringskassan och dröjsmålsränta 800 000 svenskar har betalat dröjsmålsränta på återkrävda pengar från försäkringskassan. Enligt uppgifter i Dagens Nyheter avser inte Riksförsäkringsverket att återbetala dem, trots att Regeringsrätten

Inlämnad: 2004-06-21 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1282 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 1 juni Fråga 2003/04:1282 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Berit Andnor om bred översyn av LASS Det är nu tio år sedan riksdagen i full enighet antog lagstiftning som skulle medföra stora förbättringar för personer med funktionshinder. Den största principiella nyheten var att funktionshindrade fick en rättighetslag

Inlämnad: 2004-06-01 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1179 av Lantz, Kenneth (kd)

den 7 maj Fråga 2003/04:1179 av Kenneth Lantz kd till statsrådet Berit Andnor om semestertider hos försäkringskassan Försäkringskassornas arbetsbelastning är väl känd av såväl försäkringstagare som hos medarbetarna. Det har under flera år visat sig genom höga sjuktal. Höga ohälsotal har gjort att möjligheten för tjänstemännen

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1143 av Roslund, Carl-Axel (m)

den 30 april Fråga 2003/04:1143 av Carl-Axel Roslund m till utrikesminister Laila Freivalds om problem för genomresande danska medborgare Integrationen i Öresundsregionen är av stor vikt för tillväxten. Bron har byggts, stora investeringar har gjorts och fruktbara kontakter har knutits av såväl kommuner som Region

Inlämnad: 2004-04-30 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:973 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 23 mars Fråga 2003/04:973 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Berit Andnor om pengar till bilstöd för handikappade Pengarna till bilstöd tar alltid slut innan året är slut. Detta innebär att många som redan har beviljats bilstöd får vänta tills efter årsskiftet. Detta innebär i sin tur att man aldrig

Inlämnad: 2004-03-23 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:951 av Andersson, Magdalena (m)

den 18 mars Fråga 2003/04:951 av Magdalena Andersson m till statsrådet Berit Andnor om Nationella hjälplinjen För tre år sedan startade patient- och anhörigorganisationerna för psykisk hälsa RSMH, Ananke, Balans, SPES och ÅSS en nationell telefonjourlinje med namn Nationella hjälplinjen, för människor i psykisk kris.

Inlämnad: 2004-03-19 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:876 av Enochson, Annelie (kd)

den 10 mars Fråga 2003/04:876 av Annelie Enochson kd till statsrådet Berit Andnor om barns förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag Beräkningen av bostadsbidrag görs utifrån de sökandes inkomster och familjens sammanlagda förmögenhet. Till denna förmögenhet räknas också vissa tillgångar som familjen saknar dispositionsrätt

Inlämnad: 2004-03-10 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:575 av Sidén, Anita (m)

den 20 januari Fråga 2003/04:575 av Anita Sidén m till statsrådet Berit Andnor om felaktiga och obegripliga pensionsbesked Den information som sänts ut till 900 000 av Sveriges pensionärer har ställt till stor förvirring. Halva brevet innehåller hänvisningar till lagtexter men viktiga uppgifter och förklaringar om

Inlämnad: 2004-01-20 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:519 av Lantz, Kenneth (kd)

den 22 december Fråga 2003/04:519 av Kenneth Lantz kd till statsrådet Berit Andnor om ANSA-utredningen och tillsättandet av en organisationskommitté Regeringen har just i dagarna erhållit slutbetänkandet Försäkringskassan Den nya myndigheten SOU 2003:106 från den så kallade ANSA-utredningen. Utan att ta ställning

Inlämnad: 2003-12-22 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:518 av Lindström, Torsten (kd)

den 22 december Fråga 2003/04:518 av Torsten Lindström kd till statsrådet Berit Andnor om den ekonomiska situationen för ensamstående studenter med barn Kristdemokraterna har i flera år försökt uppmärksamma regeringen på bristerna i trygghetssystemen för ensamstående studenter med barn. I vårt budgetförslag föreslås

Inlämnad: 2003-12-22 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:434 av Hägglund, Göran (kd)

den 10 december Fråga 2003/04:434 av Göran Hägglund kd till statsrådet Berit Andnor om bostadsbidrag till flerbarnsfamiljer Riksförsäkringsverkets undersökning Mamma, pappa, barn tid och pengar presenterad i årets Socialförsäkringsbok, visar på flerbarnsfamiljernas ekonomiskt utsatta situation. För de ca 115 000

Inlämnad: 2003-12-10 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:324 av Andersson, Magdalena (m)

den 20 november Fråga 2003/04:324 av Magdalena Andersson m till statsrådet Berit Andnor om Allmänna arvsfonden Allmänna arvsfonden har de senaste åren beviljat sammanlagt 2 690 000 kronor till RSMH för projektet Kartläggning av erfarenheter av antidepressiva medel. Resultatet redovisades i februari 2003 och finns som

Inlämnad: 2003-11-21 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:4 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 18 september Fråga 2003/04:4 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Berit Andnor om gränshinder i Norden Sverige innehar år 2003 ordförandeskapet för det nordiska regeringssamarbetet. Det är ett vittförgrenat samarbete som spänner över alla samhällsområden. Temat för det svenska ordförandeskapet är integration

Inlämnad: 2003-09-18 Besvarare: Berit Andnor (S)