Dokument & lagar (6 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1049 av Schyman, Gudrun (-)

den 22 februari Fråga 2005/06:1049 av Gudrun Schyman till statsrådet Morgan Johansson s Dubbel diskriminering av funktionshindrade kvinnor En ny nationell rapport från Socialstyrelsen visar att funktionshindrade män får bostad och jobb i högre grad, medan kvinnor erbjuds färdtjänst och sjukersättning. Socialstyrelsen

Inlämnad: 2006-02-20 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:578 av Schyman, Gudrun (-)

den 8 december Fråga 2005/06:578 av Gudrun Schyman till socialminister Berit Andnor s Pensionssystemets orättvisor Dagens pensionssystem permanentar varje orättvisa på arbetsmarknaden. Kvinnors arbetsmarknad, både inom industri, handel och offentlig sektor, präglas av låga löner, ofrivilliga deltider och dålig

Inlämnad: 2005-12-08 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:73 av Schyman, Gudrun (-)

den 4 oktober Fråga 2005/06:73 av Gudrun Schyman till statsrådet Ylva Johansson s Funktionshindrade kvinnors vårdsituation Var tionde svensk har någon form av funktionsnedsättning. Många av dem med synskador, hörselskador eller rörelsehinder lever under svåra levnadsvillkor på grund av sitt handikapp. Det visar

Inlämnad: 2005-10-04 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1393 av Schyman, Gudrun (-)

den 11 april Fråga 2004/05:1393 av Gudrun Schyman till statsrådet Jens Orback om jämställdheten inom Försvarsmakten Försvaret ska minska resurserna för jämställdhetsarbetet. De som arbetar med frågorna inom Försvarshögkvarteret uppger att de känner sig motarbetade. De beskriver, i en intern rapport, att resursminskningens

Inlämnad: 2005-04-11 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1021 av Schymn, Gudrun (-)

den 18 februari Fråga 2004/05:1021 av Gudrun Schymn till socialminister Berit Andnor om ny rapport från Bris om unga flickor I en ny årsrapport från Bris Barnens rätt i samhället redovisas en fortsatt ökning av mejl från flickor med självmordstankar och självdestruktivt handlande. Också kontakter som gäller misshandel

Inlämnad: 2005-02-18 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:734 av Schyman, Gudrun (-)

den 18 januari Fråga 2004/05:734 av Gudrun Schyman till socialminister Berit Andnor om bostadsbidrag vid gemensam vårdnad Föräldrar till umgängesbarn, där barnen bor exakt lika mycket hos varje förälder, har inte rätt att räkna med barnen i underlaget till ansökan om bostadsbidrag. Problemet, för föräldrarna, är inte

Inlämnad: 2005-01-18 Besvarare: Berit Andnor (S)