Dokument & lagar (26 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1060 av Ask, Beatrice (m)

Fråga 1997/98:1060 av Beatrice Ask m till statsrådet Ylva Johansson om skolan och nyutexaminerade lärare den 31 augusti Statistiska centralbyrån har undersökt vad som händer med de nyutexaminerade lärarna. Resultaten är både förvånande och oacceptabla. Drygt hälften av lärarna, 54 undervisar i ämnen som de inte är

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1043 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1997/98:1043 av Ola Karlsson m till försvarsministern om arbetstillfällen inom försvarsindustrin den 26 augusti Bofors kan tvingas slå igen fabriker och säga upp hundratals anställda nästa år på grund av försvarets neddragningar av materielbeställningar. Det visar den rapport som redovisades i medierna under

Inlämnad: 1998-08-26 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:967 av Melin, Ulf (m)

Fråga 1997/98:967 av Ulf Melin m till utbildningsministern om antagningen till högskolan den 29 juli I ett pressmeddelande i dag, den 28 juli 1998, kommenterar Carl Tham VHS, Verket för högskoleservice, statistik för höstens antagning till högskolan. Bl.a. gläds ministern över det faktum att det har skett en utjämning

Inlämnad: 1998-07-29 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:917 av Andersson, Sten (m)

Fråga 1997/98:917 av Sten Andersson m till statsrådet Leif Pagrotsky om svenska byggföretag i Tyskland Sedan en tid tillbaka diskrimineras svenska byggföretag, främst de som gör korttidsjobb i form av husmontering, i Tyskland. Svenska företag betalar i Sverige semesterersättning enligt gällande regler, men tvingas vid

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:823 av Berggren, Inga (m)

Fråga 1997/98:823 av Inga Berggren m till statsrådet Ylva Johansson om idrott och hälsa I regeringens proposition Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet föreslås att kärnämnet idrott och hälsa skall omfatta 100 gymnasiepoäng på alla nationella program inklusive individuellt val. Regeringen motiverar

Inlämnad: 1998-06-03 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:796 av Bill, Per (m)

Fråga 1997/98:796 av Per Bill m till statsrådet Leif Pagrotsky om export av programvara som innehåller stöd för kryptering Mjukvarubranschen är i dag en av Sveriges mest lovande branscher. Inspektionen för strategiska produkter ISP lägger dock till synes onödiga hinder i vägen för svenska företag som vill exportera

Inlämnad: 1998-05-28 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:746 av Melin, Ulf (m)

Fråga 1997/98:746 av Ulf Melin m till statsrådet Ylva Johansson om möjlighet att höja betyg i gymnasieskolan Många gymnasieelever vill kunna läsa upp sina betyg under gymnasietiden och därmed få större möjlighet att bli antagna direkt till högskolan. Denna möjlighet har regeringen avskaffat. Därför tvingas många elever

Inlämnad: 1998-05-14 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:709 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:709 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ylva Johansson om riktlinjer för polisanmälan av våld i skolan Antalet polisanmälningar av unga människor för våld i skolan ökar, enligt uppgifter i Dagens Nyheter. Grundproblemet är inte att unga människor polisanmäls. Grundproblemet är att unga människor begår våldshandlingar

Inlämnad: 1998-05-05 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:688 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:688 av Bertil Persson m till statsministern om Östersjömiljarderna och Hansaregionen Hansaregionen hör också till Östersjöområdet. Den senaste Östersjömiljarden avses användas så att Östersjösamarbetet gynnar svenskt näringsliv. Ingenstans är dynamiken så stor som i Nordtyskland och norra Polen, med Berlin

Inlämnad: 1998-04-29 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:674 av Melin, Ulf (m)

Fråga 1997/98:674 av Ulf Melin m till statsrådet Ylva Johansson om ersättning för sommarstudier Många kommuner erbjuder de elever som riskerar att få betyget Icke godkänd möjlighet att läsa extra i sommar. Det gäller såväl elever i grundskolan som i gymnasieskolan. Så långt är det bra. Men nu kommer alltfler rapporter

Inlämnad: 1998-04-24 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:649 av Fredrik Graf, Carl (m)

Fråga 1997/98:649 av Carl Fredrik Graf m till statsrådet Leif Pagrotsky om Afrikapolitiken Regeringen har nyligen i en skrivelse till riksdagen redovisat sin syn på Afrikapolitiken. Det är bra att i en skrivelse diskutera hela bredden av den förda politiken. Dokumentet hade emellertid blivit intressantare om det dessutom

Inlämnad: 1998-04-15 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:602 av Odenberg, Mikael (m)

Fråga 1997/98:602 av Mikael Odenberg m till statsministern om Ravensbrück Ravensbrück var det största koncentrationslägret i Tyskland. Under kriget spärrade man här in 132 000 kvinnor judar, zigenare, Jehovas vittnen från 47 länder. Många hade små barn och hälften av alla fångar dog i lägret. I maj 1945 kom knappt 2 000

Inlämnad: 1998-03-24 Besvarare: statsrådet Thage G Peterson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:601 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1997/98:601 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsministern om kommunismens folkmord Regeringen med statsministern i spetsen har på ett kraftfullt sätt agerat för att vi svenskar i allmänhet och ungdomar i synnerhet inte skall glömma nazismens terror och folkmord under andra världskriget. Det är bra att denna

Inlämnad: 1998-03-24 Besvarare: statsrådet Thage G Peterson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:500 av Wichne, Birgitta (m)

Fråga 1997/98:500 av Birgitta Wichne m till näringsministern om regler för fyrverkeripjäser Lördagen den 28 februari inträffade en svår sprängämnesolycka, orsakad av fyrverkeripjäser, i studenternas kårhus i Borås. Två studenter dödades och flera personer skadades. Räddningschefen i Borås kritiserade Sprängämnesinspektionen

Inlämnad: 1998-03-03 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:363 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:363 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ylva Johansson om åtgärder för att förhindra mobbning Enligt en undersökning från Barnombudsmannen säger 15 av eleverna i årskurs 4 att de utsattes för mobbning under föregående läsår. 11 av de tillfrågade barnen säger att de blev mobbade en eller ett par gånger om

Inlämnad: 1998-01-26 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:362 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:362 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ylva Johansson om skolornas kunskaper om mobbning Hela skolans personal måste engageras i arbetet med att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning. En förutsättning för att detta skall fungera är god kunskap om problemen. Även om tecken på att något är fel ofta finns

Inlämnad: 1998-01-26 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:361 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:361 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ylva Johansson om ungdomsvåld Ungdomsvåld på gator och torg hänger samman med mobbning. I Blunda inte för mobbningen hänvisar Barnombudsmannen till en undersökning gjord i Sundsvall, som visar att de som mobbar andra är överrepresenterade i våld på fritiden. Det finns

Inlämnad: 1998-01-26 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:360 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:360 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ylva Johansson om anmälningsplikt för våld i skolan Alltför ofta försöker skolan hantera våld internt, men det sänder fel signaler. Det får inte finnas skilda rättssystem i samhället. Misshandel och olaga hot är just misshandel och olaga hot också när det äger rum

Inlämnad: 1998-01-26 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:355 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1997/98:355 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ylva Johansson om förskoleklasser Från flera kommuner kommer nu signaler om att inrättandet av förskoleklasser för sexåringar samt kommande läroplansförändringar tolkas som att det nu är viktigare än någonsin att hålla isär dessa båda delar, såväl innehållsmässigt

Inlämnad: 1998-01-23 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:353 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:353 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ylva Johansson om vuxenstuderandes rätt att välja studieort De senaste åren har elevens rätt att välja skola diskuterats. Pedagogisk inriktning, kvalitet eller geografisk närhet kan vara grunder utifrån vilka elever väljer skola. I Kumla kommun bor en person som studerar

Inlämnad: 1998-01-23 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Paginering