Dokument & lagar (17 träffar)

Interpellation 2017/18:376 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2017/18:376 Anslag för vägunderhåll av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Tomas Eneroth S Det svenska vägnätet är en grundstomme i Sveriges infrastruktur. Förutom att gods- och persontransporter på våra vägar måste fungera är ett välfungerande vägnät också en viktig pusselbit för både jobb och tillväxt

Inlämnad: 2018-02-12 Svarsdatum: 2018-03-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:376 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Anslag för vägunderhåll

Interpellation 2017/18:35 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2017/18:35 Långa kötider till körprov av Sten Bergheden M till Statsrådet Tomas Eneroth S Ett körkort fyller många funktioner, inte bara rätten att köra bil. Körkortet ger både större frihet och ökad anställningsbarhet. Möjligheten att få ett jobb är betydligt större för den som har ett körkort än för den

Inlämnad: 2017-10-17 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:35 av Sten Bergheden (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Långa kötider till körprov

Skriftlig fråga 2017/18:661 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:661 Olyckor med EU-trailrar av Sten Bergheden M till Statsrådet Tomas Eneroth S Olyckor med EU-trailrar har uppmärksammats mer och mer, och något måste göras. I Sverige får lastbilar vara upp till drygt 25 meter långa. EU:s tillåtna maxlängd för dragbil och påhängsvagn är 16,5 meter, och där kopplas ofta

Inlämnad: 2018-01-25 Svarsdatum: 2018-02-07 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:661 av Sten Bergheden (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:69 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:69 Införandet av alkobommar av Sten Bergheden M till Statsrådet Tomas Eneroth S Alkoholpåverkade förare åker dagligen in i vårt land via broar eller hamnar. Det är helt oacceptabelt, och de utgör en stor trafikfara på våra vägar. Detta trots att alkobomsförsöken är avslutade sedan lång tid tillbaka och att

Inlämnad: 2017-10-05 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:69 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:782 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:782 Långa väntetider för uppkörning av Sten Bergheden M till Statsrådet Tomas Eneroth S Att ta körkort är mycket viktigt för alla, men extra viktigt är det för dem som bor på landsbygden eller i mindre kommuner, där alternativ till bilen ofta saknas helt. Det är i dag för långa köer till att få en uppkörningstid.

Inlämnad: 2018-02-15 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:782 av Sten Bergheden (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:712 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:712 Dåligt skötta vintervägar av Sten Bergheden M till Statsrådet Tomas Eneroth S Fler och fler inom yrkestrafiken hör av sig om att vägarna varken plogas, saltas eller snöröjs i tid. Att framföra ett tungt fordon som en lastbil eller en buss fullastad med passagerare kräver stor yrkesskicklighet och innebär

Inlämnad: 2018-02-05 Svarsdatum: 2018-02-14 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:712 av Sten Bergheden (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:710 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:710 Den nya mobillagen av Sten Bergheden M till Statsrådet Tomas Eneroth S Den nya lag om handhållen kommunikationsutrustning som började gälla den 1 februari 2018 har skapat problem, bland annat i Skövde. Enligt medieuppgifter har detta orsakat problem för bussbolaget Nobina i Skövde som började ställa

Inlämnad: 2018-02-05 Svarsdatum: 2018-02-14 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:710 av Sten Bergheden (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:713 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:713 Polisens kommunikationsutrustning av Sten Bergheden M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Enligt flera medieuppgifter så kan polisen inte använda sin handhållna kommunikationsutrustning fullt ut nu utan att bryta mot lagen om handhållen mobil som började gälla den 1 februari 2018. Enligt

Inlämnad: 2018-02-05 Svarsdatum: 2018-02-14 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:713 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:749 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:749 Utredning om den svenska åkerinäringens konkurrenskraft av Sten Bergheden M till Statsrådet Tomas Eneroth S Den 19 april 2017 debatterade och fattade riksdagen beslut om ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en utredning för att skyndsamt stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft.

Inlämnad: 2018-02-08 Svarsdatum: 2018-02-21 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:749 av Sten Bergheden (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:635 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:635 Alkobommar i våra hamnar av Sten Bergheden M till Statsrådet Tomas Eneroth S Alliansregeringen gjorde försök med alkobommar i hamnar. Försöken slog väl ut och utvärderingen pekade på mycket positiva effekter. Därefter har dock ingenting hänt. Det har nu gått snart fyra år, och fortfarande finns det inga

Inlämnad: 2018-01-23 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:635 av Sten Bergheden (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1111 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:1111 Kort klampningstid av Sten Bergheden M till Statsrådet Tomas Eneroth S Det har tagit regeringen ca. tre och ett halvt år att utreda och till slut lägga fram ett förslag om att utöka klampningstiden från 24 till 36 timmar för de lastbilar som bryter mot lagar och regler på våra svenska vägar. Det är

Inlämnad: 2018-03-28 Svarsdatum: 2018-04-10 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1111 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1300 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:1300 Västra stambanan av Sten Bergheden M till Statsrådet Tomas Eneroth S Situationen på Västra stambanan är helt ohållbar för persontrafiken och godset. Västra stambanan är pulsådern för landets järnvägstrafik både för person- och godstrafiken. Västra stambanan servar dagligen landet med varor från och

Inlämnad: 2018-05-15 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1300 av Sten Bergheden (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1207 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:1207 Trafikverkets ansvar för delar av vägnätet av Sten Bergheden M till Statsrådet Tomas Eneroth S I medierna har det uppgetts att Trafikverket försöker överföra 2 000 mil allmän väg till att i stället bli enskild väg. I dag är ca 76 procent av Sveriges vägar enskilda vägar. Dessa vägar sköts av vägsamfälligheter

Inlämnad: 2018-04-19 Svarsdatum: 2018-05-02 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1207 av Sten Bergheden (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1206 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:1206 Allmänna vägar som blir enskilda vägar av Sten Bergheden M till Statsrådet Tomas Eneroth S I medierna har det uppgetts att Trafikverket försöker överföra 2 000 mil allmän väg till att i stället bli enskild väg. I dag är ca 76 procent av Sveriges vägar enskilda vägar. Dessa vägar sköts av vägsamfälligheter

Inlämnad: 2018-04-19 Svarsdatum: 2018-05-02 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1206 av Sten Bergheden (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1166 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:1166 Utbyggnad av Västra stambanan av Sten Bergheden M till Statsrådet Tomas Eneroth S Vid ett möte i Falköping den 5 april där jag deltog framkom det tydligt att Västra stambanan är i ett akut behov av att byggas ut omgående. Näringslivsrepresentanter som deltog på mötet pekade tydligt på att om företagen

Inlämnad: 2018-04-10 Svarsdatum: 2018-04-18 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1166 av Sten Bergheden (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1165 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:1165 Nedlagd flyglinje Mora-Arlanda av Sten Bergheden M till Statsrådet Tomas Eneroth S Trafikverket har inte har prioriterat flyget från Mora till Arlanda trots att näringslivet och företagen i området på ett mycket tydligt sätt meddelat att detta är mycket viktigt för företagen och jobben i området. Vi

Inlämnad: 2018-04-10 Svarsdatum: 2018-04-24 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1165 av Sten Bergheden (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1621 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:1621 Vägunderhållet i Skaraborg av Sten Bergheden M till Statsrådet Tomas Eneroth S Den varma sommaren har gjort att många vägar i Skaraborg har drabbats av blödande asfalt, bulor och hålor. Situationen på många vägar i Skaraborg är helt oacceptabel, och det finns stor risk för allvarliga trafikolyckor och

Inlämnad: 2018-08-21 Svarsdatum: 2018-09-05 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1621 av Sten Bergheden (M) (pdf, 76 kB)