Dokument & lagar (6 träffar)

Interpellation 2017/18:242 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2017/18:242 Flytt av flygledning från Östersund av Saila Quicklund M till Statsrådet Tomas Eneroth S I mars i år frågade jag statsrådets företrädare om det som vi bör se som en omvänd regionalpolitik: planerna på att flytta flygledningen på Åre Östersund Airport till Arlanda, där den ska fjärrstyras. I

Inlämnad: 2017-11-30 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:242 av Saila Quicklund (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2017/18:376 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2017/18:376 Anslag för vägunderhåll av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Tomas Eneroth S Det svenska vägnätet är en grundstomme i Sveriges infrastruktur. Förutom att gods- och persontransporter på våra vägar måste fungera är ett välfungerande vägnät också en viktig pusselbit för både jobb och tillväxt

Inlämnad: 2018-02-12 Svarsdatum: 2018-03-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:376 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Anslag för vägunderhåll

Interpellation 2017/18:298 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2017/18:298 Fjärrstyrd flygledning på Åre Östersund Airport av Saila Quicklund M till Statsrådet Tomas Eneroth S I mars i år frågade jag statsrådets företrädare om det som vi bör se som en omvänd regionalpolitik planerna att flytta flygledningen på Åre Östersund Airport till Arlanda, där den ska fjärrstyras.

Inlämnad: 2017-12-20 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:298 av Saila Quicklund (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fjärrstyrd flygledning på Åre Östersund Airport

Skriftlig fråga 2017/18:179 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2017/18:179 Elektrifieringen av Meråkerbanan av Saila Quicklund M till Statsrådet Tomas Eneroth S För att det svensk-norska samarbetet ska växa sig allt starkare behövs ett väl fungerande transportflöde mellan de båda länderna. I dag finns det också en stor utvecklingspotential inom detta område. Ett sådant exempel

Inlämnad: 2017-10-26 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:179 av Saila Quicklund (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:361 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2017/18:361 Flytt av flygledningen vid Åre Östersund Airport av Saila Quicklund M till Statsrådet Tomas Eneroth S I mars i år frågade jag statsrådets företrädare om det som vi bör se som en omvänd regionalpolitik planerna att flytta flygledningen på Åre Östersund Airport till Arlanda, där den ska fjärrstyras. I

Inlämnad: 2017-11-29 Svarsdatum: 2017-12-22 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:361 av Saila Quicklund (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1079 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2017/18:1079 Nya regler för vägbelysning av Saila Quicklund M till Statsrådet Tomas Eneroth S Kommunalråd i jämtländska kommuner har ilsknat till och begär omtag i frågan kring att Trafikverket ska ta över ansvaret för kommunernas belysning längs statliga vägar. Men de anläggningar som inte håller måttet måste rustas

Inlämnad: 2018-03-22 Svarsdatum: 2018-04-04 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1079 av Saila Quicklund (M) (pdf, 87 kB)