Dokument & lagar (639 träffar)

Interpellation 2004/05:489 av Lundström, Nina (fp)

den 24 mars Interpellation 2004/05:489 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om investeringsbidrag för bostadsbyggande Under de senaste åren har regeringen infört och avvecklat olika typer av investeringsbidrag för bostadsbyggandet bland annat: investeringsbidrag för anordnande av bostäder

Inlämnad: 2005-03-24 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:518 av Andersson, Yvonne (kd)

den 18 april Interpellation 2004/05:518 av Yvonne Andersson kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om fakultetsanslag till Linköpings universitet Universitet och högskolor i landet kämpar tufft för att upprätthålla god kvalitet i utbildning och forskning. Skolorna har alltför låga anslag för att utveckla

Inlämnad: 2005-04-18 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2004/05:517 av Backman, Hans (fp)

den 15 april Interpellation 2004/05:517 av Hans Backman fp till näringsminister Thomas Östros om avvecklingen av kärnkraften Det är 25 år sedan svenskarna röstade om kärnkraften. Regeringens energipolitik bygger på folkomröstningsresultatet från 1980. Men sedan dess har flera helt avgörande faktorer förändrats. Det

Inlämnad: 2005-04-15 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:515 av Hamilton, Carl B (fp)

den 14 april Interpellation 2004/05:515 av Carl B Hamilton fp till finansminister Pär Nuder om Sveriges företagsskatt Fri rörlighet ska enligt EG-rätten gälla inom unionen. Den grundprincipen testas nu i ett antal mål på skatterättens område. Ett av flera för Sverige synnerligen viktiga mål är det så kallade Marks

Inlämnad: 2005-04-14 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:19 av Lindblad, Göran (m)

den 21 september Interpellation 2004/05:19 av Göran Lindblad m till statsrådet Mona Sahlin om antidiskrimineringsbyråerna Antidiskrimineringsbyråerna har vuxit upp runtom i landet som en folkrörelse. Successivt har dock antidiskrimineringsbyråerna blivit beroende av statsbidrag beviljade av Integrationsverket. Effekten

Inlämnad: 2004-09-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:17 av Pålsson, Anne-Marie (m)

den 20 september Interpellation 2004/05:17 av Anne-Marie Pålsson m till näringsminister Leif Pagrotsky om etik i näringslivet Bristen på etik i det svenska näringslivet har vid upprepade tillfällen kritiserats av regeringen. För att kunna tillmötesgå näringslivets krav på skattesänkningar har därför statsråd krävt

Inlämnad: 2004-09-20 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2004/05:44 av Ullenhag, Erik (fp)

den 7 oktober Interpellation 2004/05:44 av Erik Ullenhag fp till kulturminister Pär Nuder om Socialdemokraternas samarbete med Vänsterpartiet År 2000 riktade statsrådet i sitt förstamajtal i Södertälje följande uppmaning till Vänsterpartiet: Vill ni fortsätta att samarbeta med socialdemokratin efter nästa års val måste

Inlämnad: 2004-10-07 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:48 av Axén, Gunnar (m)

den 8 oktober Interpellation 2004/05:48 av Gunnar Axén m till kulturminister Pär Nuder om det fortsatta samarbetet med Vänsterpartiet År 2000 anförde statsrådet i sitt förstamajtal i Södertälje följande uppmaning till Vänsterpartiet: Vill ni fortsätta att samarbeta med socialdemokratin efter nästa års val måste ni

Inlämnad: 2004-10-08 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:56 av Narti, Ana Maria (fp)

den 12 oktober Interpellation 2004/05:56 av Ana Maria Narti fp till statsminister Göran Persson om bekämpande av hat- och våldspolitik Terrorattack riktade mot demokratiska samhällen och blodiga uppgörelser på många ställen i världen fyller vår tid med ångest. Även våldsamma händelser utan uppenbar karaktär av terrorism

Inlämnad: 2004-10-12 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:135 av Sjösten, Ulf (m)

den 12 november Interpellation 2004/05:135 av Ulf Sjösten m till finansminister Pär Nuder om förmögenhetsskatten Förmögenhetsskatten har varit i politikens fokus under det senaste året. Utredningar, kommittéer och partier som Moderaterna anser att förmögenhetsskatten har skadliga effekter på en god utveckling och tillväxt

Inlämnad: 2004-11-12 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:131 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 9 november Interpellation 2004/05:131 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Mona Sahlin om äldres boende Att bygga ett samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet är ett av välfärdspolitikens mest angelägna mål. Även om det bakom den demografiska utvecklingen med alltfler äldre ligger en i grunden positiv

Inlämnad: 2004-11-09 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:130 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 9 november Interpellation 2004/05:130 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Mona Sahlin om låginkomsttagares bostadsägande Ett krav på bostadspolitiken måste vara att familjebildning och barnafödande inte ska behöva skjutas upp på grund av att det inte finns ekonomiska eller praktiska möjligheter till en god boendemiljö

Inlämnad: 2004-11-09 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:128 av Narti, Ana Maria (fp)

den 8 november Interpellation 2004/05:128 av Ana Maria Narti fp till statsrådet Leif Pagrotsky om den ekonomiska situationen inom kultursektorn Det är knappast en nyhet att den svenska kulturen är mycket, mycket fattig. Under valkampanjen 2002 försökte olika organisationer ta upp frågan. Då ansträngde jag mig för att

Inlämnad: 2004-11-08 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2004/05:63 av Astudillo, Luciano (s)

den 21 oktober Interpellation 2004/05:63 av Luciano Astudillo s till utbildningsminister Thomas Östros om Malmö högskola För inte så många år sedan befann sig Malmö i ett synnerligen bekymmersamt läge. Nedläggningen av de stora näringarna varvsindustri och teko ledde till långvarigt hög arbetslöshet och fattigdom.

Inlämnad: 2004-10-21 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2004/05:61 av Andrén, Gunnar (fp)

den 18 oktober Interpellation 2004/05:61 av Gunnar Andrén fp till finansminister Bosse Ringholm om reklamskatt från ideella organisationer Av medieuppgifter för en tid sedan framgick att ideella organisationer exempelvis en fotbollsförening i södra delarna av Stockholm har drabbats av besvär med inbetalning av reklamskatt

Inlämnad: 2004-10-18 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:60 av Andrén, Gunnar (fp)

den 18 oktober Interpellation 2004/05:60 av Gunnar Andrén fp till finansminister Bosse Ringholm om skäl för att avskaffa reklamskatten I flera år har riksdagen efter det att frågan beretts av skatteutskottet uttalat att regeringen bör lägga fram förslag till reklamskattens avskaffande. Också i budgetpropositionen för

Inlämnad: 2004-10-18 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:171 av Landgren, Per (kd)

den 18 november Interpellation 2004/05:171 av Per Landgren kd till finansminister Pär Nuder om fastighetsskatt för äldre Den statliga fastighetsskatten har för många människor blivit det största hotet mot en trygg ålderdom. Från och med att nya taxeringsvärden räknades fram och började gälla år 2001, sedan den tidigare

Inlämnad: 2004-11-18 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:170 av Enochson, Annelie (kd)

den 18 november Interpellation 2004/05:170 av Annelie Enochson kd till finansminister Pär Nuder om hushållstjänster för äldre Kristdemokraterna har tillsammans med de andra riksdagspartierna i Allians för Sverige föreslagit att låta införa skattelättnader för hushållens köp av tjänster. Vi tror att förslaget skulle

Inlämnad: 2004-11-18 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:169 av Lantz, Kenneth (kd)

den 18 november Interpellation 2004/05:169 av Kenneth Lantz kd till finansminister Pär Nuder om fastighetsskatt på äldreboende Enligt nu gällande skatteregler undgår så kallade specialbyggnader fastighetsskatt. Med specialbyggnader avses byggnader som används för sjukvård och åldringsvård. Det har de senaste tio åren

Inlämnad: 2004-11-18 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:168 av Odell, Mats (kd)

den 18 november Interpellation 2004/05:168 av Mats Odell kd till finansminister Pär Nuder om demografisk utmaning för arbetsmarknaden Om tre år kommer andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder att börja minska. Stora pensionsavgångar för de som föddes under 1940-talet kommer då inte längre att matchas av nyinflödet

Inlämnad: 2004-11-18 Besvarare: Pär Nuder (S)