Dokument & lagar (181 träffar)

Interpellation 2003/04:548 av Krantz, Tobias (fp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:548 av Tobias Krantz fp till statsrådet Pär Nuder om regeringens strategi och prioriteringar i författningspolitiken Statsminister Göran Persson deklarerade i regeringsförklaringen i september 2003 att det var dags för en översyn av den svenska författningen. Därefter har, i början

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2003/04:528 av Larsson, Maria (kd)

den 18 maj Interpellation 2003/04:528 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om kraftvärmens förutsättningar I december förra året tog riksdagen ett efterlängtat beslut om att införa beskattningsregler för kraftvärmeindustrin som motsvarar beskattningen av industriellt mottryck. Trots att man tagit

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:543 av Pilsäter, Karin (fp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:543 av Karin Pilsäter fp till statsminister Göran Persson om kvinnolöner I samband med den internationella kvinnodagen för tre år sedan gick statsminister Göran Persson ut och lovade krafttag mot de orättvisa kvinnolönerna. Strax innan hade jämställdhetslagen skärpts och nya regler

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:540 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:540 av Yvonne Ruwaida mp till näringsminister Leif Pagrotsky om EU:s handel med Medelhavsländerna Målet med EU:s förhandlingar med tolv sydländer runt Medelhavet är att till år 2010 skapa ett frihandelsområde runt Medelhavet med en marknad bestående av bortåt 800 miljoner människor.

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:539 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:539 av Yvonne Ruwaida mp till utrikesminister Laila Freivalds om EU och handeln med Medelhavsområdet Målet med EU:s förhandlingar med tolv sydländer runt Medelhavet är att till år 2010 skapa ett frihandelsområde runt Medelhavet med en marknad bestående av bortåt 800 miljoner människor.

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:226 av Lundgren, Kerstin (c)

den 13 januari Interpellation 2003/04:226 av Kerstin Lundgren c till näringsminister Leif Pagrotsky om fortsatt verksamhet för IUC Landets industriella utvecklingscentra IUC har som en försöksverksamhet sedan 1997 haft regeringens uppdrag att stötta och hjälpa små och medelstora företag med produktutveckling. Den särskilda

Inlämnad: 2004-01-13 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:223 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 9 januari Interpellation 2003/04:223 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Mona Sahlin om åtgärder mot antisemitism Många arabiska invandrare behåller kontakten med sina forna hemländer med hjälp av ett dussintal arabiska TV-kanaler som via satellit även når Sverige. Med en parabol på balkongen eller genom utbudet

Inlämnad: 2004-01-09 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:220 av Vestlund, Börje (s)

den 9 januari Interpellation 2003/04:220 av Börje Vestlund s till näringsminister Leif Pagrotsky om elavbrott och deras konsekvenser Under slutet av december 2002 inträffade återigen ett stort elavbrott, som innebar att flera tusen svenskar fick förbereda sin jul i stearinljusets sken. Redan utsatta människor blev

Inlämnad: 2004-01-09 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:216 av Billström, Tobias (m)

den 30 december Interpellation 2003/04:216 av Tobias Billström m till näringsminister Leif Pagrotsky om Vin Sprits marknadsföring Näringsministern skrev tisdagen den 16 december en artikel i Dagens Nyheter som bland annat tog upp frågan om statliga Vin Sprits marknadsföring och försäljning. I artikeln skriver näringsministern

Inlämnad: 2003-12-30 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:214 av Enochson, Annelie (kd)

den 23 december Interpellation 2003/04:214 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Laila Freivalds om EUCM:s rapport om antisemitismen i Sverige I Expressen den 18 december 2003 skriver Henrik Bachner, idéhistoriker vid Lunds universitet, om antisemitismen som åter växer i världen. Han exemplifierar med nyheter

Inlämnad: 2003-12-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:213 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 18 december Interpellation 2003/04:213 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Mona Sahlin om antisemitism Rapporter, från EU och från Sverige, blottlägger en obehaglig framväxt av antisemitism i Europa inklusive Sverige. EUMC, som är EU:s organ mot rasism och främlingsfientlighet, nämner Sverige som ett av de fem

Inlämnad: 2003-12-18 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:174 av Fransson, Sonja (s)

den 1 december Interpellation 2003/04:174 av Sonja Fransson s till statsrådet Mona Sahlin om våld som politisk metod För inte så länge sedan brann foderfabriken på Svenljunga Mink, till följd av det andra brandattentatet på två år. I Falkenberg trakasseras chinchillauppfödare genom nattliga besök och telefonsamtal.

Inlämnad: 2003-12-01 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:161 av Torstensson, Åsa (c)

den 27 november Interpellation 2003/04:161 av Åsa Torstensson c till näringsminister Leif Pagrotsky om etikkomission för statliga företag Under den förra mandatperiodens slut tillsatte regeringen en etik- och förtroendekommission för att föreslå åtgärder för att öka förtroendet för det svenska näringslivet. Dock endast

Inlämnad: 2003-11-27 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:207 av Axén, Gunnar (m)

den 16 december Interpellation 2003/04:207 av Gunnar Axén m till statsrådet Pär Nuder om det framtida samarbetet med Vänsterpartiet År 2000 anförde statsrådet i sitt förstamajtal i Södertälje följande uppmaning till Vänsterpartiet: Vill ni fortsätta att samarbeta med socialdemokratin efter nästa års val måste ni en

Inlämnad: 2003-12-16 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2003/04:199 av Patriksson, Runar (fp)

den 12 december Interpellation 2003/04:199 av Runar Patriksson fp till näringsminister Leif Pagrotsky om elnätets brister på landsbygden Det har blivit vinter igen. Med vintern kommer de tillbaka. Ingen vet när eller var. Men hur det blir är man ganska säker på. Det enda man med säkerhet kan säga är att de kommer förr

Inlämnad: 2003-12-12 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:186 av Fridolin, Gustav (mp)

den 9 december Interpellation 2003/04:186 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Mona Sahlin om folklig mobilisering för att motarbeta nazismen Det tragiska är inte de onda människornas gärningar utan de goda människornas tystnad lär Martin Luther King ha uttryckt. När man ser tillbaka på den nazistiska samlingen i

Inlämnad: 2003-12-09 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:150 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 24 november Interpellation 2003/04:150 av Gunnar Nordmark fp till näringsminister Leif Pagrotsky om export av billiga läkemedel till u-länder Den 5 november 2003 lade den kanadensiska regeringen fram ett lagförslag som förändrar den kanadensiska patentlagstiftningen. Syftet är att underlätta export av billiga kopior

Inlämnad: 2003-11-24 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:141 av Billström, Tobias (m)

den 21 november Interpellation 2003/04:141 av Tobias Billström m till statsrådet Hans Karlsson om en öppnare arbetsmarknad Det finns tydliga indikationer på att det förekommer diskriminering på arbetsmarknaden på grund av hudfärg. Även när faktorer som språk, ålder, civilstånd och utbildning faktorer som ofta används

Inlämnad: 2003-11-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:240 av Bill, Per (m)

den 23 januari Interpellation 2003/04:240 av Per Bill m till näringsminister Leif Pagrotsky om energipolitiken Regeringens utredare och förhandlare om en successiv avveckling av kärnkraften, generaldirektör Bo Bylund, redovisar i en debattartikel i Dagens Nyheter den 22 januari 2004 sin syn på regeringens energipolitik.

Inlämnad: 2004-01-23 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:234 av Astudillo, Luciano (s)

den 20 januari Interpellation 2003/04:234 av Luciano Astudillo s till näringsminister Leif Pagrotsky om mångfald som tillväxtsmotor Den etniska, kulturella och språkliga mångfalden i Sverige kan, om den utnyttjas rätt, bli en viktig tillväxtfaktor. Om Sverige kan bli bättre på att ta tillvara på alla sina invånare

Inlämnad: 2004-01-20 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)