Dokument & lagar (8 träffar)

Interpellation 2003/04:442 av Löfgren, Ulla (m)

den 22 april Interpellation 2003/04:442 av Ulla Löfgren m till näringsminister Leif Pagrotsky om regeringens styrning av konkurrensutsatta företag Vid ett anförande i Pajala den 16 augusti 2002 talade den dåvarande näringsministern Björn Rosengren om Statens ansvar och ambitioner i skogsbygdenBjörn Rosengren gav en

Inlämnad: 2004-04-22 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1460 av Löfgren, Ulla (m)

den 27 juli Fråga 2003/04:1460 av Ulla Löfgren m till näringsminister Leif Pagrotsky om Sveaskog Efter att ha tagit del av Sveaskogs och Setra AB:s delårsrapporter blir frågan, om huruvida staten ska äga och driva affärsverksamhet, åter aktuell. Sveaskogs resultat har försämrats, trots ökad reavinst från fastighetsförsäljning

Inlämnad: 2004-07-27 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1346 av Sandgren, Margareta (s)

den 16 juni Fråga 2003/04:1346 av Margareta Sandgren s till näringsminister Leif Pagrotsky om löner och ersättningar i statliga bolag Enligt uppgift ökade statliga bolagsdirektörers löner och ersättningar kraftigt under fjolåret. Några exempel: LKAB:s vd fick ett lönelyft från 3,2 miljoner år 2002 till 3,6 miljoner

Inlämnad: 2004-06-17 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:976 av Sandgren, Margareta (s)

den 24 mars Fråga 2003/04:976 av Margareta Sandgren s till statsrådet Pär Nuder om helhetstänkande i statlig verksamhet Det är självklart att statlig verksamhet ska bedrivas så rationellt och effektivt som möjligt. Det har skattebetalarna rätt att kräva. Men de har också rätt att kräva en god service och att verksamheten

Inlämnad: 2004-03-24 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:833 av Sandgren, Margareta (s)

den 2 mars Fråga 2003/04:833 av Margareta Sandgren s till näringsminister Leif Pagrotsky om gemensam styrelse och vd i elhandels- och nätbolag El- och gasmarknadsutredningen och Fjärrvärmeutredningen föreslår ett förbud mot gemensam styrelse och vd i mindre och medelstora elhandels- och nätbolag. Detta för att motverka

Inlämnad: 2004-03-02 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:660 av Löfgren, Ulla (m)

den 30 januari Fråga 2003/04:660 av Ulla Löfgren m till statsrådet Ulrica Messing om glesbygdsföretagares kapitalproblem Den nya förmånsrättslagen som trädde i kraft den 1 januari i år gör affärsfastigheter i glesbygd närmast värdelösa i bankernas ögon. Grand Artic hotell i Överkalix kostade 65 miljoner kronor när

Inlämnad: 2004-01-30 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:326 av Löfgren, Ulla (m)

den 21 november Fråga 2003/04:326 av Ulla Löfgren m till näringsminister Leif Pagrotsky om statens skogspolitik Vid ett anförande i Pajala den 16 augusti 2002 talade dåvarande näringsministern Björn Rosengren om statens ansvar och ambitioner i skogsbygdenBjörn Rosengren gav en bakgrund till bildandet av Sveaskog och

Inlämnad: 2003-11-21 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:281 av Löfgren, Ulla (m)

den 14 november Fråga 2003/04:281 av Ulla Löfgren m till näringsminister Leif Pagrotsky om byte av elleverantör Det måste bli lättare att byta elleverantör för att konkurrensen ska fungera väl. Riksdagen har vid upprepade tillfällen begärt förslag från regeringen om införande av ett sanktionssystem gentemot nätägare

Inlämnad: 2003-11-14 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)