Dokument & lagar (7 träffar)

Interpellation 2003/04:161 av Torstensson, Åsa (c)

den 27 november Interpellation 2003/04:161 av Åsa Torstensson c till näringsminister Leif Pagrotsky om etikkomission för statliga företag Under den förra mandatperiodens slut tillsatte regeringen en etik- och förtroendekommission för att föreslå åtgärder för att öka förtroendet för det svenska näringslivet. Dock endast

Inlämnad: 2003-11-27 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1346 av Sandgren, Margareta (s)

den 16 juni Fråga 2003/04:1346 av Margareta Sandgren s till näringsminister Leif Pagrotsky om löner och ersättningar i statliga bolag Enligt uppgift ökade statliga bolagsdirektörers löner och ersättningar kraftigt under fjolåret. Några exempel: LKAB:s vd fick ett lönelyft från 3,2 miljoner år 2002 till 3,6 miljoner

Inlämnad: 2004-06-17 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:976 av Sandgren, Margareta (s)

den 24 mars Fråga 2003/04:976 av Margareta Sandgren s till statsrådet Pär Nuder om helhetstänkande i statlig verksamhet Det är självklart att statlig verksamhet ska bedrivas så rationellt och effektivt som möjligt. Det har skattebetalarna rätt att kräva. Men de har också rätt att kräva en god service och att verksamheten

Inlämnad: 2004-03-24 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:833 av Sandgren, Margareta (s)

den 2 mars Fråga 2003/04:833 av Margareta Sandgren s till näringsminister Leif Pagrotsky om gemensam styrelse och vd i elhandels- och nätbolag El- och gasmarknadsutredningen och Fjärrvärmeutredningen föreslår ett förbud mot gemensam styrelse och vd i mindre och medelstora elhandels- och nätbolag. Detta för att motverka

Inlämnad: 2004-03-02 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:541 av Torstensson, Åsa (c)

den 8 januari Fråga 2003/04:541 av Åsa Torstensson c till näringsminister Leif Pagrotsky om strömavbrotten Det har blåst och varit töväder i Sverige igen. Inte så ovanligt. Men tyvärr uppstår därmed det vanliga läget för många hushåll elströmmen försvinner och det länge. Speciellt vanligt förekommande är denna situation

Inlämnad: 2004-01-08 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:484 av Torstensson, Åsa (c)

den 16 december Fråga 2003/04:484 av Åsa Torstensson c till näringsminister Leif Pagrotsky om investeringar i Barsebäcksreaktorn Barsebäck är aktuell i en avvecklingsplan och har haft stora tekniska problem med följd att reaktorn varit avstängd under långa perioder det senaste året. Statens kärnkraftsinspektion har,

Inlämnad: 2003-12-16 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:163 av Torstensson, Åsa (c)

den 29 oktober Fråga 2003/04:163 av Åsa Torstensson c till näringsminister Leif Pagrotsky om statens ägarstyrning av Vattenfall Häromdagen uttalade sig Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson om att slutet på kärnkraften i Sverige ej finns under överskådlig framtid. Kärnkraftsägaren Vattenfall öppnar alltså för att

Inlämnad: 2003-10-29 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)