Dokument & lagar (124 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1613 av Lantz, Kenneth (kd)

den 10 september Fråga 2003/04:1613 av Kenneth Lantz kd till statsrådet Mona Sahlin om folkrörelsepolitik och social ekonomi I syfte att samordna regeringens folkrörelsepolitik tillsattes i september 2001 en interdepartemental arbetsgrupp. I arbetsgruppen ingår representanter från samtliga departement. Gruppens uppgifter

Inlämnad: 2004-09-10 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1591 av Hellquist, Solveig (fp)

den 2 september Fråga 2003/04:1591 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Mona Sahlin om välutbildade invandrare Det är sedan många år ett känt faktum att välutbildade invandrares kompetens inte tas till vara i det svenska samhället. Enligt Integrationsverkets rapport Integration 2003 finns det i dag i Sverige ca

Inlämnad: 2004-09-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1573 av Lindström, Torsten (kd)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1573 av Torsten Lindström kd till näringsminister Leif Pagrotsky om motköp Under senare år har problemet med så kallade motköp kommit att uppmärksammas. Det må vara en sak om privata företag ägnar sig åt sådant som en del av affärsuppgörelser, men det är djupt problematiskt om staten via

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1567 av Johansson, Lars (s)

den 26 augusti Fråga 2003/04:1567 av Lars Johansson s till statsrådet Pär Nuder om ändrad valkretsindelning Regeringen har nyligen lämnat direktiv till en kommitté med uppgift att göra en samlad översyn av regeringsformen. Bland annat framgår att kommittén ska se över valkretsindelningen för riksdagsval. Regionstyrelsen

Inlämnad: 2004-08-26 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1520 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 12 augusti Fråga 2003/04:1520 av Gunilla Tjernberg kd till statsrådet Ulrica Messing om statsstöd till Volvo Lastvagnar i Umeå Volvo Lastvagnars framtid i Umeå är i högsta grad osäker. Valet mellan en utbyggd eller en nedlagd anläggning, där totalt ca 10 000 jobb i Umeåregionen står på spel, är beroende av regeringens

Inlämnad: 2004-08-12 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1516 av Wegendal, Lars (s)

den 11 augusti Fråga 2003/04:1516 av Lars Wegendal s till näringsminister Leif Pagrotsky om Noria ett nordiskt forskningsrum Arbetet med att inrätta ett nordiskt forskningsrum initierades av Nordiska rådet under 2001 genom en rekommendation. Därefter har nordiska ministerrådet lämnat ett förslag om en vitbok om Norden

Inlämnad: 2004-08-11 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1511 av Jönsson, Mona (mp)

den 10 augusti Fråga 2003/04:1511 av Mona Jönsson mp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om konsumentens rätt vid tecknande av avtal med elleverantörer Under förra veckan fick vi veta att flera elleverantörer inte lever upp till lagen om elcertifikat. Kunder har ingått avtal och trott att de stött en utveckling

Inlämnad: 2004-08-10 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1495 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 5 augusti Fråga 2003/04:1495 av Sven Gunnar Persson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om statliga bolags och myndigheters miljöhänsyn Banverket är ett statligt verk med högt uttalade miljöambitioner. Bland annat ska miljöhänsyn tas med vid upphandling av externa tjänster. Enligt uppgift i medierna har Banverket

Inlämnad: 2004-08-05 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1460 av Löfgren, Ulla (m)

den 27 juli Fråga 2003/04:1460 av Ulla Löfgren m till näringsminister Leif Pagrotsky om Sveaskog Efter att ha tagit del av Sveaskogs och Setra AB:s delårsrapporter blir frågan, om huruvida staten ska äga och driva affärsverksamhet, åter aktuell. Sveaskogs resultat har försämrats, trots ökad reavinst från fastighetsförsäljning

Inlämnad: 2004-07-27 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1452 av S Järrel, Henrik (m)

den 21 juli Fråga 2003/04:1452 av Henrik S Järrel m till statsminister Göran Persson om regeringens utnämningspolitik Riksdagens utredningstjänst RUT har nyligen presenterat en studie rörande regeringens utnämningspolitik. Liknande studier av andra har gjorts tidigare. Av 36 granskade företag 18 statliga företag med

Inlämnad: 2004-07-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1437 av Strandberg, Torkild (fp)

den 15 juli Fråga 2003/04:1437 av Torkild Strandberg fp till miljöminister Lena Sommestad om elproduktionen i Danmark Elproduktionen i Norden baseras huvudsakligen på vattenkraft, kärnkraft och konventionell värmekraft. I Sverige svarade vattenkraften för 40 av den totala elproduktionen under 2003. De svenska kärnkraftverken

Inlämnad: 2004-07-15 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1436 av Strandberg, Torkild (fp)

den 15 juli Fråga 2003/04:1436 av Torkild Strandberg fp till miljöminister Lena Sommestad om energipolitiken och koldioxidutsläppen Under 2003 svarade de svenska kärnkraftverken för nästan 50 av elproduktionen. Tio procent av Sveriges elförbrukning importerades. Detta är ett rekord för den svenska elimporten. Under

Inlämnad: 2004-07-15 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1402 av Arvidsson, Eva (s)

den 2 juli Fråga 2003/04:1402 av Eva Arvidsson s till näringsminister Leif Pagrotsky om Bolagsverkets rationaliseringspotential Inför tillskapandet av den nya myndigheten Bolagsverket genom avknoppning från Patent- och registreringsverket PRV diskuteras hur Bolagsverkets skuld, vilken uppkom mot slutet av 1990-talet,

Inlämnad: 2004-07-02 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1392 av S Järrel, Henrik (m)

den 30 juni Fråga 2003/04:1392 av Henrik S Järrel m till statsrådet Mona Sahlin om åldersdiskriminering inom idrotten I En idrottspolitik för 2000-talet prop. 1998/99:107 anför regeringen bland annat med instämmande av riksdagen att elitidrottsutövare är betydelsefulla förebilder för många unga människor och kan

Inlämnad: 2004-06-30 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1354 av Wahlgren, Marie (fp)

den 21 juni Fråga 2003/04:1354 av Marie Wahlgren fp till statsrådet Pär Nuder om oegentligheter vid röstning I Sverige räcker det oftast med ett röstkort för att få rösta. Väljare avkrävs sällan legitimation i röstlokalen, vilket förvånar många, särskilt de yngre väljarna. Det är uppenbart att detta öppnar för möjligheten

Inlämnad: 2004-06-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1346 av Sandgren, Margareta (s)

den 16 juni Fråga 2003/04:1346 av Margareta Sandgren s till näringsminister Leif Pagrotsky om löner och ersättningar i statliga bolag Enligt uppgift ökade statliga bolagsdirektörers löner och ersättningar kraftigt under fjolåret. Några exempel: LKAB:s vd fick ett lönelyft från 3,2 miljoner år 2002 till 3,6 miljoner

Inlämnad: 2004-06-17 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1324 av Leijonborg, Lars (fp)

den 9 juni Fråga 2003/04:1324 av Lars Leijonborg fp till statsrådet Mona Sahlin om förslaget att hotade kvinnor ska emigrera Våld mot kvinnor är ett centralt samhällsproblem. Statens kärnuppgift, att värna människors liv och lem, utmanas. Folkpartiets uppfattning är att den som är hotad inte ska behöva fly. Vi vill

Inlämnad: 2004-06-09 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1312 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 4 juni Fråga 2003/04:1312 av Carina Adolfsson Elgestam s till näringsminister Leif Pagrotsky om insatser för att utveckla Glasriket Glasriket har problem. Förslaget att lägga ned Sandviks glasbruk i Hovmantorp är ett av de senaste exemplen. Det är ett hårt slag mot Glasriket samtidigt som vi vet att det är ett

Inlämnad: 2004-06-04 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1301 av Magnusson, Cecilia (m)

den 3 juni Fråga 2003/04:1301 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om nationell handlingsplan för bekämpning av prostitution och handel med människor Den 27 januari 2004 gav statsrådet, som del i ett interpellationssvar till Hillevi Engström, information om att regeringen håller på att utarbeta

Inlämnad: 2004-06-03 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1287 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 2 juni Fråga 2003/04:1287 av Anna Grönlund Krantz fp till näringsminister Leif Pagrotsky om rätt för anställda att påtala oegentligheter i statliga bolag Under de senaste dagarna har det i medierna framkommit uppgifter som tyder på att en person som varit anställd vid ett statligt bolag avskedades när han avslöjade

Inlämnad: 2004-06-02 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)