Planerat tekniskt arbete

Under måndag kväll pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplatser som innebär att det kan uppstå vissa störningar. 

Dokument & lagar (13 träffar)

Interpellation 2003/04:264 av Eriksson, Peter (mp)

den 30 januari Interpellation 2003/04:264 av Peter Eriksson mp till näringsminister Leif Pagrotsky om Vattenfall AB I juni förra året beslöt kammaren efter behandling i konstitutionsutskottet att pricka förre näringsministern Björn Rosengren för bristande styrning av Vattenfall. Bakgrunden var bland annat att Vattenfall

Inlämnad: 2004-01-30 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vattenfall AB

Skriftlig fråga 2003/04:1346 av Sandgren, Margareta (s)

den 16 juni Fråga 2003/04:1346 av Margareta Sandgren s till näringsminister Leif Pagrotsky om löner och ersättningar i statliga bolag Enligt uppgift ökade statliga bolagsdirektörers löner och ersättningar kraftigt under fjolåret. Några exempel: LKAB:s vd fick ett lönelyft från 3,2 miljoner år 2002 till 3,6 miljoner

Inlämnad: 2004-06-17 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1079 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 16 april Fråga 2003/04:1079 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Leif Pagrotsky om WTO och Kyoto I betänkandet NU12 skriver utskottsmajoriteten följande: I en rapport från Kommerskollegium om klimat och handel Climate and Trade Rules harmony or conflictfrån januari 2004 argumenteras för att en samexistens

Inlämnad: 2004-04-16 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1009 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 30 mars Fråga 2003/04:1009 av Ingegerd Saarinen mp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om elrådgivning för företagare I dag har privatpersoner möjlighet att vända sig till Konsumenternas elrådgivningsbyrå vid klagomål gentemot sitt nätföretag. Små företag har inga sådana möjligheter till exempel då för

Inlämnad: 2004-03-30 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1008 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 30 mars Fråga 2003/04:1008 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Lena Sommestad om miljöprövning av fossilgasutbyggnad Under den senaste tiden har Scanraff tillkännagivit planer på att importera fossilgas i båt, och enligt pressen planerar Stockholm att ersätta sin stadsgas med fossilgas importerad med båt.

Inlämnad: 2004-03-30 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:976 av Sandgren, Margareta (s)

den 24 mars Fråga 2003/04:976 av Margareta Sandgren s till statsrådet Pär Nuder om helhetstänkande i statlig verksamhet Det är självklart att statlig verksamhet ska bedrivas så rationellt och effektivt som möjligt. Det har skattebetalarna rätt att kräva. Men de har också rätt att kräva en god service och att verksamheten

Inlämnad: 2004-03-24 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:833 av Sandgren, Margareta (s)

den 2 mars Fråga 2003/04:833 av Margareta Sandgren s till näringsminister Leif Pagrotsky om gemensam styrelse och vd i elhandels- och nätbolag El- och gasmarknadsutredningen och Fjärrvärmeutredningen föreslår ett förbud mot gemensam styrelse och vd i mindre och medelstora elhandels- och nätbolag. Detta för att motverka

Inlämnad: 2004-03-02 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:823 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 27 februari Fråga 2003/04:823 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Leif Pagrotsky om standardiserad dubbelriktad kommunikation Fem miljoner nya elmätare för tätare mätningsintervall ska installeras under de närmaste åren. Om kommunikationen är dubbelriktad och följer en enhetlig standard kan mätarna skapa

Inlämnad: 2004-02-27 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:629 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 27 januari Fråga 2003/04:629 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Ulrica Messing om avverkningen av Sörfligget I Valvträsk i Råneå älvdal har byborna nu i över två års tid kämpat för att få behålla 35 hektar skog på berget Sörfligget som är byns sociala nyckelbiotop och ett kärnområde för ekoturismen i området.

Inlämnad: 2004-01-27 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:540 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 8 januari Fråga 2003/04:540 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Leif Pagrotsky om Vattenfalls investeringar i kärnkraft Vattenfall har aviserat planer på att investera åtta miljarder kronor i renovering och effektutbyggnad på Ringhals kärnkraftverk. Effektutbyggnaden motsvarar en ny Barsebäcksreaktor.

Inlämnad: 2004-01-08 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:349 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 27 november Fråga 2003/04:349 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Leif Pagrotsky om Vattenfall och kärnkraft i Afrika I en intervju i tidningen Dagens Industri den 13 november uppgav Vattenfalls vd Lars G. Josefsson att det i Sydafrika finns en öppenhet i tänkandet och man investerar kraftigt i att utveckla

Inlämnad: 2003-11-27 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:212 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 6 november Fråga 2003/04:212 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Leif Pagrotsky om tolkningen av GATS-avtalet Hotar GATS-avtalet den enskilda WTO-medlemmens möjligheter att själv bestämma över omfattningen och regleringen av sin offentliga sektor, till exempel då det gäller sjukvård och utbildning Mot

Inlämnad: 2003-11-06 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:35 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 26 september Fråga 2003/04:35 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Leif Pagrotsky om Vattenfall och brunkolen i Tyskland Den 5 juni beslutade riksdagen att pricka förre näringsministern Björn Rosengren för bristande styrning av Vattenfall. Bakgrunden är att 1997 års energiöverenskommelse säger att Vattenfalls

Inlämnad: 2003-09-26 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)