Dokument & lagar (181 träffar)

Interpellation 2003/04:548 av Krantz, Tobias (fp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:548 av Tobias Krantz fp till statsrådet Pär Nuder om regeringens strategi och prioriteringar i författningspolitiken Statsminister Göran Persson deklarerade i regeringsförklaringen i september 2003 att det var dags för en översyn av den svenska författningen. Därefter har, i början

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2003/04:543 av Pilsäter, Karin (fp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:543 av Karin Pilsäter fp till statsminister Göran Persson om kvinnolöner I samband med den internationella kvinnodagen för tre år sedan gick statsminister Göran Persson ut och lovade krafttag mot de orättvisa kvinnolönerna. Strax innan hade jämställdhetslagen skärpts och nya regler

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:540 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:540 av Yvonne Ruwaida mp till näringsminister Leif Pagrotsky om EU:s handel med Medelhavsländerna Målet med EU:s förhandlingar med tolv sydländer runt Medelhavet är att till år 2010 skapa ett frihandelsområde runt Medelhavet med en marknad bestående av bortåt 800 miljoner människor.

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:539 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:539 av Yvonne Ruwaida mp till utrikesminister Laila Freivalds om EU och handeln med Medelhavsområdet Målet med EU:s förhandlingar med tolv sydländer runt Medelhavet är att till år 2010 skapa ett frihandelsområde runt Medelhavet med en marknad bestående av bortåt 800 miljoner människor.

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:537 av Sabuni, Nyamko (fp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:537 av Nyamko Sabuni fp till statsrådet Pär Nuder om folkomröstningen om kärnkraften Folkomröstningen om kärnkraft hölls den 23 mars 1980, det vill säga för mer än 24 år sedan. De som i dag är yngre än 42 år eller har invandrat till Sverige sedan dess hade inte rätt att rösta i folkomröstningen.

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:528 av Larsson, Maria (kd)

den 18 maj Interpellation 2003/04:528 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om kraftvärmens förutsättningar I december förra året tog riksdagen ett efterlängtat beslut om att införa beskattningsregler för kraftvärmeindustrin som motsvarar beskattningen av industriellt mottryck. Trots att man tagit

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:505 av Westerberg, Per (m)

den 19 maj Interpellation 2003/04:505 av Per Westerberg m till näringsminister Leif Pagrotsky om Patent- och registreringsverkets nuvarande bolagsavdelning Efter beslut av riksdagen kommer PRV:s nuvarande bolagsavdelning att avknoppas från PRV och bli en självständig myndighet, Bolagsverket, från och med den 1 juli

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:502 av Lundberg, Inger (s)

den 18 maj Interpellation 2003/04:502 av Inger Lundberg s till statsrådet Mona Sahlin om resurscentrum för lokal mobilisering Stiftelsen Cesam i Örebro bildades 1984 på initiativ av den samhällsmedicinska enheten vid dåvarande regionssjukhuset i Örebro. Bakgrunden var att läkare och socialarbetare vid Samhällsmedicin

Inlämnad: 2004-05-18 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:500 av Flyborg, Eva (fp)

den 18 maj Interpellation 2003/04:500 av Eva Flyborg fp till näringsminister Leif Pagrotsky om industrijobben och avvecklingen av kärnkraften Tillgången till billig elektricitet har varit en av förutsättningarna för den starka ekonomiska tillväxt som Sverige upplevde under större delen av 1900-talet. Vår goda tillgång

Inlämnad: 2004-05-18 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:492 av Pålsson, Anne-Marie (m)

den 13 maj Interpellation 2003/04:492 av Anne-Marie Pålsson m till näringsminister Leif Pagrotsky om etik i näringslivet Bristen på etik i det svenska näringslivet har vid upprepade tillfällen kritiserats av regeringen. För att kunna tillmötesgå näringslivets krav på skattesänkningar har därför statsråd krävt krafttag

Inlämnad: 2004-05-13 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:470 av Andersson, Yvonne (kd)

den 6 maj Interpellation 2003/04:470 av Yvonne Andersson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om alternativ energianvändning Energifrågorna har varit och är komplexa i vårt land. För och emot kärnkrafsverk har länge dominerat den politiska debatten. Alltför lite av nya uppfinningar och rön har tagits till vara i

Inlämnad: 2004-05-06 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:468 av Schyman, Gudrun (v)

den 5 maj Interpellation 2003/04:468 av Gudrun Schyman v till statsminister Göran Persson om jämställdhetspolitiken Statsministern uttryckte för ett antal år sedan att han, såväl som det parti han leder, omfattar den feministiska analysen. Det är naturligtvis utmärkt. Ju fler som inser att frågan om att bryta den patriarkala

Inlämnad: 2004-05-05 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:466 av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 5 maj Interpellation 2003/04:466 av Camilla Sköld Jansson v till näringsminister Leif Pagrotsky om EU:s tjänstedirektiv På toppmötet i Lissabon våren 2000 startades en strategi med målet att EU ska bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till en hållbar ekonomisk

Inlämnad: 2004-05-05 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:460 av Wahlén, Gunilla (v)

den 30 april Interpellation 2003/04:460 av Gunilla Wahlén v till statsrådet Mona Sahlin om idrott och alkohol Alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat dramatiskt. Vi vet att konsekvenserna av detta tar sig uttryck i ökat antal alkoholskador, ökad rattonykterhet, ökat antal misshandelsfall och så vidare. Listan över negativa

Inlämnad: 2004-04-30 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:454 av Pedersen, Peter (v)

den 27 april Interpellation 2003/04:454 av Peter Pedersen v till näringsminister Leif Pagrotsky om regler vid nedläggning av företag eller företagsenhet Vid ett flertal tillfällen har frågan om nedläggning eller flytt av lönsamma företag och företagsenheter samt behovet och möjligheten till eventuella motåtgärder mot

Inlämnad: 2004-04-27 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:442 av Löfgren, Ulla (m)

den 22 april Interpellation 2003/04:442 av Ulla Löfgren m till näringsminister Leif Pagrotsky om regeringens styrning av konkurrensutsatta företag Vid ett anförande i Pajala den 16 augusti 2002 talade den dåvarande näringsministern Björn Rosengren om Statens ansvar och ambitioner i skogsbygdenBjörn Rosengren gav en

Inlämnad: 2004-04-22 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:436 av Hamilton, Carl B (fp)

den 16 april Interpellation 2003/04:436 av Carl B Hamilton fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om hyresgästerna och energipolitiken Miljöminister Lena Sommestad medger i EU-nämnden att kostnaderna för energipolitiken kommer att ligga på hyresgästerna i form av högre hyror. Statsminister Göran Persson har principiellt

Inlämnad: 2004-04-20 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: hyresgästerna och energipolitiken

Interpellation 2003/04:435 av Hamilton, Carl B (fp)

den 19 april Interpellation 2003/04:435 av Carl B Hamilton fp till näringsminister Leif Pagrotsky om det globala handelssystemet och hot mot liberalisering av EU:s jordbrukspolitik Söndra och härska är en välkänd maktmetod, det vill säga splittra dina motståndare så att de sammantaget försvagas. Det är just det som

Inlämnad: 2004-04-20 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: det globala handelssystemet och hot mot liberalisering av EU:s jordbrukspolitik

Interpellation 2003/04:431 av Larsson, Håkan (c)

den 15 april Interpellation 2003/04:431 av Håkan Larsson c till näringsminister Leif Pagrotsky om framtiden för Härjedalens Miljöbränsle AB Vattenfalls planer på att lägga ned Härjedalens Miljöbränsle AB HMAB i Sveg fortskrider. Fullföljs planerna kommer över 70 HMAB-anställda att beröras direkt och kanske det dubbla

Inlämnad: 2004-04-15 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: framtiden för Härjedalens Miljöbränsle AB

Interpellation 2003/04:412 av Pedersen, Peter (v)

den 2 april Interpellation 2003/04:412 av Peter Pedersen v till näringsminister Leif Pagrotsky om regler vid nedläggning av företag Vid ett flertal tillfällen har frågan om nedläggning eller flytt av lönsamma företag eller företagsenheter samt behovet och möjligheten till eventuella motåtgärder mot detta diskuterats

Inlämnad: 2004-04-02 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)