Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1060 av Sidén, Anita (m)

den 16 april Fråga 2001/02:1060 av Anita Sidén m till socialminister Lars Engqvist om funktionshindrades rättigheter Sverige bryter mot FN:s barnkonvention när det gäller barn med funktionshinder. Det hävdar Åsa Kiernicki från De unga neurologiskt handikappade i Sverige. Hon menar bl.a.Att växa upp i Sverige i dag

Inlämnad: 2002-04-16 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:624 av Sidén, Anita (m)

den 29 januari Fråga 2001/02:624 av Anita Sidén m till socialminister Lars Engqvist om könsstympning Könsstympning är såväl en kränkning av de mänskliga rättigheterna som ett livshotande ingrepp. Övergreppet påverkar den drabbade livet ut. FN:s barnkonvention ålägger alla stater att vidta effektiva och lämpliga åtgärder

Inlämnad: 2002-01-29 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:516 av Sidén, Anita (m)

den 14 januari Fråga 2001/02:516 av Anita Sidén m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om trafikundervisningen i grundskolan Tolvåringarna klarar sig inte i trafiken. Det säger Britt-Marie Utterström, vd vid NTF. 11 000 elever i årskurs sju har besvarat en enkät, och där visar det sig bl.a. att 70 av eleverna tror att

Inlämnad: 2002-01-14 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1552 av Bjurling, Laila (s)

den 6 augusti Fråga 2000/01:1552 av Laila Bjurling s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om morgontrötta elevers rätt till utbildning Förstör vi våra ungdomars möjligheter till bra utbildning genom gamla föreställningar om när skolan ska börja på morgonen Vid ett besök hos ungdomar som går det individuella programmet

Inlämnad: 2001-08-06 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1265 av Sidén, Anita (m)

den 18 maj Fråga 2000/01:1265 av Anita Sidén m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om rörelsehindrade och skolan Handikappombudsmannen visade i en rapport tidigare i år att rörelsehindrade elever är utestängda från 40 av landets gymnasieskolor. Barn med rörelsehinder är också utestängda från hälften av landets grundskolor,

Inlämnad: 2001-05-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1052 av Sidén, Anita (m)

den 10 april Fråga 2000/01:1052 av Anita Sidén m till socialminister Lars Engqvist om försäkringskassan Försäkringskassan är den myndighet som får mest anmärkningar av JO. Av 300 anmälningar har 80 fall ådragit sig justitieombudet Jan Pennlövs kritik. Vilka åtgärder avser socialministern vidta för att den enskildes rättssäkerhet ska förbättras

Inlämnad: 2001-04-10 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1023 av Sidén, Anita (m)

den 6 april Fråga 2000/01:1023 av Anita Sidén m till statsrådet Ingela Thalén om tvillingföräldrar och föräldraförsäkringen Föräldrar har i dag rätt till tolv månaders föräldraförsäkring samt 90 dagar med garantiersättning per barn. Dock inte om de föds samtidigt. Tvillingföräldrar får endast sex extramånader i föräldraförsäkringen.

Inlämnad: 2001-04-06 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:946 av Sidén, Anita (m)

den 20 mars Fråga 2000/01:946 av Anita Sidén m till statsrådet Ingela Thalén om beräkningsgrunder för bidrag Göteborgs-Posten refererar den 28 februari i år till ett fall där en kvinna drabbats ekonomiskt av att hennes sons ekonomiska tillgångar räknas som hennes inkomst. Barnet i det aktuella fallet har fått försäkringspengar

Inlämnad: 2001-03-20 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:933 av Sidén, Anita (m)

den 19 mars Fråga 2000/01:933 av Anita Sidén m till statsrådet Ingela Thalén om studenter och bostadsbidrag Dagens Nyheter rapporterar den 16 mars 2001 att de nya reglerna för studiestödet kommer att missgynna dem som i dag har bostadsbidrag. Genom att bidragsdelen i studiestödet ökar, kommer de som söker bostadsbidrag

Inlämnad: 2001-03-19 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:728 av Sidén, Anita (m)

den 15 februari Fråga 2000/01:728 av Anita Sidén m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om arbetsmiljön i skolan Skolan är Sveriges största arbetsplats. Här finns 1,9 miljoner elever, lärare och övrig personal. Enligt rapporten, Verktyg för skolans arbetsmiljö en uppföljningsstudie av arbetsmiljö och välbefinnande bland

Inlämnad: 2001-02-15 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:371 av Bjurling, Laila (s)

den 5 december Fråga 2000/01:371 av Laila Bjurling s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om register över skolor Enligt uppgifter i medierna har Skolverket planer på att presentera skolor på Internet. Detta för att underlätta för elever och deras föräldrar, när de ska välja skola. Av den presentationen skulle det framgå

Inlämnad: 2000-12-07 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)