Dokument & lagar (16 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1331 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 12 juni Fråga 2001/02:1331 av Ulla-Britt Hagström kd till försvarsminister Björn von Sydow om humanitära insatser Sverige har omfattande erfarenhet av stora internationella uppdrag, såsom räddningsåtgärder vid jordbävning och andra katastrofer där människor utsätts för direkt fara. Den kompetens som finns i Sverige

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:104 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 23 november Interpellation 2001/02:104 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om attityder i skolan Skolverket genomförde år 2000 den tredje undersökningen av allmänhetens, skolbarnsföräldrarnas, lärarnas och elevernas attityder till den svenska grund- och gymnasieskolan. Gruppen allmänhet

Inlämnad: 2001-11-23 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:223 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 16 november Fråga 2001/02:223 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingela Thalén om arbetsskadeersättning Fr.o.m. år 2001 finns inte ärendekategorin ersättning vid arbetsskada arbetsskadelivränta med i Riksförsäkringsverkets mål för ärendens genomströmningstid. Tidigare var målet för denna typ av ärenden satt

Inlämnad: 2001-11-16 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Interpellation 2001/02:42 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 29 oktober Interpellation 2001/02:42 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbidraget Vid en offentlig utfrågning om bostadsbidraget den 23 november 2001 synliggjordes vad Kristdemokraterna länge kritiserat, nämligen att makar och samboende med barn håller på att falla ur bostadsbidragssystemet.

Inlämnad: 2001-10-29 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:29 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 26 september Fråga 2001/02:29 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om uppföljning av maxtaxan På en fråga 2000/01:1666 om vilka åtgärder skolministern kommer att vidta för att kompensera de kommuner som har infört maxtaxa, och som nu upplever att de ekonomiska villkoren blir sämre än som

Inlämnad: 2001-09-26 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1666 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 7 september Fråga 2000/01:1666 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om maxtaxan Som ett led i socialdemokraternas vision om en avgiftsfri barnomsorg, infördes maxtaxa. Denna modell missgynnar bl.a. de familjer där en förälder stannar hemma och själv tar hand om sina barn. Många kommuner,

Inlämnad: 2001-09-07 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1552 av Bjurling, Laila (s)

den 6 augusti Fråga 2000/01:1552 av Laila Bjurling s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om morgontrötta elevers rätt till utbildning Förstör vi våra ungdomars möjligheter till bra utbildning genom gamla föreställningar om när skolan ska börja på morgonen Vid ett besök hos ungdomar som går det individuella programmet

Inlämnad: 2001-08-06 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1515 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 16 juli Fråga 2000/01:1515 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om klassmorfar Barn behöver goda vuxna förebilder för att växa upp till trygga människor. Skolan är här ett komplement till föräldrarnas insatser. Det är därför av största vikt att nedskärningarna i skolan upphör. Den moderna

Inlämnad: 2001-07-16 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:433 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 27 april Interpellation 2000/01:433 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om trafikutbildning i skolan Enligt statistik från år 2000 har 25,8 av 18-åringar i Sverige tagit körkort mot 32,6 år 1994. Det märks en tydlig nedgång år efter år för såväl 18-åringar som 19- och 20-åringar. Ungdomars

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:391 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 17 april Interpellation 2000/01:391 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om trafikutbildning Enligt statistik från år 2000 har 25,8 av 18-åringar i Sverige tagit körkort mot 32,6 år 1994. Det märks en tydlig nedgång år efter år för såväl 18-åringar som 19- och 20-åringar. Ungdomars arbetsmarknad

Inlämnad: 2001-04-20 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:934 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 19 mars Fråga 2000/01:934 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingela Thalén om rättshjälp för prövande av arbetsskada Det finns ett antal människor i vårt välfärdssamhälle som hamnat mellan stolarnaDe kan ha mött ett antal läkare och hamnat i en situation, där ingen tar det övergripande ansvaret. Situationen

Inlämnad: 2001-03-19 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Interpellation 2000/01:310 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 8 mars Interpellation 2000/01:310 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingela Thalén om rättshjälp för prövande av arbetsskada Det finns ett antal människor i vårt välfärdssamhälle som hamnat mellan stolarnaDe kan ha mött ett antal läkare och hamnat i en situation, där ingen tar det övergripande ansvaret.

Inlämnad: 2001-03-09 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:362 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 6 december Fråga 2000/01:362 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingela Thalén om kompensation till pensionärer Det är att beklaga att den övergångsvisa garantipensionen inte kunde införas redan år 2001. Då skulle nämligen pensionärerna med de lägsta pensionerna ha tillförts 900 miljoner kronor per år. Dessa

Inlämnad: 2000-12-06 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:371 av Bjurling, Laila (s)

den 5 december Fråga 2000/01:371 av Laila Bjurling s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om register över skolor Enligt uppgifter i medierna har Skolverket planer på att presentera skolor på Internet. Detta för att underlätta för elever och deras föräldrar, när de ska välja skola. Av den presentationen skulle det framgå

Inlämnad: 2000-12-07 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:120 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 15 november Interpellation 2000/01:120 av Ulla-Britt Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om demokratisk fostran En uthållig demokrati SOU 2000:1 är föremål för en bred remissomgång. Utredningen har valt en demokratisk utgångspunkt till försvar för demokratin. Den har sin grund i att alla människor

Inlämnad: 2000-11-15 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:173 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 7 november Fråga 2000/01:173 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om hemkunskap och konsumentkunskap i grundskolan Fredagen den 3 november disputerade Karin Hjälmeskog med avhandlingen Democracy begins at home Utbildning om och för hemmet som medborgarfostran. Avsikten var att bidra till

Inlämnad: 2000-11-07 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)