Dokument & lagar (39 träffar)

Interpellation 2001/02:176 av Tolgfors, Sten (m)

den 17 januari Interpellation 2001/02:176 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om Ekeskolan Ekeskolan finns inte längre, ens till namnet. Numera heter det Resurscenter Syn, Örebro. Den 1 juli 2001 antogs de sista eleverna till specialskolan Ekeskolan. Hädanefter kommer behövande blinda och synskadade

Inlämnad: 2002-01-17 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:173 av Tolgfors, Sten (m)

den 16 januari Interpellation 2001/02:173 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning För många barn var jullovet en andhämtningspaus från utsatthet och mobbning. Stressade och oroliga går tusentals barn till skolan med vetskapen om att händer inget i dag,

Inlämnad: 2002-01-16 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:294 av Tolgfors, Sten (m)

den 27 november Fråga 2001/02:294 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingela Thalén om kvinnlig könsstympning I en interpellationsdebatt med undertecknad tvingades socialförsäkringsministern konstatera att ingen vet hur många svenska flickor som drabbas av könsstympning varje år. Ingen vet hur många flickor som flygs

Inlämnad: 2001-11-27 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:173 av Tolgfors, Sten (m)

den 7 november Fråga 2001/02:173 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om friskolor Det är klart att man inte kan förbjuda vinst. Vi kan ju inte säga att bara förlustbringande företag får driva skolor.Wanja Lundby Wedin, ordförande för LO i entreprenör.se, återgivet i DN den 6 november 2001. Skolministern

Inlämnad: 2001-11-07 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:172 av Tolgfors, Sten (m)

den 7 november Fråga 2001/02:172 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolans problem Regeringen arbetar oförtrutet vidare för att minska mångfalden i den svenska skolan. Framför allt kringskär regeringen friskolornas möjligheter. Det senaste i raden av förslag avsedda att strypa kreativiteten

Inlämnad: 2001-11-07 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:49 av Tolgfors, Sten (m)

den 1 november Interpellation 2001/02:49 av Sten Tolgfors m till socialminister Lars Engqvist om åtgärder för att stoppa könsstympning Enligt FN finns det ca 130 miljoner könsstympade kvinnor i världen. Varje år löper två miljoner flickor risken att bli könsstympade. Konsekvenserna för de drabbade flickorna blir livslånga

Inlämnad: 2001-11-01 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:90 av Tolgfors, Sten (m)

den 19 oktober Fråga 2001/02:90 av Sten Tolgfors m till socialminister Lars Engqvist om diskriminering av adoptivföräldrar i pensionssystemet Ett antal föräldrar inte minst kvinnor som var hemma med sina adoptivbarn t.ex. på 1970-talet och som nu närmar sig pension får sämre förutsättningar för sin pension än de borde

Inlämnad: 2001-10-19 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1624 av Tolgfors, Sten (m)

den 28 augusti Fråga 2000/01:1624 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolans kunskap om åtgärdsprogram mot mobbning Genom ett forskningsbaserat åtgärdsprogram kan den sociala miljön i skolan omstruktureras och mobbningen minskas med hälften. Det innebär att 75 000 barn både offer och förövare

Inlämnad: 2001-08-28 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1623 av Tolgfors, Sten (m)

den 28 augusti Fråga 2000/01:1623 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om åtgärdsprogram mot mobbning Det är politikens ansvar att se till att skolan klarar att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning. Det är oacceptabelt att staten via skolplikten beordrar barn och ungdomar att vistas i en miljö

Inlämnad: 2001-08-28 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1594 av Tolgfors, Sten (m)

den 17 augusti Fråga 2000/01:1594 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om åtgärdsprogram mot mobbning Tiotusentals barn mår dåligt av oro för mobbning inför skolstarten. Tusentals lider i onödan, eftersom det går att förebygga och hindra mobbning. Genom ett forskningsbaserat åtgärdsprogram kan den

Inlämnad: 2001-08-17 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1073 av Tolgfors, Sten (m)

den 19 april Fråga 2000/01:1073 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om stöd för polisanmälan av skolvåld Jag har i flera frågor till skolministern påpekat vikten av att mobbning inte ska accepteras och våld polisanmälas i alla skolor. Fler och fler ger uttryck för behovet av ökad tydlighet. Häromdagen

Inlämnad: 2001-04-19 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1044 av Tolgfors, Sten (m)

den 9 april Fråga 2000/01:1044 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kommunernas ansvar för barn med funktionshinder Handikappombudsmannens rapport visar att rörelsehindrade elever är utestängda från 40 av landets gymnasieskolor. Barn med rörelsehinder är också utestängda från hälften av landets

Inlämnad: 2001-04-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1043 av Tolgfors, Sten (m)

den 9 april Fråga 2000/01:1043 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om våldsbrott i skolan Efter flera års påtryckningar från moderat håll kom förra skolministern Ylva Johansson slutligen fram till ställningstagandet att det var positivt och riktigt att skolan polisanmälde våldsbrott begångna i skolan.

Inlämnad: 2001-04-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1042 av Tolgfors, Sten (m)

den 9 april Fråga 2000/01:1042 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kvaliteten på den kommunala skolan för barn med funktionshinder Av FN:s standardregler framgår att alla medlemsländer ska införa handlingsprogram som gör den fysiska miljön tillgänglig, oavsett vilka eller hur stora funktionsnedsättningar

Inlämnad: 2001-04-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1040 av Tolgfors, Sten (m)

den 9 april Fråga 2000/01:1040 av Sten Tolgfors m till socialminister Lars Engqvist om barnstödet Eftersom man inte kan folkbokföra ett barn på två adresser delas föräldraskapet i en boförälder och en umgängesförälder. Det innebär att bostadsbidraget, underhållsstödet och barnbidraget ges till den förälder som barnet

Inlämnad: 2001-04-09 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:867 av Tolgfors, Sten (m)

den 12 mars Fråga 2000/01:867 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om friskolor Mer än var tionde elev som lämnade grundskolan förra året saknade behörighet för gymnasiestudier. De hade inte nått godkänt i något av kärnämnena svenska, engelska eller matematik. Det finns stora skillnader mellan olika

Inlämnad: 2001-03-12 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:826 av Tolgfors, Sten (m)

den 1 mars Fråga 2000/01:826 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om mobbning Nyligen presenterade BRIS sin årsrapport. Den visade att antalet samtal har ökat med 50 Antalet samtal om mobbning har ökat med 40 och är det problem som barnen oftast ringer till BRIS om. Många av barnen som ringer till

Inlämnad: 2001-03-01 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:276 av Tolgfors, Sten (m)

den 20 februari Interpellation 2000/01:276 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolplikten Sverige lägger störst andel av BNP i världen på skolan. Likväl blir inte resultaten tillräckligt goda. Enligt Skolverket har 34 av barnen i grundskolan svårigheter med att skriva och läsa. En viss mängd

Inlämnad: 2001-02-21 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:760 av Tolgfors, Sten (m)

den 20 februari Fråga 2000/01:760 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolans ansvar vid mobbning I läroplanen står uttryckligen att mobbning inte ska förekomma i skolan. Om ett barn ändå mobbas är enda möjligheten att få ersättning för den skada barnet lidit att stämma kommunen civilrättsligt.

Inlämnad: 2001-02-20 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:759 av Tolgfors, Sten (m)

den 20 februari Fråga 2000/01:759 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om möjlighet att utkräva ansvar av skolan vid mobbning Osäkerheten om hur stort skolans ansvar är när ett barn mobbas måste bort. Civilrätten räcker inte till för att pröva skolans ansvar. Skollagen måste ändras så att elever får

Inlämnad: 2001-02-20 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Paginering