Dokument & lagar (451 träffar)

Interpellation 2001/02:266 av Ångström, Lars (mp)

den 19 februari Interpellation 2001/02:266 av Lars Ångström mp till försvarsminister Björn von Sydow om Sveriges minröjningskapacitet och SWEDEC Sverige har en omfattande minröjningskompetens, som borde kunna utnyttjas bättre. Det finns både behov av en samlad svensk satsning och att enskilda aktörer uppmuntras att

Inlämnad: 2002-02-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:258 av Green, Monica (s)

den 11 februari Interpellation 2001/02:258 av Monica Green s till statsrådet Ingela Thalén om barnen i Östersjöområdet Ekonomisk utveckling och samarbete med länderna kring Östersjön har sedan början av 90-talet varit några av ledorden för svensk Östersjöpolitik. Med en god ekonomisk utveckling kommer möjligheterna

Inlämnad: 2002-02-13 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Interpellation 2001/02:255 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 12 februari Interpellation 2001/02:255 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Björn von Sydow om Muskövarvet Muskövarvets framtid är under utredning. I debatten förekommer det enligt uppgift ett förslag om att flytta hela eller delar av den militära verksamheten vid Berga till Muskö. Eftersom ett

Inlämnad: 2002-02-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:247 av Hägg, Carina (s)

den 6 februari Interpellation 2001/02:247 av Carina Hägg s till försvarsminister Björn von Sydow om SWEDEC i Eksjö SWEDEC i Eksjö inrättades den 1 juli 1997. Till skillnad från många andra områden inom försvaret har SWEDEC fått utöka sin verksamhet och anställa mer personal. Detta visar att Försvarsmakten prioriterar

Inlämnad: 2002-02-07 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:246 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 5 februari Interpellation 2001/02:246 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om ominriktning av försvaret Då vi moderatpolitiker i debatten kallat försvarets omvandling/reformering för exempelvis en okontrollerad förstörelseprocess så har detta självklart, av våra politiska motståndare, viftats

Inlämnad: 2002-02-07 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:185 av Jóhannesson, Berit (v)

den 21 januari Interpellation 2001/02:185 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om genderpespektiv på krishantering Det har stor betydelse för resultatet och utgången av en krishantering vem som analyserar problemet och vem som föreslår lösningar. I dagsläget är det nästan uteslutande män som

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:181 av Stenberg, Hans (s)

den 17 januari Interpellation 2001/02:181 av Hans Stenberg s till statsrådet Ingela Thalén om livränta När en person drabbas av en olycka som leder till livslång invaliditet innebär det ett stort lidande för den som drabbas. När man sedan efter en tids sjukskrivning övergår från sjukersättning till sjukpension sänks

Inlämnad: 2002-01-18 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Interpellation 2001/02:176 av Tolgfors, Sten (m)

den 17 januari Interpellation 2001/02:176 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om Ekeskolan Ekeskolan finns inte längre, ens till namnet. Numera heter det Resurscenter Syn, Örebro. Den 1 juli 2001 antogs de sista eleverna till specialskolan Ekeskolan. Hädanefter kommer behövande blinda och synskadade

Inlämnad: 2002-01-17 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:286 av Cederfelt, Margareta (m)

den 6 mars Interpellation 2001/02:286 av Margareta Cederfelt m till statsrådet Ingela Thalén om sjukfrånvaro Under senare år har den utbredda sjukfrånvaron varit föremål för flera utredningar. Regeringen ansluter sig till dem som förklarar sjukfrånvaron med brister i arbetsmiljön och bristande drivkrafter för arbetsgivare

Inlämnad: 2002-03-06 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Interpellation 2001/02:173 av Tolgfors, Sten (m)

den 16 januari Interpellation 2001/02:173 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning För många barn var jullovet en andhämtningspaus från utsatthet och mobbning. Stressade och oroliga går tusentals barn till skolan med vetskapen om att händer inget i dag,

Inlämnad: 2002-01-16 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:172 av Wallin, Gunnel (c)

den 16 december Interpellation 2001/02:172 av Gunnel Wallin c till försvarsminister Björn von Sydow om sotningsmonopolet Sotningsmonopolet har varit föremål för en rad statliga utredningar under senare tid. I maj presenterade Utredningen om översyn av räddningstjänstlagen ett förslag till reformerat sotningsväsende

Inlämnad: 2002-01-16 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:168 av Narti, Ana Maria (fp)

den 15 januari Interpellation 2001/02:168 av Ana Maria Narti fp till socialminister Lars Engqvist om medicinsk rehabilitering för långvarigt arbetslösa Vem bär det ekonomiska ansvaret för de arbetslösas medicinska rehabilitering Om man ställer frågan till ansvariga på försäkringskassorna får man ett tydligt svar: Inte

Inlämnad: 2002-01-15 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Interpellation 2001/02:326 av Könberg, Bo (fp)

den 19 mars Interpellation 2001/02:326 av Bo Könberg fp till socialminister Lars Engqvist om samordningen mellan försäkringskassa och sjukvård I dag är det 16 månader sedan socialutskottet av regeringen begärde en proposition om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkring, för

Inlämnad: 2002-03-19 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Interpellation 2001/02:347 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 3 april Interpellation 2001/02:347 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Björn von Sydow om beredskapen vid oljekatastrofer i Östersjön Enligt proposition 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap anser regeringen att beredskapen är godtagbar mot olyckor vid transport av farligt gods och

Inlämnad: 2002-04-03 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:73 av Nilsson, Ulf (fp)

den 14 november Interpellation 2001/02:73 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om måluppfyllelse i skolan Ett stort problem i skolan är att så många elever inte uppnår kunskapsmålen. Enligt Skolverkets statistik har mer än 30 av dem som började gymnasiet 1996 inte uppnått gymnasiebehörighet fyra år

Inlämnad: 2001-11-14 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:65 av Bill, Per (m)

den 9 november Interpellation 2001/02:65 av Per Bill m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om betygskriterier vid de nationella proven Den senaste tiden har turerna kring betygskriterierna vid de nationella proven varit många och förvirrande. Det hela började med att Skolverket i juni meddelade att de inte längre tänkte

Inlämnad: 2001-11-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:49 av Tolgfors, Sten (m)

den 1 november Interpellation 2001/02:49 av Sten Tolgfors m till socialminister Lars Engqvist om åtgärder för att stoppa könsstympning Enligt FN finns det ca 130 miljoner könsstympade kvinnor i världen. Varje år löper två miljoner flickor risken att bli könsstympade. Konsekvenserna för de drabbade flickorna blir livslånga

Inlämnad: 2001-11-01 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Interpellation 2001/02:47 av Stenmark, Rigmor (c)

den 31 oktober Interpellation 2001/02:47 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbidraget År 1997 infördes nya regler för bostadsbidrag. Statens kostnader för bidraget hade rusat i väg på ett icke önskvärt sätt. Syftet med de nya bestämmelserna var utöver att statens kostnader skulle minska

Inlämnad: 2001-10-31 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Interpellation 2001/02:11 av Patriksson, Runar (fp)

den 24 september Interpellation 2001/02:11 av Runar Patriksson fp till försvarsminister Björn von Sydow om utlokalisering av delar av FORGUS-verksamheten FMUHC i Karlstad upphör inom kort och övergår i formationen FORGUS. FMUHC invigdes 1998 i Karlstad och hann knappt komma i verksamhet förrän det beslutades att arbetsområdet

Inlämnad: 2001-09-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:10 av Nordlund, Harald (fp)

den 24 september Interpellation 2001/02:10 av Harald Nordlund fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om talängslan Begreppet talängslan är belagt i svenska språket redan 1969 men är ett dolt och försummat handikapp. Under den senaste tiden har talängslan ändå fått någon uppmärksamhet, bl.a. genom Studenthälsans i Uppsala

Inlämnad: 2001-09-24 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)