Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1276 av Hamilton, Carl B (fp)

den 5 augusti Fråga 2002/03:1276 av Carl B Hamilton fp till statsminister Göran Persson om hanteringen av EU:s förslag till ny grundlag Enligt uppgift i Dagens Nyheter den 1 augusti kommer regeringen att till det italienska EU-ordförandeskapet lämna synpunkter på bland annat framtidskonventets förslag till ny grundlag

Inlämnad: 2003-08-05 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1167 av Hamilton, Carl B (fp)

den 23 juni Fråga 2002/03:1167 av Carl B Hamilton fp till utrikesminister Anna Lindh om situationen i Burma Den 30 maj drabbade anhängare till fredspristagaren och ledaren för den demokratiska oppositionen San Suu Kyi och regimen samman i samband med en rundresa i landets norra delar. Regimkritiker i exil säger sig

Inlämnad: 2003-06-23 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1107 av Hamilton, Carl B (fp)

den 12 juni Fråga 2002/03:1107 av Carl B Hamilton fp till utrikesminister Anna Lindh om situationen i Indonesien Indonesien har de senaste veckorna begärt att Sverige ska agera mot de ledare för Acehs befrielserörelse, GAM Gerakan Aceh Merdekasom bor i Sverige och av vilka flera är svenska medborgare sedan lång tid.

Inlämnad: 2003-06-12 Besvarare: Anna Lindh (S)

Interpellation 2002/03:329 av Hamilton, Carl B (fp)

den 7 maj Interpellation 2002/03:329 av Carl B Hamilton fp till utrikesminister Anna Lindh om Sveriges och Europas försvar En gammal debatt har ånyo blossat upp mellan, å ena sidan, europeiska Natoanhängare och, å den andra sidan, europeiska länder som vill att EU bör ha ansvaret för försvarskapaciteten i Europa. Debatten

Inlämnad: 2003-05-07 Besvarare: Anna Lindh (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sverige och Europas försvar

Skriftlig fråga 2002/03:868 av Hamilton, Carl B (fp)

den 5 maj Fråga 2002/03:868 av Carl B Hamilton fp till statsminister Göran Persson om samråd med EU-nämnden inför EU-toppmöten Den 16 april 2003 deltog statsministern i ett EU-toppmöte. Dessförinnan hade samråd inte skett med EU-nämnden, och efteråt har heller ingen redovisning i kammaren ägt rum. Utrikesministern

Inlämnad: 2003-05-05 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:850 av Hamilton, Carl B (fp)

den 28 april Fråga 2002/03:850 av Carl B Hamilton fp till statsrådet Pär Nuder om fackliga partibidrag En utredning är tillsatt för att närmare granska offentlighet och omfattningen av bidrag från utomstående till politiska partier. En slående egendomlighet i direktiven till utredningen är att bidrag från fackliga

Inlämnad: 2003-04-28 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2002/03:427 av Hamilton, Carl B (fp)

den 23 januari Fråga 2002/03:427 av Carl B Hamilton fp till utrikesminister Anna Lindh om ambassadören i Tyskland Sveriges ambassadör i Tyskland ställer inte upp på Sveriges utrikespolitik på två viktiga politikområden, Mellersta Östern och EMU. I båda fallen driver Sveriges sändebud i Berlin en offentlig polemik mot

Inlämnad: 2003-01-23 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:290 av Hamilton, Carl B (fp)

den 12 december Fråga 2002/03:290 av Carl B Hamilton fp till utrikesminister Anna Lindh om Sveriges säkerhetsunderskott Få texter i svensk efterkrigspolitik har med rätta varit så utomordentligt noga och omsorgsfullt utformade och övervägda som de texter som sökt beskriva och definiera vilken Sveriges säkerhetspolitik

Inlämnad: 2002-12-12 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:228 av Hamilton, Carl B (fp)

den 2 december Fråga 2002/03:228 av Carl B Hamilton fp till utrikesminister Anna Lindh om mänskliga rättigheter i Hongkong Myndigheterna i Hongkong står i begrepp att införa en ny lagstiftning, gemenligen kallad artikel 23Den innebär att såväl medierna som enskilda individer, som myndigheterna bedömer som oppositionella,

Inlämnad: 2002-12-03 Besvarare: Anna Lindh (S)

Interpellation 2002/03:23 av Hamilton, Carl B (fp)

den 4 november Interpellation 2002/03:23 av Carl B Hamilton fp till statsminister Göran Persson om direktiven till utredning om partibidrag 1. Sverige är unikt. Frågan om partibidrag är en omdebatterad fråga i de flesta demokratier. Tyskland är ett exempel från senare år. Lagstiftning finns i bland annat Finland, Danmark

Inlämnad: 2002-11-04 Besvarare: Pär Nuder (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: direktiven till utredning om partibidrag

Skriftlig fråga 2002/03:73 av Eberstein, Susanne (s)

den 31 oktober Fråga 2002/03:73 av Susanne Eberstein s till statsrådet Mona Sahlin om partisymbol på valsedlarna Vissa grupper av väljare har problem med att kunna hitta rätt bland valsedlarna vid allmänna val. Det gäller till exempel invandrare som är vana med helt andra alfabet än vårt, men också personer som på

Inlämnad: 2002-10-31 Besvarare: Pär Nuder (S)