Dokument & lagar (106 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1592 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

den 4 september Fråga 2001/02:1592 av Kerstin-Maria Stalin mp till statsrådet Ingela Thalén om försäkringskassans rehabiliteringsarbete Hösten 1997 fastställdes den vision som är grunden för socialförsäkringsadministrationens långsiktiga handlande VISION 2005. Försäkringskassorna har länge varit i behov av olika tekniska

Inlämnad: 2002-09-04 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1472 av Jacobsson, Magnus (kd)

den 2 augusti Fråga 2001/02:1472 av Magnus Jacobsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om pappavänligt arbetsliv Åtta av tio pappor tar ut föräldraledighet, hälften av papporna tar ut sin pappamånad. Totalt tar pappor ut endast 14 av alla föräldradagar. Philip Hwang, professor i psykologi vid Göteborgs universitet,

Inlämnad: 2002-08-02 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1417 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 11 juli Fråga 2001/02:1417 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsrådet Ingela Thalén om BRIS BRIS Barnens rätt i samhället är en viktig och nödvändig kanal för barn som behöver råd, stöd och vägledning. Att barn mår sämre i dag än för bara några år sedan framgår av den ena rapporten efter den andra och på BRIS

Inlämnad: 2002-07-11 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1379 av Lundberg, Inger (s)

den 25 juni Fråga 2001/02:1379 av Inger Lundberg s till statsrådet Ingela Thalén om arbetsgivaransvar för sjukförsäkringen Det kraftigt ökade antalet långtidssjukskrivna tillhör de närmaste årens största utmaningar. Jag ser med tillfredsställelse på regeringens vilja att genom insatser inom olika områden ta sig an

Inlämnad: 2002-06-25 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1334 av Gustafsson, Lars (kd)

den 12 juni Fråga 2001/02:1334 av Lars Gustafsson kd till statsrådet Ingela Thalén om pensionsutbetalningar vid långhelger Av förordning SFS 1980:624 om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen 1962:381 om allmän försäkring m.m. framgår hur utbetalning av pensioner sker. I samband med långhelger kan

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1315 av Hoffmann, Ulla (v)

den 7 juni Fråga 2001/02:1315 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Ingela Thalén om bostadsbidragsskuld Vid en avräkning av utbetalade bostadsbidrag vilka utgått till makar eller sambor är bägge parterna solidariskt betalningsansvariga. Bägge bär då hela ansvaret för den totala skulden till försäkringskassan. Då denna

Inlämnad: 2002-06-07 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1274 av Rizell, Fanny (kd)

den 31 maj Fråga 2001/02:1274 av Fanny Rizell kd till socialminister Lars Engqvist om underhållsstöd Enligt en artikel i Från riksdag och departement kan ett utslag i EG-domstolen föranleda nya regler för underhållsstöd i Sverige. I Sverige betalar försäkringskassan underhållsstöd bara till barn som bor i Sverige,

Inlämnad: 2002-05-31 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1238 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 24 maj Fråga 2001/02:1238 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Ingela Thalén om rehabilitering för kvinnor Under många år har det inom Gävle kommun bedrivits ett projekt, Idaprojektet, som har syftat till att stödja lågutbildade och arbetslösa kvinnor med barn till att påbörja studier eller andra aktiviteter

Inlämnad: 2002-05-24 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1236 av Davidson, Inger (kd)

den 24 maj Fråga 2001/02:1236 av Inger Davidson kd till statsrådet Ingela Thalén om föräldrapenning för vuxna funktionshindrade Det svenska stödet till föräldrar är ur ett internationellt perspektiv ganska omfattande, med föräldraförsäkring, tillfällig föräldrapenning, kontaktdagar etc. Under de tidiga barnaåren, när

Inlämnad: 2002-05-24 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1234 av Hoff, Hans (s)

den 23 maj Fråga 2001/02:1234 av Hans Hoff s till justitieminister Thomas Bodström om sekretess av personuppgifter Enligt uppgift lever tusentals kvinnor ständigt på flykt, skräckslagna för att mannen ska hitta dem och barnen. En utväg blir att söka skyddad identitet vilket ca 8 000 svenskar har i dag, ca 60 av dessa

Inlämnad: 2002-05-23 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1218 av Gustafsson, Lars (kd)

den 23 maj Fråga 2001/02:1218 av Lars Gustafsson kd till statsrådet Ingela Thalén om föräldraförsäkringen Sverige behöver fler barn. Det måste därför vara en målsättning att fler par ska vilja skaffa barn. För att födelsetalen ska öka krävs dels att samhällets attityder till gravida kvinnor förändras, dels att föräldra-

Inlämnad: 2002-05-23 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1209 av Cederfelt, Margareta (m)

den 22 maj Fråga 2001/02:1209 av Margareta Cederfelt m till statsrådet Ingela Thalén om antalet sjukskrivningar Sjukskrivningarna fortsätter att öka och utgör ett hot mot tillväxten i det svenska näringslivet. Det är dock den offentliga sektorn som står för de högsta sjukskrivningstalen, trots att chefer i offentlig

Inlämnad: 2002-05-22 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1169 av Jacobsson, Magnus (kd)

den 16 maj Fråga 2001/02:1169 av Magnus Jacobsson kd till statsrådet Ingela Thalén om sjukskrivningarna Ingen politiker eller något politiskt parti kan bortse från att sjukskrivningskostnaderna har skjutit i höjden på ett sätt som kräver åtgärder. Sjukskrivningskostnaderna ökar med 25 miljoner om dagen. I år beräknas

Inlämnad: 2002-05-16 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1148 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 6 maj Fråga 2001/02:1148 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingela Thalén om försäkringskassan Sjukskrivningarna skenar och därmed ökar trycket och arbetsbelastningen på försäkringskassornas personal. Alltmer tid och alltfler resurser går åt att betala ut sjukpenning. Rehabiliteringen av sjuka hinns

Inlämnad: 2002-05-06 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1129 av Bolander, Lennart (m)

den 29 april Fråga 2001/02:1129 av Lennart Bolander m till justitieminister Thomas Bodström om underhållsbidrag I ett uppmärksammat fall i Västernorrland har två barn och deras mamma, genom en lucka i lagen drabbats väldigt hårt. Följande har hänt: Under pågående process om äktenskapsskillnad avyttrar pappan de två

Inlämnad: 2002-04-29 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Interpellation 2001/02:437 av Gustafsson, Lars (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:437 av Lars Gustafsson kd till statsrådet Ingela Thalén om ersättningen till gravida kvinnor Sverige behöver fler barn. Det måste vara en målsättning att fler par ska vilja skaffa barn. För att födelsetalen ska öka krävs dels att samhällets attityder till gravida kvinnor förändras,

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1060 av Sidén, Anita (m)

den 16 april Fråga 2001/02:1060 av Anita Sidén m till socialminister Lars Engqvist om funktionshindrades rättigheter Sverige bryter mot FN:s barnkonvention när det gäller barn med funktionshinder. Det hävdar Åsa Kiernicki från De unga neurologiskt handikappade i Sverige. Hon menar bl.a.Att växa upp i Sverige i dag

Inlämnad: 2002-04-16 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1023 av Gerdin, Viviann (c)

den 10 april Fråga 2001/02:1023 av Viviann Gerdin c till statsrådet Ingela Thalén om gravida kvinnors hälsa Samhällets attityder till gravida förvärvsarbetande kvinnor som lever under hög psykisk och fysisk belastning är inte de bästa. Krävande arbetsuppgifter och stress tillsammans med en tung kropp bidrar till att

Inlämnad: 2002-04-10 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1012 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 10 april Fråga 2001/02:1012 av Rolf Gunnarsson m till socialminister Lars Engqvist om pensioner I en länstidning i Dalarna har en insändare om pensioner varit införd. Och det har blivit en insändare som vållat många reaktioner till mig som politiker. Jag har fått ett tjugofemtal reaktioner genom e-mail samtal

Inlämnad: 2002-04-10 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:999 av Eneroth, Tomas (s)

den 5 april Fråga 2001/02:999 av Tomas Eneroth s till statsrådet Ingela Thalén om ersättning Ett viktigt inslag i våra socialförsäkringssystem är arbetslinjen dvs principen att försäkringarna ska stimulera till aktivt yrkesarbete och möjlighet att försörja sig själv. Mot den bakgrunden görs många och viktiga insatser

Inlämnad: 2002-04-05 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)