Dokument & lagar (13 träffar)

Skriftlig fråga 2010/11:583 av Axelsson, Lennart (S)

den 10 juni Fråga 2010/11:583 Adoptioner från Thailand och jämställdhetsbonus av Lennart Axelsson S till socialminister Göran Hägglund KD I interpellation 2009/10:464 har jag tidigare lyft fram frågan om att föräldrar som adopterat barn från Thailand inte behandlats lika i fråga om rätten till jämställdhetsbonus

Inlämnad: 2011-06-10 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2010/11:478 av Axelsson, Lennart (S)

den 4 maj Fråga 2010/11:478 Arbetsmiljön på apoteken efter avregleringen av Lennart Axelsson S till socialminister Göran Hägglund KD Hälften av landets apoteksanställda upplever en försämrad arbetsmiljö sedan omregleringen av apoteksmarknaden gjordes. Rådgivningen blir lidande när apotekspersonalen upplever att

Inlämnad: 2011-05-04 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2010/11:425 av Axelsson, Lennart (S)

den 1 april Fråga 2010/11:425 Läkemedel vid sällsynta diagnoser av Lennart Axelsson S till socialminister Göran Hägglund KD Det är viktigt för alla patienter att få tillgång till de läkemedel som finns på marknaden. Det gäller inte minst för den som drabbats av en sällsynt sjukdom. Då behandlingen av dessa ofta

Inlämnad: 2011-04-01 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2010/11:338 av Ericson, Gunvor G (MP)

den 28 februari Fråga 2010/11:338 Socialförsäkringsförmåner under graviditet av Gunvor G Ericson MP till statsrådet Ulf Kristersson M Det är problem för egna företagare som är gravida att få havandeskapspenning. Den 28 februari 2011 skriver Dagens Nyheter om en kvinna som är egenföretagare men nekades havandeskapspenning

Inlämnad: 2011-02-28 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2010/11:212 av Ericson, Gunvor G (MP)

den 5 januari Fråga 2010/11:212 Åtgärder för att utjämna skillnader i hälsa av Gunvor G Ericson MP till statsrådet Maria Larsson KD FN:s världshälsoorganisation WHO presenterade hösten 2008 en rapport om hälsans bestämningsfaktorer, den så kallade Marmotkommissionen. I maj 2009 antog WHO en resolution om åtgärder

Inlämnad: 2011-01-05 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2010/11:201 av Ericson, Gunvor G (MP)

den 21 december Fråga 2010/11:201 Åtgärder baserade på folkhälsopolitisk rapport av Gunvor G Ericson MP till statsrådet Maria Larsson KD Det övergripande målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Statens folkhälsoinstitut har regeringens

Inlämnad: 2010-12-21 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2010/11:57 av Ericson, Gunvor G (MP)

den 11 november Fråga 2010/11:57 Utredning om värdmödraskap av Gunvor G Ericson MP till socialminister Göran Hägglund KD I dag finns det i Sverige både heterosexuella och homosexuella par som reser utomlands för att bli föräldrar genom värdmödraskap. Det händer även i Sverige att kvinnor ställer upp och hjälper

Inlämnad: 2010-11-11 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1526 av Axelsson, Lennart (s)

den 6 augusti Fråga 2007/08:1526 Apoteksombuden av Lennart Axelsson s till socialminister Göran Hägglund kd Apoteksutredningen föreslår att apoteksombuden runt om i landet ska tas bort. Om förslaget går igenom försvinner ca 1 000 ombud som tillsammans har ca 700 000 kunder, företrädesvis äldre personer. Ombuden

Inlämnad: 2008-08-06 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1024 av Axelsson, Lennart (s)

den 28 mars Fråga 2007/08:1024 Barnfattigdomen i Sverige av Lennart Axelsson s till socialminister Göran Hägglund kd Rädda Barnen presenterade nyligen sin årsrapport om barnfattigdomen i Sverige. Den visar att andelen barn som lever i fattigdom har minskat totalt sett sedan slutet av 1990-talet. Men skillnaden

Inlämnad: 2008-03-28 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:418 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 6 december Fråga 2007/08:418 Ensamföräldrar och föräldrapenning vid sjukdom av Gunvor G Ericson mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I Dagens Nyheter lyftes för en tid sedan frågan om ensamföräldrars situation vid sjukdom fram. Den förälder som har ensam vårdnad om ett barn har vid egen sjukdom inte

Inlämnad: 2007-12-06 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:359 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 27 november Fråga 2007/08:359 Ensamståendes rätt att överlåta ersättningsdagar av Gunvor G Ericson mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I Dagens Nyheter lyftes nyligen frågan om ensamföräldrars situation vid sjukdom fram. Den förälder som har ensam vårdnad om ett barn har inte möjlighet att ta hjälp

Inlämnad: 2007-11-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2007/08:50 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 17 oktober Interpellation 2007/08:50 Legitimation för cytodiagnostiker av Gunvor G Ericson mp till socialminister Göran Hägglund kd I samband med riksdagens behandling av proposition 2005/06:43 Legitimation och skyddad yrkestitel den 8 februari 2006 behandlades även frågan om legitimation för yrkesgruppen

Inlämnad: 2007-10-17 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Legitimation för cytodiagnostiker

Skriftlig fråga 2007/08:24 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 27 september Fråga 2007/08:24 Stöd till integrativmedicin och Vidarkliniken av Gunvor G Ericson mp till socialminister Göran Hägglund kd I budgetpropositionen anslag 13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård har tidigare funnits 3 miljoner kronor till det antroposofiska sjukhuset Vidarkliniken, ett bidrag som Miljöpartiet

Inlämnad: 2007-09-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)