Dokument & lagar (1 600 träffar)

Motion 2020/21:2132 av Daniel Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:2132 av Daniel Andersson m.fl. S En skola för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att öka hbtq-plus-kompetensen i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2020/21:UbU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2020/21:2132 av Daniel Andersson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:2132 av Daniel Andersson m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:2131 av Daniel Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:2131 av Daniel Andersson m.fl. S Lex Sarah inom skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa lex Sarah inom skolan och om att tillsätta en utredning för att komma till rätta med missförhållanden som kränkande behandling,


Utskottsberedning: 2020/21:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:2131 av Daniel Andersson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:2131 av Daniel Andersson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:2133 av Daniel Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:2133 av Daniel Andersson m.fl. S Internationell solidaritet en stark röst för hbtq-plus-personers rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara en stark röst för och försvara hbtq-plus-rättigheter i samtliga FN-organ


Utskottsberedning: UU 2020/21:AU10 2020/21:CU6 2020/21:UU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 3 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2020/21:2133 av Daniel Andersson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:2133 av Daniel Andersson m.fl. (S) (pdf, 86 kB)

Motion 2020/21:2410 av Jamal El-Haj m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:2410 av Jamal El-Haj m.fl. S Öresundsbron Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa reducerade resekostnader på Öresundsbron som en nationell angelägenhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under


Utskottsberedning: 2020/21:TU16

Motion 2020/21:2410 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:2410 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:2037 av Joakim Sandell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:2037 av Joakim Sandell m.fl. S Öresundsmetron Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga Öresundsmetron och tillkännager detta för regeringen. Motivering När Fehmarn bält-tunneln


Utskottsberedning: 2020/21:TU16

Motion 2020/21:2037 av Joakim Sandell m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:2037 av Joakim Sandell m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:2375 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:2375 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Varje barns rätt till kunskap om sina rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett kunskapslyft för att stärka barns kunskaper om sina egna rättigheter och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2020/21:SoU24 2020/21:UbU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2020/21:2375 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:2375 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:2038 av Joakim Sandell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:2038 av Joakim Sandell m.fl. S Skapa permanent beredskapslager för material, vacciner och mediciner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att upprätta permanenta beredskapslager för att se till att avgörande sjukvårdsmaterial


Utskottsberedning: 2020/21:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:2038 av Joakim Sandell m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:2038 av Joakim Sandell m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:2156 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2020/21:2156 av Hillevi Larsson S Förbättra pensionssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra pensionssystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är rimligt att alla pensionärer ska få minst 70 av sin tidigare


Utskottsberedning: 2020/21:SfU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:2156 av Hillevi Larsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:2156 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:2157 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2020/21:2157 av Hillevi Larsson S Lokal effektbrist och elprisområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lokal effektbrist och elprisområden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har en hög leveranssäkerhet och industrin har


Utskottsberedning: 2020/21:NU22

Motion 2020/21:2157 av Hillevi Larsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:2157 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:2148 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:2148 av Per-Arne Håkansson m.fl. S Besöksnäringen i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ytterligare stärka besöksnäringen i linje med det som är angivet i motionen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2020/21:NU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:2148 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:2148 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

Motion 2020/21:2135 av Daniel Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:2135 av Daniel Andersson m.fl. S Öka kunskapen inom rättsväsendets myndigheter kring hatbrott riktade mot hbtq+personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rättsväsendets hbtq-plus-kompetens ska säkerställas och vara hög i hela landet


Utskottsberedning: 2020/21:JuU27
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2020/21:2135 av Daniel Andersson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:2135 av Daniel Andersson m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Motion 2020/21:2147 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:2147 av Per-Arne Håkansson m.fl. S Motverkan av stranderosionen vid Skånes kuster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för fortsatt klimatpolitisk samverkan på statlig, lokal och regional nivå för att motverka stranderosionen


Utskottsberedning: 2020/21:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:2147 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:2147 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (pdf, 87 kB)

Motion 2020/21:2130 av Daniel Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:2130 av Daniel Andersson m.fl. S Möjlighet till fler än två vårdnadshavare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2020/21:CU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:2130 av Daniel Andersson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:2130 av Daniel Andersson m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:2093 av Heléne Björklund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:2093 av Heléne Björklund m.fl. S Friköpsrätt för historiska arrenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en friköpsrätt för historiska arrenden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är nu hög tid att genomföra


Utskottsberedning: 2020/21:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:2093 av Heléne Björklund m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:2093 av Heléne Björklund m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Motion 2020/21:2155 av Rikard Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:2155 av Rikard Larsson m.fl. S Sanktioner mot arbetsgivare som inte fullgör sina skyldigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga sanktioner kopplat till arbetsgivarens skyldigheter att lämna ut arbetsgivarintyg och tillkännager


Utskottsberedning: 2020/21:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:2155 av Rikard Larsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:2155 av Rikard Larsson m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:2081 av Elin Gustafsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:2081 av Elin Gustafsson m.fl. S Jämställt arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur vi kan nå ett mer jämställt arbetsliv bl.a. utifrån att bryta befintliga ekonomiska hinder för vidareutbildning, förbättra kompetensförsörjningen


Utskottsberedning: 2020/21:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:2081 av Elin Gustafsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:2081 av Elin Gustafsson m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:1668 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:1668 av Ida Karkiainen m.fl. S Barns rätt till punktskrift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skriva in rätten till undervisning i och på punktskrift i skollagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering År 1825


Utskottsberedning: 2020/21:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:1668 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:1668 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:1626 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:1626 av Laila Naraghi m.fl. S Förbud mot införsel av kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett tillägg i lagen 1984:3 om kärnteknisk verksamhet som förbjuder införsel av kärnvapen i landet, likt den finska lagstiftningen,


Utskottsberedning: 2020/21:UFöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:1626 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:1626 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Motion 2020/21:1625 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:1625 av Laila Naraghi m.fl. S Instiftandet av en internationell konvention som förbjuder kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av instiftandet av en internationell konvention som förbjuder kärnvapen och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2020/21:UFöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:1625 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:1625 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:1567 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2020/21:1567 av Hillevi Larsson S Tänderna är en del av kroppen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tändernas betydelse för hälsan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns egentligen inget vägande skäl att inte behandla tandvård


Utskottsberedning: 2020/21:SoU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:1567 av Hillevi Larsson (S) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:1567 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 67 kB)