Dokument & lagar (1 254 träffar)

Motion 2009/10:So663 av Helena Bargholtz och Chatrine Pålsson Ahlgren (fp, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:So663 av Helena Bargholtz och Chatrine Pålsson Ahlgren fp, kd Dold tobaksförsäljning fp1263 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regler om dold tobaksförsäljning bör övervägas för att minska tobaksbruket bland


Utskottsberedning: 2009/10:SoU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So663 av Helena Bargholtz och Chatrine Pålsson Ahlgren (fp, kd) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:Sf407 av Chatrine Pålsson Ahlgren och Eva Johnsson (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf407 av Chatrine Pålsson Ahlgren och Eva Johnsson kd Asylsökande barn utan vårdnadshavare Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda frågan om att asylsökande barn utan lämplig vårdnadshavare


Utskottsberedning: 2009/10:SfU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Sf407 av Chatrine Pålsson Ahlgren och Eva Johnsson (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:Sf363 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf363 av Chatrine Pålsson Ahlgren kd Förbättrad föräldraförsäkring kd570 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pröva en höjning av golvet i föräldraförsäkringen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Sf363 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:C495 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:C495 av Stefan Attefall m.fl. kd En civilrättslig samlevnadsbalk kd856 Sammanfattning Våren 2009 beslutade riksdagen att införa en könsneutral äktenskapsbalk. Detta är ett beslut som mött stark kritik från flera håll och som även många av förespråkare för den nya lagen inte anser vara


Utskottsberedning: 2009/10:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:C495 av Stefan Attefall m.fl. (kd) (doc, 54 kB)

Motion 2009/10:Ub430 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub430 av Chatrine Pålsson Ahlgren kd Arbetsmiljövandringar i skolan Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa arbetsmiljövandringar i skolan. Motivering Arbetsmiljön i skolan är


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub430 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Ub429 av Michael Anefur och Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub429 av Michael Anefur och Chatrine Pålsson Ahlgren kd Skolans likabehandlingsplaner Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbetet med skolans likabehandlingsplaner ska prioriteras.


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub429 av Michael Anefur och Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Ub404 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub404 av Chatrine Pålsson Ahlgren kd Behörighetskrav på sexualundervisning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att personal med rätt kompetens och behörighet, exempelvis skolsköterskor


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub404 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:So571 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:So571 av Chatrine Pålsson Ahlgren kd Generisk klassning av narkotiska preparat kd781 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning av generisk klassning av narkotiska preparat i syfte att effektivisera arbetet


Utskottsberedning: 2009/10:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So571 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:So570 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:So570 av Chatrine Pålsson Ahlgren kd Gårdsförsäljning och detaljhandelsmonopolet kd774 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gårdsförsäljning av alkohol. Motivering De senaste femton åren har alkoholkonsumtionen i


Utskottsberedning: 2010/11:SoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So570 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:So540 av Rosita Runegrund och Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:So540 av Rosita Runegrund och Chatrine Pålsson Ahlgren kd Kommunal rätt att anställa läkare kd853 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att ge kommunerna rätt att anställa läkare. Motivering Många äldre


Utskottsberedning: 2009/10:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So540 av Rosita Runegrund och Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:So539 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:So539 av Chatrine Pålsson Ahlgren kd Benskörhet kd620 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en nationell handlingsplan för att begränsa benskörhet bör upprättas. Motivering Benskörhet osteoporos innebär att benstommen


Utskottsberedning: 2009/10:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So539 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:So538 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:So538 av Chatrine Pålsson Ahlgren kd Bromsmediciner kd679 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en utredning om patienternas tillgång till bromsmediciner. Motivering Årtionden av forskning, utveckling,


Utskottsberedning: 2009/10:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So538 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:So537 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:So537 av Chatrine Pålsson Ahlgren kd Ledsagning kd821 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ledsagning på allmän plats. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en


Utskottsberedning: 2009/10:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:So537 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:So493 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:So493 av Chatrine Pålsson Ahlgren kd De mindre sjukhusens roll Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om de mindre sjukhusens roll. Motivering Sverige har alltså utvecklat ett hårdare koncentrationsmönster


Utskottsberedning: 2009/10:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So493 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Sk497 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk497 av Chatrine Pålsson Ahlgren kd Sänkta införelsekvoter för alkohol kd773 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sänkta införselkvoter för alkohol. Motivering Varje år dricker en genomsnittlig svensk cirka 9,5


Utskottsberedning: 2009/10:SkU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk497 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Sf412 av Rosita Runegrund och Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf412 av Rosita Runegrund och Chatrine Pålsson Ahlgren kd Återinförande av kontaktdagar i grundskolan Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra kontaktdagar för föräldrar och


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf412 av Rosita Runegrund och Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Sf366 av Chatrine Pålsson Ahlgren och Rosita Runegrund (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf366 av Chatrine Pålsson Ahlgren och Rosita Runegrund kd Barnens rätt i utlänningslagen kd833 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur barnens rätt ska få en starkare ställning i utlänningslagen med utgångspunkt


Utskottsberedning: 2009/10:SfU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf366 av Chatrine Pålsson Ahlgren och Rosita Runegrund (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Sf365 av Inger Davidson och Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf365 av Inger Davidson och Chatrine Pålsson Ahlgren kd Förbättrat vårdnadsbidrag kd850 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samtliga kommuner ska ha en skyldighet att införa ett vårdnadsbidrag. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Sf365 av Inger Davidson och Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2009/10:Sf364 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf364 av Chatrine Pålsson Ahlgren kd Översyn av familjeförmånerna ur ett helhetsperspektiv kd851 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över familjeförmånerna ur ett helhetsperspektiv för att skapa största möjliga


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf364 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:N348 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:N348 av Chatrine Pålsson Ahlgren kd Träindustrin i Småland kd742 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att underlätta samordning och utveckling av träindustrin i Småland. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:NU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N348 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 39 kB)