Dokument & lagar (1 472 träffar)

Motion 2005/06:K33 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det sammanlagda årliga allmänna driftsstöd en storstadstidning högst kan berättigas till sänks med 4,5 miljoner kronor och att sänkningen skall ske stegvis med 1,5 miljoner kronor per år. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:KU40
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:K33 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (doc, 49 kB) Motion 2005/06:K33 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (pdf, 177 kB)

Betänkande 2005/06:UU20

Regeringen har redovisat sin Asienpolitik inom ett antal viktiga områden. Utgångspunkten är Sveriges intressen i internationella frågor, önskan att främja Sveriges välfärd genom sysselsättning och tillväxt samt de asiatiska ländernas egna mål och behov. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sade nej till motioner om bland annat den svenska Asienpolitiken, demokrati och de mänskliga fri- och rättigheterna, Burma, Kina och Taiwan.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 6
Beredning: 2006-04-25 Justering: 2006-05-04 Debatt: 2006-05-12 Beslut: 2006-05-16

Betänkande 2005/06:UU20 (pdf, 330 kB) Webb-tv debatt om förslag: En svensk Asienpolitik

Betänkande 2005/06:UU17

Utrikesutskottet har redovisat för riksdagen sin syn på motioner om hållbar utveckling och miljö i ett internationellt perspektiv. Utskottet vill understryka det starka samband som råder mellan ekonomisk och social utveckling och skyddet av miljön. Det är viktigt att Sverige bidrar till att ytterligare stärka EU:s samarbete på miljöområdet i syfte att hantera de stora miljöproblemen både inom EU och globalt, betonar utskottet. Sverige måste även verka för att förbättra tillståndet för den globala miljön. För att uppnå detta krävs ett omfattande internationellt och europeiskt miljöarbete. Motionerna tar upp frågor om mål och inriktning på politiken, säkerhetspolitiska aspekter, organ inom det internationella miljöarbetet, genomförande av miljökonventioner samt en rad globala miljöfrågor, till exempel om vatten, klimat och energi. Riksdagen sade nej till samtliga motioner.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 12
Beredning: 2006-04-06 Justering: 2006-05-04 Debatt: 2006-05-17 Beslut: 2006-05-17

Betänkande 2005/06:UU17 (pdf, 448 kB) Webb-tv debatt om förslag: Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö

Betänkande 2005/06:UU16

Regeringen har berättat för riksdagen om det nordiska samarbetet under 2005 och Nordiska rådets svenska delegation har redogjort för parlamentarikersamarbetet inom Nordiska rådet. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg. Riksdagen sade också nej till ett antal motioner som tar upp olika frågor om nordiskt samarbete.

Förslagspunkter: 6
Justering: 2006-05-04 Debatt: 2006-05-17 Beslut: 2006-05-17

Betänkande 2005/06:UU16 (pdf, 95 kB) Webb-tv debatt om förslag: Norden

Motion 2005/06:L26 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjlighet att förordna ett särskilt ombud för barn i mål om vårdnad, boende och umgänge. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att växelvis boende inte skall kunna utdömas mot


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:L26 av Viviann Gerdin m.fl. (c) (doc, 46 kB) Motion 2005/06:L26 av Viviann Gerdin m.fl. (c) (pdf, 172 kB)

Motion 2005/06:Ju56 av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning och begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett nytt förslag i enlighet med vad i motionen anförs. Inledning Skyddet av den enskildes integritet är ett centralt värde i en demokrati. Behovet av att bekämpa brottsligheten


Utskottsberedning: 2005/06:JuU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju56 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 49 kB) Motion 2005/06:Ju56 av Johan Linander m.fl. (c) (pdf, 157 kB)

Motion 2005/06:Ju51 av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott och begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett nytt förslag i enlighet med vad i motionen anförs. Inledning Regeringen föreslår i proposition 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra


Utskottsberedning: 2005/06:JuU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju51 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 50 kB) Motion 2005/06:Ju51 av Johan Linander m.fl. (c) (pdf, 159 kB)

Motion 2005/06:Ju45 av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av reglering i lag av användandet av kvalificerad skyddsidentitet. Motivering Centerpartiet välkomnar förslaget till lag om kvalificerade skyddsidentiteter. Polismän som arbetar med spanings- och utredningsverksamhet


Utskottsberedning: 2005/06:JuU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju45 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 41 kB) Motion 2005/06:Ju45 av Johan Linander m.fl. (c) (pdf, 142 kB)

Motion 2005/06:L21 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Miljö och hälsa går hand i hand 3 4.1 Hälsa 3 4.2 Solidaritet 3 5 Gör det lättare för konsumenten att välja eller välja bort 4 5.1 Ursprung 4 5.2 Tydlighet och kvalitet 5 5.3 Bättre märkning i restaurangbranschen 6


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:L21 av Viviann Gerdin m.fl. (c) (doc, 81 kB) Motion 2005/06:L21 av Viviann Gerdin m.fl. (c) (pdf, 229 kB)

Motion 2005/06:K25 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:162. Bakgrund Regeringen föreslår i proposition 2005/06:162 Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag m.m. att meddelarskyddet för anställda och uppdragstagare i kommunala företag stärks och förtydligas. Förslaget innebär att anställda och


Utskottsberedning: 2005/06:KU36
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K25 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (doc, 42 kB) Motion 2005/06:K25 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (pdf, 141 kB)

Motion 2005/06:Ju42 av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett gemensamt ansvar i samhället för att förhindra att unga människor glider in på en brottslig bana. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att föräldrar till barn


Utskottsberedning: 2005/06:JuU34
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Ju42 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 60 kB) Motion 2005/06:Ju42 av Johan Linander m.fl. (c) (pdf, 196 kB)

Motion 2005/06:K27 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med åtgärder som säkrar en rättssäker tillämpning av lagen. Bakgrund I propositionen föreslår regeringen reformer som syftar till att underlätta behandlingen av


Utskottsberedning: 2005/06:KU37
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K27 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (doc, 42 kB) Motion 2005/06:K27 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (pdf, 143 kB)

Motion 2005/06:Ju37 av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att barn som tvingas leva med våld inom familjen även i lagens mening skall anses utsättas för psykisk misshandel. Riksdagen beslutar att 5 kap. 11 socialtjänstlagen skall ges följande lydelse: Socialnämnden bör verka


Utskottsberedning: 2005/06:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ju37 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 44 kB) Motion 2005/06:Ju37 av Johan Linander m.fl. (c) (pdf, 166 kB)

Motion 2005/06:Ju34 av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det särskilda personsäkerhetsarbetet skall gälla även för personer som redan lever med skyddad identitet i kombination med kvarskrivning. Motivering Regeringen föreslår i proposition 2005/06:138 Personsäkerhet


Utskottsberedning: 2005/06:JuU36
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju34 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 40 kB) Motion 2005/06:Ju34 av Johan Linander m.fl. (c) (pdf, 141 kB)

Motion 2005/06:Ju32 av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att systemet med rabatterade böter för yrkeschaufförer måste upphöra omgående. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av ett system med dagsböter i stället för fasta


Utskottsberedning: 2005/06:JuU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ju32 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 41 kB) Motion 2005/06:Ju32 av Johan Linander m.fl. (c) (pdf, 157 kB)

Motion 2005/06:K20 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kvinnors deltagande i kliniska läkemedelsprövningar måste fastställas i svensk lagstiftning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att läkemedelsförpackningarna borde märkas


Utskottsberedning: 2005/06:KU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:K20 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (doc, 62 kB) Motion 2005/06:K20 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (pdf, 199 kB)

Betänkande 2005/06:UU18

Riksdagen har behandlat vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik och fastslår följande. Sveriges säkerhetspolitik syftar till att bevara fred och självständighet för vårt land, bidra till stabilitet och säkerhet i vårt närområde samt stärka internationell fred och säkerhet. Sverige är militärt alliansfritt. Denna säkerhetspolitiska linje, med möjlighet till neutralitet vid konflikter i vårt närområde, har tjänat oss väl. För framtiden är det tydligare än någonsin att säkerhet är mer än avsaknad av militära konflikter. Hot mot freden och vår säkerhet kan bäst avvärjas i gemenskap och samverkan med andra länder. På det globala planet är det främsta uttrycket för detta vårt stöd till FN. Genom vårt medlemskap i EU deltar vi i en solidarisk gemenskap vars främsta syfte är att förhindra krig på den europeiska kontinenten. Arbetet för en alleuropeisk fredsordning, där Sverige samverkar med samtliga organisationer och länder som delar våra värderingar och intressen, utgör en av hörnstenarna i svensk politik. Vårt medlemskap i EU är det främsta instrumentet för detta jämte vårt engagemang i OSSE, deltagande i Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR) och Partnerskap för fred (PFF) samt vårt omfattande bilaterala och multilaterala engagemang. Riksdagen sade nej till ett antal motioner från den allmänna motionstiden 2005 som tog upp olika säkerhetspolitiska frågor.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 8
Beredning: 2006-03-21 Justering: 2006-03-28 Debatt: 2006-04-05 Beslut: 2006-04-05

Betänkande 2005/06:UU18 (pdf, 392 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik

Betänkande 2005/06:JuU22

Riksdagen sade ja till följande förslag från de borgerliga partierna och Miljöpartiet om straffrätt. Kravet på att en gärningsman ska ha använt så kallade otillbörliga medel för att kunna dömas för människohandel om offret varit över 18 år bör slopas. Straffansvaret för barnpornografibrott bör utvidgas till att omfatta exploatering av alla personer under 18 år. Syftet är att stärka skyddet även för de barn som ser äldre ut än 18 år. Samtidigt bör preskriptionstiden för barnpornografibrott förlängas så att den börjar löpa först när barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Riksdagen uppmanade regeringen att återkomma med lagförslag i dessa frågor. Riksdagen sade också ja till en reservation från de borgerliga och Miljöpartiet som innebär att regeringen ska utreda vilka konsekvenser sexköpslagen fått. Riksdagen sade nej till övriga motioner om straffrätt, som lämnades in främst under den allmänna motionstiden 2004 och 2005, med hänvisning till bland annat att gällande regelverk är ändamålsenligt samt till pågående utrednings- och beredningsarbete.

Förslagspunkter: 62 Reservationer: 56
Justering: 2006-03-23 Debatt: 2006-04-05 Beslut: 2006-04-05

Betänkande 2005/06:JuU22 (pdf, 778 kB) Webb-tv debatt om förslag: Straffrättsliga frågor

Motion 2005/06:Ju29 av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att IÖV-utslussning skall vara kvar på samma sätt som det fungerar i dag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avslå förslaget om utökad frigång 58 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:JuU33
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Ju29 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 49 kB) Motion 2005/06:Ju29 av Johan Linander m.fl. (c) (pdf, 174 kB)

Motion 2005/06:Ju26 av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen efter varje bemyndigande avseende Försvarsmaktens stöd till polisen snarast skall informera riksdagen. Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med förslag som i enlighet med motionen täcker


Utskottsberedning: 2005/06:JuU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ju26 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 45 kB) Motion 2005/06:Ju26 av Johan Linander m.fl. (c) (pdf, 164 kB)