Dokument & lagar (1 527 träffar)

Motion 2020/21:3844 av Karin Enström m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3844 av Karin Enström m.fl. M, KD med anledning av proposition 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket. Motivering Regeringen föreslår

2021-01-22

Motion 2020/21:3844 av Karin Enström m.fl. (M, KD) (docx, 88 kB) Motion 2020/21:3844 av Karin Enström m.fl. (M, KD) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:3828 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3828 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av skr. 2020/21:63 Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett familjeperspektiv


Utskottsberedning: 2020/21:JuU17

Motion 2020/21:3828 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3828 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 92 kB)

Motion 2020/21:3827 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3827 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:72 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa möjlighet till husrannsakan på distans och tillkännager


Utskottsberedning: 2020/21:JuU16

Motion 2020/21:3827 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3827 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 77 kB)

Betänkande 2020/21:KU1

Riksdagen sa ja till regeringens, riksdagsstyrelsens, Riksdagens ombudsmäns (JO) och Riksrevisionens förslag om hur anslagen för år 2021 inom utgiftsområdet Rikets styrelse ska fördelas. Totalt handlar det om cirka 15,9 miljarder kronor ur statens budget. I utgiftsområdet ingår bland annat hovet, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, Regeringskansliet, JO, Riksrevisionen, länsstyrelserna, åtgärder för nationella minoriteter och mediestödet. Förslaget bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Riksdagen sa samtidigt nej till alternativa budgetförslag i motioner.

Riksdagen sa vidare ja till en investeringsplan för riksdagens fastigheter och till att JO får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet. När det gäller presstödet sa riksdagen ja till att stödskalan för distributionsstöd slopas och att stödnivån höjs till 20 öre per exemplar. Riksdagen godkände att Datainspektionen ska byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Lagändringarna om detta börjar gälla den 1 januari 2021.

Riksdagen sa också nej till förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om bland annat organisationen av Regeringskansliet och utrikesförvaltningen.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-02 Beslut: 2020-12-02

Betänkande 2020/21:KU1 (pdf, 3135 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Betänkande 2020/21:KU10

Konstitutionsutskottet, KU, har utfört sin årliga granskning av regeringens arbete. Totalt har KU behandlat 30 anmälningar från riksdagsledamöterna och ytterligare ett antal frågor som utskottet har granskat på eget initiativ. Anmälningarna handlade om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningen och statsrådens tjänsteutövning.

Granskningen debatterades i kammaren. Därefter lade riksdagen KU:s granskning till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

KU:s granskning av regeringen är klar


Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-07

Betänkande 2020/21:KU10 (pdf, 2211 kB) Webb-tv debatt om förslag: Granskningsbetänkande hösten 2020

Motion 2020/21:3775 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3775 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. Motivering Kristdemokraterna


Utskottsberedning: 2020/21:JuU11

Motion 2020/21:3775 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3775 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:3725 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3725 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:18 En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att villkorlig frigivning ska skjutas


Utskottsberedning: 2020/21:JuU8

Motion 2020/21:3725 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3725 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabell 1. Frihet och säkerhet Europeiska unionen EU EU som utrikespolitisk aktör EU:s säkerhets- och försvarspolitik EU:s grannskapspolitik och utvidgning EU och utvecklingen


Utskottsberedning: KU 2020/21:FiU22 2020/21:JuU29 2020/21:KU1 2020/21:NU13 2020/21:SfU20 2020/21:SoU9 2020/21:UFöU4 2020/21:UU1 2020/21:UU7 2020/21:UU8
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall, 34 saknar beslutsinformation

Motion 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 101 kB) Motion 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 179 kB)

Motion 2020/21:3529 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3529 av Andreas Carlson m.fl. KD Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Åklagarmyndigheten och tillkännager


Utskottsberedning: 2020/21:JuU1 2020/21:JuU28
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 6 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2020/21:3529 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 89 kB) Motion 2020/21:3529 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 138 kB)

Motion 2020/21:3498 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3498 av Andreas Carlson m.fl. KD Terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det lokala förebyggande arbetet mot rekrytering och radikalisering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: KU 2020/21:FöU4 2020/21:JuU25 2020/21:JuU29 2020/21:KrU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 1 avslag, 9 saknar beslutsinformation

Motion 2020/21:3498 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 81 kB) Motion 2020/21:3498 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 121 kB)

Motion 2020/21:3497 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3497 av Andreas Carlson m.fl. KD Kriminalvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nolltolerans mot narkotika på anstalter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kriminalvårdens roll


Utskottsberedning: 2020/21:JuU15 2020/21:JuU24 2020/21:JuU26 2020/21:JuU28 2020/21:SoU24

Motion 2020/21:3497 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 86 kB) Motion 2020/21:3497 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 128 kB)

Motion 2020/21:3496 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3496 av Andreas Carlson m.fl. KD Brottsoffer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över det offentliga stödet till brottsofferjourer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2020/21:JuU24 2020/21:JuU25 2020/21:JuU27 2020/21:SoU24

Motion 2020/21:3496 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 90 kB) Motion 2020/21:3496 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 142 kB)

Motion 2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. KD Tydliga reaktioner mot brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om strafflindring och villkorlig frigivning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mängdrabatt


Utskottsberedning: KU 2020/21:JuU13 2020/21:JuU23 2020/21:JuU24 2020/21:JuU25 2020/21:JuU27 2020/21:JuU28 2020/21:JuU30 2020/21:JuU8 2020/21:SfU20 2020/21:SoU24

Motion 2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 105 kB) Motion 2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 173 kB)

Motion 2020/21:3308 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3308 av Andreas Carlson m.fl. KD Fri rörlighet och fattiga EU-medborgare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fri rörlighet och fattiga EU-medborgare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2020/21:JuU23 2020/21:JuU27 2020/21:SfU20 2020/21:SoU24

Motion 2020/21:3308 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:3308 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 93 kB)

Motion 2020/21:3307 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3307 av Andreas Carlson m.fl. KD Polisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler poliser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka polisens förmåga snabbt och tillkännager


Utskottsberedning: SfU UbU 2020/21:JuU23 2020/21:JuU25 2020/21:JuU26 2020/21:JuU27 2020/21:JuU28 2020/21:SkU12 2020/21:SkU22 2020/21:SoU13 2020/21:TU9

Motion 2020/21:3307 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 103 kB) Motion 2020/21:3307 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 189 kB)

Motion 2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabell 1. Försvars- och säkerhetspolitisk inriktning Det säkerhetspolitiska läget Arktis EU:s försvarssamarbete och Nato Internationella insatser Kristdemokraternas


Utskottsberedning: 2020/21:FöU1 2020/21:FöU4 2020/21:FöU5 2020/21:FöU7 2020/21:FöU8 2020/21:UFöU4 2020/21:UU6
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 28 avslag, 14 saknar beslutsinformation

Motion 2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 125 kB) Motion 2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 212 kB)

Motion 2020/21:2631 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:2631 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Frihet och utveckling i vår omvärld Kristdemokraternas syn på utveckling 1 Stöd och hjälp till världens allra fattigaste 2 Stöd till människor på flykt 3 Demokrati


Utskottsberedning: 2020/21:KU1 2020/21:UU2
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 20 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2020/21:2631 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 92 kB) Motion 2020/21:2631 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 151 kB)

Motion 2020/21:2632 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:2632 av Tuve Skånberg m.fl. KD Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabellen i motionen. Motivering Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 01 Rikets styrelse Tusental kronor


Utskottsberedning: 2020/21:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:2632 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:2632 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (pdf, 101 kB)

Motion 2020/21:356 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:356 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:200 En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om väsentligt höjda straff för synnerligen grovt vapenbrott och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2020/21:JuU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2020/21:356 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:356 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2020/21:355 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:355 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:186 Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka visitationsrätten till fler myndigheter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2020/21:JuU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2020/21:355 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:355 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 80 kB)