Dokument & lagar (3 070 träffar)

Motion 2019/20:3288 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3288 av Teres Lindberg m.fl. S En skola för alla är en skola med hbtq-plus-kompetens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att öka hbtq-plus-kompetensen i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:3288 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3288 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:3272 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3272 av Teres Lindberg m.fl. S Lex Sarah inom skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om överväganden kring lex Sarah inom skolan för att komma till rätta med missförhållanden som kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:3272 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3272 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. S Internationell solidaritet hbtq plus i hela världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara en stark röst för och försvara hbtq-plus-rättigheter i samtliga FN-organ och andra mellanstatliga


Utskottsberedning: CU KU SfU UU 2019/20:AU7 2019/20:UU2

Motion 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:3287 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3287 av Laila Naraghi m.fl. S Instiftandet av en internationell konvention som förbjuder kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av instiftandet av en internationell konvention som förbjuder kärnvapen och tillkännager detta för


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:3287 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3287 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3273 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3273 av Laila Naraghi m.fl. S Förbud mot införsel av kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett tillägg i lagen 1984:3 om kärnteknisk verksamhet som förbjuder införsel av kärnvapen i landet, likt den finska lagstiftningen,


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:3273 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3273 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3269 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3269 av Teres Lindberg m.fl. S Allmän flaggdag den 28 juni som en symbol för ovillkorlig kärlek och alla människors lika värde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra den 28 juni till en allmän flaggdag och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3269 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3269 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:2346 av Yasmine Bladelius m.fl. (S, C, L, MP, V)

Motion till riksdagen 2019/20:2346 av Yasmine Bladelius m.fl. S, C, L, MP, V Dags för ett modernt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör tillsättas en utredning om avskaffande av monarkin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2346 av Yasmine Bladelius m.fl. (S, C, L, MP, V) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2346 av Yasmine Bladelius m.fl. (S, C, L, MP, V) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3278 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3278 av Teres Lindberg m.fl. S Öka kunskaperna inom rättsväsendets myndigheter kring hatbrott riktade mot hbtq-plus-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rättsväsendets hbtq-plus-kompetens ska säkerställas och vara hög i hela


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:3278 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3278 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3282 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3282 av Aylin Fazelian m.fl. S Förbjud sexistisk, rasistisk och homofobisk reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa ett förbud mot sexistisk, rasistisk och homofobisk reklam och tillkännager detta för


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3282 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3282 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3279 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3279 av Teres Lindberg m.fl. S Möjlighet att ha fler än två vårdnadshavare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3279 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3279 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:1412 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1412 av Hillevi Larsson S Elever med behov av särskilt stöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elever med behov av särskilt stöd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn som inte får rätt stödinsatser i skolarbetet riskerar


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1412 av Hillevi Larsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1412 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1396 av Yasmine Bladelius m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1396 av Yasmine Bladelius m.fl. S Livslångt lärande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om livslångt lärande och tillkännager detta för regeringen. Motivering För oss socialdemokrater är arbetslinjen ett uttryck för en politisk värdering alla


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1396 av Yasmine Bladelius m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1396 av Yasmine Bladelius m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:2145 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2145 av Hillevi Larsson m.fl. S Räckesolyckor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten att fullfölja det arbete som görs med att montera underglidningsskydd för att förebygga räckesolyckor och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2145 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2145 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2074 av Joakim Sandell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2074 av Joakim Sandell m.fl. S Utbyggd infrastruktur i Skåne och ordning och reda på våra vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för fortsatta insatser för en funktionell infrastruktur


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2074 av Joakim Sandell m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2074 av Joakim Sandell m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:1408 av Joakim Sandell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1408 av Joakim Sandell m.fl. S Öresundsmetro som nyckel för god och hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplanen studera förutsättningar för att bygga Öresundsmetron och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:1408 av Joakim Sandell m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1408 av Joakim Sandell m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1855 av Joakim Sandell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1855 av Joakim Sandell m.fl. S En jämlik sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sjukvården måste utvecklas mot att mer vård i framtiden kan bedrivas i primärvården och att specialistvårdvalen på sjukhusen bör ses över och tillkännager


Utskottsberedning: SoU UbU 2019/20:AU4 2019/20:SoU6

Motion 2019/20:1855 av Joakim Sandell m.fl. (S) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:1855 av Joakim Sandell m.fl. (S) (pdf, 107 kB)

Motion 2019/20:1409 av Hillevi Larsson och Jamal El-Haj (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1409 av Hillevi Larsson och Jamal El-Haj båda S Undersköterskors arbetsvillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om undersköterskors arbetsvillkor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Undersköterskorna sliter i vården, äldreomsorgen


Utskottsberedning: 2019/20:SoU4

Motion 2019/20:1409 av Hillevi Larsson och Jamal El-Haj (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1409 av Hillevi Larsson och Jamal El-Haj (båda S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1410 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1410 av Hillevi Larsson S Uppräkning av sjukersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i framtiden överväga behovet av åtgärder för att tillgodose rimlig kompensation vid inkomstbortfall på grund av bestående arbetsoförmåga och tillkännager


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1410 av Hillevi Larsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1410 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1400 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1400 av Hillevi Larsson S Hållbar ekonomisk tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hållbar ekonomisk tillväxt och tillkännager detta för regeringen. Motivering De nyttoeffekter människan får från naturen kallas ekosystemtjänster. Växter


Utskottsberedning: 2019/20:FiU20

Motion 2019/20:1400 av Hillevi Larsson (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1400 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:1411 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1411 av Hillevi Larsson S Hyvling av arbetstimmar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hyvling av arbetstimmar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hösten 2016 kom en dom i Arbetsdomstolen som gav arbetsgivare rätt att med omedelbar


Utskottsberedning: 2019/20:AU8

Motion 2019/20:1411 av Hillevi Larsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1411 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 68 kB)