Dokument & lagar (16 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:31 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 10 oktober Fråga 2002/03:31 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Margareta Winberg om träda och odling på Gotland För jordbruket finns regler för träda, som innebär att trädan inte får brytas före den 1 juli. I vissa delar av vårt land, t.ex. Gotland, innebär detta ett hinder för jordbruket.

Inlämnad: 2002-10-10 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1255 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 29 maj Fråga 2001/02:1255 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Margareta Winberg om hållning av apor för försöksändamål Sedan början av 90-talet har Jordbruksverket endast meddelat tidsbegränsade tillstånd för primathållningen vid Smittskyddsinstitutet, SMI. SMI har alltså i stort sett under

Inlämnad: 2002-05-29 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1254 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 29 maj Fråga 2001/02:1254 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Margareta Winberg om import av djur för försöksändamål Förbundet djurens rätt har besökt den uppfödningsanläggning i Kina som SMI, Smittskyddsinstitutet, senast handlat apor från. Reportaget som gjorts visar att den anläggningen håller

Inlämnad: 2002-05-29 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:230 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 19 november Fråga 2001/02:230 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Margareta Winberg om transporterna för exporterade kalvar Sverige exporterar officiellt drygt 10 000 kalvar till Holland varje år. Siffran är dock sannolikt mycket högre, eftersom Jordbruksverket inte tycks ha någon riktig kontroll

Inlämnad: 2001-11-19 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:229 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 19 november Fråga 2001/02:229 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Margareta Winberg om Jordbruksverket och kalvtransporter Det har på senare tid framkommit att kalvar som enligt Jordbruksverkets register ska finnas i Sverige i verkligheten finns i Holland. Enligt officiella siffror exporteras

Inlämnad: 2001-11-19 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1079 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 5 juni Fråga 1999/2000:1079 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Margareta Winberg om burhöns Trots att riksdagen 1988 beslöt att förbjuda burhållning av höns i Sverige sitter fortfarande omkring fyra miljoner hönor i burar. Det motsvarar ca 75 av landets värphönor. 1997 ändrade riksdagen innebörden

Inlämnad: 2000-06-05 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:937 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 15 maj Fråga 1999/2000:937 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Margareta Winberg om strömmingsbeståndet i Stockholms skärgård För drygt ett år sedan lovade jordbruksministern i ett frågesvar att en undersökning av strömmingsbeståndet längs ostkusten från Blekinge t.o.m. Stockholm skärgård skulle

Inlämnad: 2000-05-15 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:854 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 25 april Fråga 1999/2000:854 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Margareta Winberg om transporter av kalvar från Sverige Återigen kommer det fram att endast två veckor gamla kalvar transporteras levande från Sverige till Europa. Dessa transporter är långa och plågsamma för alla djur och då inte

Inlämnad: 2000-04-25 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:295 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 29 november Fråga 1999/2000:295 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Margareta Winberg om förbud mot pälsfarmar Den brittiska regeringen har lagt fram lagförslag om förbud mot pälsfarmar. Förslaget innebär förbud mot att hålla djur bara för pälsens skull. I Nederländerna har parlamentet beslutat

Inlämnad: 1999-11-29 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Interpellation 1999/2000:86 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 15 november Interpellation 1999/2000:86 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Margareta Winberg om skydd för djurs avkomma När djur omhändertas enligt 31 och 32 djurskyddslagen omfattas inte djurens avkomma som föds efter omhändertagandet med automatik av beslutet. Det är inte särskilt sannolikt

Inlämnad: 1999-11-15 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:57 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 13 oktober Fråga 1999/2000:57 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Margareta Winberg om de skjutna korna i Ljungskile Sex välmående kor på en gård utanför Ljungskile sköts torsdagen den 7 oktober ihjäl på order av Jordbruksverket. Skälet var att de saknade EU:s gula registreringsplattor i sina

Inlämnad: 1999-10-13 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:9 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 16 september Fråga 1999/2000:9 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Margareta Winberg om missförhållanden i de djuretiska nämnderna Centrala försöksdjursnämnden CFN har nyligen genomfört en kartläggning av de yttre hot som ledamöter av de djurförsöksetiska nämnderna utsätts för. Trots att frågorna

Inlämnad: 1999-09-17 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:781 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:781 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksministern om djurförsök den 30 juni I februari i år blev jordbruksministern uppvaktad angående KI:s Karolinska Institutets mycket uppmärksammade försök på kattungar och illrar. Samme forskare, som under 25 års tid gjort liknande försök i Schweiz och numera

Inlämnad: 1999-06-30 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:780 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:780 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksministern om djurförsöksetiska nämnderna den 30 juni Det finns sju djurförsöksetiska nämnder i Sverige. Nämnderna består av forskare, företrädare för politiska partier samt representanter för djurskyddsorganisationer. Forskarna kan överklaga om ett beslut

Inlämnad: 1999-06-30 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:485 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:485 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksministern om undersökning av strömmingsbeståndet den 22 mars Många oroas av att strömmingsbeståndet i Östersjön har minskat. Det råder oenighet om så är fallet och vilken orsaken/vilka orsakerna till denna eventuella minskning är. Ett sätt att få klarhet

Inlämnad: 1999-03-23 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:308 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:308 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksministern om trålfiske nära kusten den 1 februari Länsstyrelsen i Stockholms län har tillskrivit Fiskeriverket och påtalat att industrifiske från stora trålare från västkusten och Danmark förstör strömmingsstammen i Stockholms skärgård. Yrkesfiskare på

Inlämnad: 1999-02-01 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)