Dokument & lagar (1 501 träffar)

Betänkande 2013/14:UU18

Utrikesutskottet har behandlat ett antal motioner om Europarådets verksamhet utifrån tre teman:

  • Demokrati och frågor relaterade till demokratifrämjande arbete
  • Konventionsrelaterade frågor
  • Frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Motionerna är från de allmänna motionstiderna 2011, 2012 samt 2013. Utrikesutskottet har även behandlat regeringens skrivelse om verksamheten i Europarådets ministerkommitté för 2012 och första halvåret 2013 samt redogörelserna för 2012 och 2013 från riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling. Riksdagen lade skrivelsen och redogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa samtidigt nej till motionerna.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 2
Beredning: 2014-03-27 Justering: 2014-05-27 Debatt: 2014-06-11 Beslut: 2014-06-11

Betänkande 2013/14:UU18 (pdf, 94 kB) Webb-tv debatt om förslag: Europarådet

Motion 2013/14:T374 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2013/14:T374 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Körkortsklasser M1777 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om synkrav för olika körkortsklasser. Motivering Varje år fråntas runt 7 000 personer sitt körkort på grund av att de


Utskottsberedning: 2013/14:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T374 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Sk351 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk351 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Djurfrågor M1779 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn kring regelverket för vilka organisationer som kan komma i fråga som mottagare av skattereducerade gåvor. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:MJU10 2013/14:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Sk351 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:MJ411 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ411 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Strandskyddet M1776 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att bättre infoga proportionalitetsprincipens tillämpning i fråga om strandskyddet.


Utskottsberedning: 2013/14:MJU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ411 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:A321 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2013/14:A321 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Tillgänglighet M1778 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att överväga behovet av att införa sanktioner vid bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.


Utskottsberedning: 2013/14:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A321 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:MJ412 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ412 av Marietta de Pourbaix-Lundin M ID-märkning och registrering av katter M1311 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ID-märkning och registrering av katter. Motivering Varje år överges tusentals katter av sina


Utskottsberedning: 2013/14:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ412 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:MJ410 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ410 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Allemansrätt och hemfrid M1313 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över allemansrätten. Motivering Allemansrätten har som gammal sedvanerätt länge styrt förhållandet


Utskottsberedning: 2013/14:MJU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ410 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Kr272 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr272 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Teckenspråkets långsiktiga ekonomiska villkor M1314 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om teckenspråkets långsiktiga ekonomiska förutsättningar i Sverige. Motivering 1981 erkände


Utskottsberedning: 2013/14:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr272 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:So502 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2013/14:So502 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Omskärelse av unga M1036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en åldersgräns för manlig omskärelse när den inte är medicinskt motiverad. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So502 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:C369 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2013/14:C369 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Enkel majoritet vid bostadsrättsombildning M1028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheten att införa enkel majoritet vid bostadsrättsombildningar. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C369 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:C368 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2013/14:C368 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Aktieutdelning i kommunala bostadsbolag M1031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om aktieutdelning i kommunala bostadsbolag. Motivering Första januari 2011 trädde lagen om allmännyttiga


Utskottsberedning: 2013/14:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C368 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:MJ390 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ390 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Införande av djurbalk M1563 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av en djurbalk. Motivering Djur ses i första hand som ting och egendom i den svenska lagstiftningen.


Utskottsberedning: 2012/13:MJU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ390 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:MJ384 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ384 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Det fria handredskapsfisket och allemansrätten Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det fria handredskapsfisket och allemansrätten. Motivering Allemansrätten


Utskottsberedning: 2012/13:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ384 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:MJ386 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ386 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Global djurvälfärd Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om global djurvälfärd. Motivering Sverige är ett av de länder i världen som värnar starkast


Utskottsberedning: 2012/13:MJU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ386 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:C335 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:C335 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Enkel majoritet vid bostadsrättsombildning M1302 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa enkel majoritet vid bostadsrättsombildningar. Motivering Sedan alliansregeringen


Utskottsberedning: 2012/13:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C335 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:So464 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:So464 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Omskärelse av unga M1296 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en åldersgräns för manlig omskärelse när den inte är medicinskt motiverad. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So464 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Sf298 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf298 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Språkkunskaper för att beviljas svenskt medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svenskt medborgarskap och kunskaper i svenska språket.


Utskottsberedning: 2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf298 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:MJ385 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ385 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Proportionalitetsprincipens tillämpning i fråga om strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att bättre


Utskottsberedning: 2012/13:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ385 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:C334 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:C334 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Aktieutdelning i kommunala bostadsbolag Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om aktieutdelning i kommunala bostadsbolag. Motivering Första januari 2011


Utskottsberedning: 2012/13:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C334 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Sk366 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk366 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Skattereduktion för gåvor till djurrättsorganisationer Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skattereduktion för gåvor till djurrättsorganisationer.


Utskottsberedning: 2012/13:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sk366 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 57 kB)