Dokument & lagar (3 130 träffar)

Yttrande 2020/21:SfU5y

Extra ändringsbudget för 2021 Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen Dokumentet är inte

2021-01-19

Yttrande 2020/21:KU5y

Konstitutionsutskottets yttrande 2020/21:KU5y Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 17 december 2020 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2020/21:52 Tillträdesförbud

2021-01-14

Yttrande 2020/21:KU5y (pdf, 100 kB)

Yttrande 2020/21:UU6y

Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Dokumentet är inte

2021-01-12

Yttrande 2020/21:TU4y

Regeringens forskningspropositionen Dokumentet är inte

2021-01-11

Yttrande 2020/21:KU6y

Konstitutionsutskottets yttrande 2020/21:KU6y En tillfällig covid-19-lag Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 4 januari 2021 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2020/21:79 En tillfällig covid-19-lag. Med hänsyn till den korta tidsramen har utskottet valt att

2021-01-06

Yttrande 2020/21:KU6y (pdf, 125 kB)

Yttrande 2020/21:UU7y

Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Dokumentet är inte

2020-12-16

Yttrande 2020/21:UU5y

Vårändringsbudget för 2021 Dokumentet är inte

2020-12-16

Yttrande 2020/21:FöU4y

Försvarsutskottets yttrande 2020/21:FöU4y Strategi för den arktiska regionen Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har gett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse Strategi för den arktiska regionen skr. 2020/21:7 och följd-motionerna i de delar som berör utskottets beredningsområde senast

2020-12-09

Yttrande 2020/21:FöU4y (pdf, 114 kB)

Yttrande 2020/21:UU2y

Utrikesutskottets yttrande 2020/21:UU2y Sveriges genomförande av Agenda 2030 Till finansutskottet Finansutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 1 oktober 2020 att ge övriga utskott tillfälle att senast tisdagen den 1 december kl. 14.00 yttra sig över proposition 2019/20:188 Sveriges genomförande av Agenda 2030

2020-12-07

Yttrande 2020/21:UU2y (pdf, 144 kB)

Yttrande 2020/21:MJU6y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2020/21:MJU6y Strategi för den arktiska regionen Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har gett bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:7 Strategi för den arktiska regionen och de följdmotioner som väckts med anledning av

2020-12-04

Yttrande 2020/21:MJU6y (pdf, 106 kB)

Yttrande 2020/21:MJU5y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2020/21:MJU5y Sveriges genomförande av Agenda 2030 Till finansutskottet Finansutskottet har gett bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2019/20:188 Sveriges genomförande av Agenda 2030 och de följdmotioner som väckts med anledning av propositionen

2020-12-02

Yttrande 2020/21:MJU5y (pdf, 116 kB)

Yttrande 2020/21:MJU4y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2020/21:MJU4y Totalförsvaret 20212025 Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har gett bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 avsnitt 14 och 615 och de följdmotioner som väckts i ärendet i de

2020-11-19

Yttrande 2020/21:MJU4y (pdf, 140 kB)

Yttrande 2020/21:TU3y

Trafikutskottets yttrande 2020/21:TU3y Totalförsvaret 20212025 Till försvarsutskottet Försvarsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 22 oktober 2020 att ge bl.a. trafikutskottet möjlighet att yttra sig över regeringens proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 och eventuella följdmotioner i de delar som berör

2020-11-17

Yttrande 2020/21:TU3y (pdf, 146 kB)

Yttrande 2020/21:KU4y

Konstitutionsutskottets yttrande 2020/21:KU4y Totalförsvaret 20212025 Till försvarsutskottet Försvarsutskottet beslutade den 22 oktober 2020 att ge bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att senast den 17 november 2020 yttra sig över proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 avsnitt 14, 615 och eventuella följdmotioner

2020-11-17

Yttrande 2020/21:KU4y (pdf, 78 kB)

Yttrande 2020/21:FöU3y

Försvarsutskottets yttrande 2020/21:FöU3y Kommissionens arbetsprogram 2021 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har beslutat att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2021 COM2020 690 inklusive bilagor, utifrån ett antal frågor. I yttrandet lämnar försvarsutskottet sin övergripande

2020-11-17

Yttrande 2020/21:FöU3y (pdf, 82 kB)

Yttrande 2020/21:CU3y

Civilutskottets yttrande 2020/21:CU3y Kommissionens arbetsprogram 2021 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 15 oktober 2020 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över Kommissionens arbetsprogram 2021 Ett livskraftigt EU i en känslig omvärld COM2020 690Civilutskottet begränsar yttrandet till att

2020-11-17

Yttrande 2020/21:CU3y (pdf, 97 kB)

Yttrande 2020/21:MJU3y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2020/21:MJU3y Kommissionens arbetsprogram 2021 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 15 oktober 2020 att ge bl.a. miljö- och jordbruksutskottet möjlighet att yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2021. Miljö- och jordbruksutskottet begränsar sitt yttrande

2020-11-16

Yttrande 2020/21:MJU3y (pdf, 117 kB)

Yttrande 2020/21:SfU4y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2020/21:SfU4y Kommissionens arbetsprogram 2021 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 15 oktober 2020 att ge bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över Europeiska kommissionens arbetsprogram 2021, COM2020 690 inklusive bilagor, i de delar det berör

2020-11-13

Yttrande 2020/21:SfU4y (pdf, 102 kB)

Yttrande 2020/21:SoU2y

Socialutskottets yttrande 2020/21:SoU2y Kommissionens arbetsprogram 2021 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 15 oktober 2020 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över EU-kommissionens arbetsprogram 2021 COM2020 690inklusive bilagor, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

2020-11-12

Yttrande 2020/21:SoU2y (pdf, 86 kB)

Yttrande 2020/21:SkU5y

Skatteutskottets yttrande 2020/21:SkU5y Kommissionens arbetsprogram 2021 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 15 oktober att ge skatteutskottet möjlighet att yttra sig över EU-kommissionens arbetsprogram för 2021. I yttrandet lämnar skatteutskottet sitt övergripande svar på de frågor som utrikesutskottet

2020-11-12

Yttrande 2020/21:SkU5y (pdf, 92 kB)