Dokument & lagar (11 995 träffar)

Omröstning 2020/21:UU12 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Omröstning: betänkande 2020/21:UU12 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSEförslagspunkt 1 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE Datum: 2021-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11

2021-06-10

Omröstning 2020/21:UU9 Strategisk exportkontroll 2020 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Omröstning: betänkande 2020/21:UU9 Strategisk exportkontroll 2020 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden, förslagspunkt 2 Strategisk exportkontroll 2020 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Datum: 2021-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 V Parti

2021-06-10

Omröstning 2020/21:UU9 Strategisk exportkontroll 2020 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Omröstning: betänkande 2020/21:UU9 Strategisk exportkontroll 2020 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden, förslagspunkt 1 Strategisk exportkontroll 2020 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Datum: 2021-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti

2021-06-10

Omröstning 2020/21:MJU21 Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Omröstning: betänkande 2020/21:MJU21 Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, förslagspunkt 2 Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter Datum: 2021-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej

2021-06-10

Omröstning 2020/21:JuU29 Terrorism

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU29 Terrorism, förslagspunkt 25 Terrorism Datum: 2021-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 M, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0 19 L 3 0 0 16

2021-06-10

Omröstning 2020/21:JuU29 Terrorism

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU29 Terrorism, förslagspunkt 26 Terrorism Datum: 2021-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 22 C, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 10 0 0 60 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 0 3 0 16 MP

2021-06-10

Omröstning 2020/21:JuU29 Terrorism

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU29 Terrorism, förslagspunkt 9 Terrorism Datum: 2021-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 M, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0 19 L 3 0 0 16 MP

2021-06-10

Omröstning 2020/21:JuU29 Terrorism

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU29 Terrorism, förslagspunkt 19 Terrorism Datum: 2021-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 S, C, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V 0 4 0 23 KD 3 0 0 19 L 3 0 0

2021-06-10

Omröstning 2020/21:JuU29 Terrorism

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU29 Terrorism, förslagspunkt 16 Terrorism Datum: 2021-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 M, C, KD, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0 19 L 0 3 0

2021-06-10

Omröstning 2020/21:JuU29 Terrorism

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU29 Terrorism, förslagspunkt 18 Terrorism Datum: 2021-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 3 0 0 16 MP

2021-06-10

Omröstning 2020/21:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020

Omröstning: betänkande 2020/21:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020, förslagspunkt 9 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 Datum: 2021-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 29 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 0 10 52 C

2021-06-09

Omröstning 2020/21:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020

Omröstning: betänkande 2020/21:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020, förslagspunkt 5 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 Datum: 2021-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 S, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0

2021-06-09

Omröstning 2020/21:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020

Omröstning: betänkande 2020/21:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020, förslagspunkt 7 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 Datum: 2021-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 25 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 15 0 0 85 M 0 0 11 59 SD 0 0 10 52 C

2021-06-09

Omröstning 2020/21:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020

Omröstning: betänkande 2020/21:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020, förslagspunkt 4 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 Datum: 2021-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 S, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52

2021-06-09

Omröstning 2020/21:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020

Omröstning: betänkande 2020/21:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020, förslagspunkt 10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 Datum: 2021-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 32 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 0 10 52

2021-06-09

Omröstning 2020/21:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020

Omröstning: betänkande 2020/21:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020, förslagspunkt 1 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 Datum: 2021-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 0 0 10 52 C

2021-06-09

Omröstning 2020/21:SoU27 Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU27 Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen, förslagspunkt 4 Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen Datum: 2021-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, C, MP Parti Ja Nej Avstående

2021-06-09

Omröstning 2020/21:SoU27 Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU27 Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen Datum: 2021-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD, KD, L Parti Ja Nej Avstående

2021-06-09

Omröstning 2020/21:SoU27 Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU27 Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen, förslagspunkt 3 Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen Datum: 2021-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 M, C, V, KD, L Parti Ja Nej Avstående

2021-06-09

Omröstning 2020/21:SoU26 Förebyggande av våld i nära relationer

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU26 Förebyggande av våld i nära relationer, förslagspunkt 8 Förebyggande av våld i nära relationer Datum: 2021-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 0 10 52 C 0 0 5

2021-06-09