Dokument & lagar (281 094 träffar)

Utskottsmöte 2019/20:2 Torsdag 2019-09-26 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2019/20:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:2 Datum och tid: 2019-09-26 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Tillsyn över ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen JuU2 Justering Proposition 2018/19:125 Föredragande: KH

2019-09-26 10:00:00

Utskottsmöte 2019/20:2 Torsdag 2019-09-19 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2019/20:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:2 Datum och tid: 2019-09-19 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare presenterar granskningsrapporterna RiR 2019:19 Jämställd sjukfrånvaro

2019-09-19 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:3 Torsdag 2019-09-19 kl. 10:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2019/20:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:3 Datum och tid: 2019-09-19 10:00 Plats: RÖ 5-32 1. Information från Försvarsdepartementet Information Försvarsminister Peter Hultqvist 2. Justering av protokoll Protokoll 2019/20:2 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde Tisdagen den 1 oktober kl. 11:00

2019-09-19 10:00:00

Utskottsmöte 2019/20:2 Torsdag 2019-09-19 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2019/20:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:2 Datum och tid: 2019-09-19 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2019/20:1 2. Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg TU3 Justering Prop. 2018/19:137 Föredragande: AK 3. Information

2019-09-19 10:00:00

Utskottsmöte 2019/20:1 Torsdag 2019-09-19 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2019/20:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:1 Datum och tid: 2019-09-19 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Rådet för transport, telekommunikation och energi TTE den 24 september 2019 Information punkterna 3 och 4 på den kommenterade dagordningen Statssekreterare Sebastian De Toro, Infrastrukturdepartementet

2019-09-19 10:00:00

Utskottsmöte 2019/20:1 Torsdag 2019-09-19 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2019/20:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:1 Datum och tid: 2019-09-19 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Tillsyn över ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen JuU2 Beredning Proposition 2018/19:125 Föredragande: KH 2. EU-frågor 3. Kanslimeddelanden

2019-09-19 10:00:00

Utskottsmöte 2019/20:1 Torsdag 2019-09-19 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2019/20:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:1 Datum och tid: 2019-09-19 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Information av Försvarsdepartementet tillsammans med UU Försvarsminister Peter Hultqvist 2. Skyddsobjekt och obemannade farkoster FöU2 Beredning Prop. 2018/19:127 Föredragande:

2019-09-19 10:00:00

Utskottsmöte 2019/20:1 Torsdag 2019-09-19 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:1 Datum och tid: 2019-09-19 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. B esöket av finska parlamentet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, den 12 september 2019 Återrapport 2. K anslimeddelanden Anmälan av sammanträdesplan septemberdecember

2019-09-19 10:00:00

Motion 2019/20:48 av Magnus Jacobsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:48 av Magnus Jacobsson KD Flytta Sveriges ambassad till Jerusalem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges ambassad på sikt bör flyttas till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har i praktiken två

2019-09-18

Motion 2019/20:48 av Magnus Jacobsson (KD) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:48 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:47 av Magnus Jacobsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:47 av Magnus Jacobsson KD Förstärk arbetet mot psykisk ohälsa hos HBTQ-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning tillsätts för att se vilka åtgärder som kan vidtas för att minska HBTQ-personers psykiska ohälsa och tillkännager

2019-09-18

Motion 2019/20:47 av Magnus Jacobsson (KD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:47 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:46 av Magnus Jacobsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:46 av Magnus Jacobsson KD Skärp straffen för trafficking och människosmuggling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen får i uppdrag att skärpa straffen på trafficking och människosmuggling och tillkännager detta för regeringen.

2019-09-18

Motion 2019/20:46 av Magnus Jacobsson (KD) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:46 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:45 av Per Schöldberg m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:45 av Per Schöldberg m.fl. C med anledning av Skrivelse 2018/19:140 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över sitt ägande i statliga bolag som inte har ett särskilt

2019-09-18

Motion 2019/20:45 av Per Schöldberg m.fl. (C) (docx, 83 kB) Motion 2019/20:45 av Per Schöldberg m.fl. (C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:44 av Per Lodenius (C)

Motion till riksdagen 2019/20:44 av Per Lodenius C med anledning av Proposition 2018/19:136 Ett modernt public service nära publiken villkor 2020-2025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vad gäller förhandsprövningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

2019-09-18

Motion 2019/20:44 av Per Lodenius (C) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:44 av Per Lodenius (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:43 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:43 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD med anledning av skr 2018/19:153 Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anta ett mål om att Sveriges elproduktion ska vara helt fossilfri och

2019-09-18

Motion 2019/20:43 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:43 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

Motion 2019/20:42 av Christer Nylander m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:42 av Christer Nylander m.fl. L med anledning av prop. 2018/19:136 Ett modernt public service nära publiken villkor 20202025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att målen för mediepolitiken bör kompletteras med mål om att mediepolitiken bör

2019-09-18

Motion 2019/20:42 av Christer Nylander m.fl. (L) (docx, 82 kB) Motion 2019/20:42 av Christer Nylander m.fl. (L) (pdf, 108 kB)

Motion 2019/20:41 av Ingemar Kihlström (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:41 av Ingemar Kihlström KD Erkännande av Somaliland som självständig stat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inleda processen för att erkänna Somaliland som en självständig stat och tillkännager detta för regeringen. Motivering Somaliland

2019-09-18

Motion 2019/20:41 av Ingemar Kihlström (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:41 av Ingemar Kihlström (KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:40 av Ingemar Kihlström (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:40 av Ingemar Kihlström KD Flytt av Sveriges ambassad till Jerusalem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inleda processen för att vid lämplig tidpunkt flytta Sveriges ambassad till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2019-09-18

Motion 2019/20:40 av Ingemar Kihlström (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:40 av Ingemar Kihlström (KD) (pdf, 72 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:960 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03088/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:960 av Boriana Åberg M Dubbla tull-och momsavgifter Boriana Åberg har frågat mig om jag anser att det är rimligt att beställaren betalar dubbla tull- och momsavgifter, och om inte, vad jag avser att göra för att ändra på det. Reglerna

Svarsdatum: 2019-09-18 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:960 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:958 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/02591/SMF Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:958 av Åsa Eriksson S Åtgärder för att skydda skog från granbarkborren Åsa Eriksson har frågat mig om jag anser att förändringar krävs gällande insektsangrepp i skyddad skog för att mer effektivt kunna begränsa granbarkborrens

Svarsdatum: 2019-09-18 Frågeställare: Åsa Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:958 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:957 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:957 av Håkan Svenneling V om Turkiets hot mot Rojava Håkan Svenneling har frågat Margot Wallström vilka initiativ hon avser att ta för att stoppa Turkiets angrepp på kurderna i norra Syrien, Rojava. Som utrikesminister svarar jag på frågan. Situationen

Svarsdatum: 2019-09-18 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:957 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)