Dokument & lagar (235 träffar)

EU-nämndens dokument 2006/07:21E6

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2006/07 if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 1  EU-nämndens arbetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Närmare bestämmelser om denna skyldighet finns i riksdagsordningen.

2007-11-15

Näringsutskottets protokoll 2006/07:30

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:30 DATUM 2007-05-15 TID 11.00 13.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 29. 2 Harmoniserad patenträtt Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2006/07:56 om harmoniserad patenträtt. Utskottet fattade beslut

2007-05-15

Näringsutskottets protokoll 2006/07:29

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29 DATUM 2007-05-10 TID 09.30 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 28. 2 Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund, åtföljd av ämnesråden Anki Bystedt och Olof Sandberg, kansliråden Thomas Bengtsson,

2007-05-10

Näringsutskottets protokoll 2006/07:29

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29 DATUM 2007-05-10 TID 09.30 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 28. 2 Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund, åtföljd av ämnesråden Anki Bystedt och Olof Sandberg, kansliråden Thomas Bengtsson,

2007-05-10

Näringsutskottets protokoll 2006/07:28

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28 DATUM 2007-05-08 TID 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 26 och 27. 2 Vissa energipolitiska frågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa energipolitiska frågor. Utskottet fattade

2007-05-08

Näringsutskottets protokoll 2006/07:27

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM 2007-04-26 TID 08.30 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll offentlig utfrågning med anledning av regeringens förslag om försäljning av vissa statligt ägda företag. Program för utfrågningen framgår av bilaga 2. Vid

2007-04-26

Näringsutskottets protokoll 2006/07:26

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM 2007-04-24 TID 11.00 12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 25. 2 Följerätt Utskottet behandlade proposition 2006/07:79 om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk

2007-04-24

Näringsutskottets protokoll 2006/07:25

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25 DATUM 2007-04-19 TID 10:30 11:15 11:30 12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 24. 2 OMX Chefsjurist Mats Beckman, OMX AB, informerade om insiderlagstiftningen. 3 Kanslimeddelanden Kanslichefen anmälde

2007-04-19

Näringsutskottets protokoll 2006/07:24

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM 2007-04-17 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 23. 2 Svenska solenergiföreningen Ordförande Lars Andrén och vice ordförande Jan-Olof Dalenbäck, Svenska solenergiföreningen SEASinformerade

2007-04-17

Näringsutskottets protokoll 2006/07:23

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM 2007-04-12 TID 09.30 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 22. 2 Föreningen Sveriges regionala energikontor Ordföranden Fred Nordström och styrelseledamoten Peter Åslund, Föreningen Sveriges regionala

2007-04-12

Motion 2006/07:N13 av Siv Holma m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:N13 av Siv Holma m.fl. v Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk följerätt genomförande av direktiv 2001/84/EG Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 26 p andra stycket lagen 1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk


Utskottsberedning: 2006/07:NU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N13 av Siv Holma m.fl. (v) (doc, 45 kB)

Näringsutskottets protokoll 2006/07:22

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM 2007-03-29 TID 09.30 10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 21. 2 Vissa elmarknadsfrågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa elmarknadsfrågor samt Riksrevisionens styrelses framställning

2007-03-29

Näringsutskottets protokoll 2006/07:21

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21 DATUM 2007-03-27 TID 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 20. 2 Försäljning av vissa statligt ägda företag Utskottet diskuterade den förestående behandlingen av proposition 2006/07:57 om försäljning

2007-03-27

Näringsutskottets protokoll 2006/07:20

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:20 DATUM 2007-03-20 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 19. 2 Riksrevisionen Riksrevisor Lennart Grufberg och biträdande granskningsenhetschef Rutger Banefelt lämnade information dels om Riksrevisionens

2007-03-20

Motion 2006/07:N12 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:N12 av Peter Eriksson m.fl. mp Försäljning av vissa statligt ägda företag 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 3.1 Företag med statligt ägande 2 3.2 Tidigare bemyndiganden 3 4 Statligt ägande av bolag 3 5 Försäljning av vissa statliga bolag 4 5.1 Civitas


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:N12 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 65 kB)

Motion 2006/07:N11 av Anne-Marie Pålsson (m)

Motion till riksdagen 2006/07:N11 av Anne-Marie Pålsson m Försäljning av vissa statligt ägda företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Riksrevisionen bör får i uppdrag att kontrollera försäljningsprocessen av statligt ägda bolag så att inga


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:N11 av Anne-Marie Pålsson (m) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:N9 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:N9 av Kent Persson m.fl. v Försäljning av vissa statligt ägda företag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag. Riksdagen beslutar återkalla vilande utförsäljningsbemyndiganden för tre av företagen Nordea,


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:N9 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 56 kB)

Motion 2006/07:N8 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:N8 av Sylvia Lindgren m.fl. s Försäljning av vissa statligt ägda företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag. Motivering Vi riksdagsledamöter från Stockholmsregionen ser med stor oro på regeringens beslut


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N8 av Sylvia Lindgren m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:N7 av Hans Wallmark (m)

Motion till riksdagen 2006/07:N7 av Hans Wallmark m Försäljning av vissa statligt ägda företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att helstatliga Vasallen bör förekomma bland de bolag som pekas ut som försäljningsbara nästa gång regeringen av riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N7 av Hans Wallmark (m) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:N10 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:N10 av Thomas Östros m.fl. s Försäljning av vissa statligt ägda företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag. Riksdagen begär att regeringen, före en eventuell utförsäljning av innehavet i Telia Sonera,


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:N10 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 61 kB)