Dokument & lagar (11 009 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1599 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03900/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1599 av Erik Andersson M Återvändande av marockanska medborgare utan asylskäl Erik Andersson har frågat mig vilka åtgärder som jag redan har vidtagit och vad jag avser göra framöver för att säkerställa att de

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Erik Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1599 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1598 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/ 04318 FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1598 av Bengt Eliasson L Myndighetsbedömningar av behovet av personlig assistans Bengt Eliasson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillförsäkra att Försäkringskassans bedömningar

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Bengt Eliasson (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1598 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1597 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03884/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1597 av Lotta Olsson M Nationell tillgång till helikopter vid skogsbrand Lotta Olsson M har frågat mig hur jag avser att se till att det finns nationell tillgång till helikoptrar när nästa stora skogsbrand bryter

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1597 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1595 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03867 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1595 av Maria Malmer Stenergard M Vapenlagen Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att förtydliga lagstiftningen gällande utformningen av jaktgevär. Av 2 kap. 5 vapenlagen

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1595 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1589 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

M2018/ 02103/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1589 av Jörgen Warborn M Vinterns och framtidens energiförsörjning Jörgen Warborn har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta på kort och lång sikt med anledning av Svenska kraftnäts senaste

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1589 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1588 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 03821 Justitiedepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1588 av Hans Wallmark M Uppföljning av MSB:s förslag om stärkt samhällsskydd och förbättrad krisberedskap Hans Wallmark har frågat mig om vilka förslag som regeringen har gått vidare med av dem som MSB presenterade för fyra år sedan i en rapport

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1588 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1580 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1580 av Beatrice Ask M Ökad rekrytering av brandmän och deltidsbrandmän Beatrice Ask har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att öka rekryteringen av brandmän och deltidsbrandmän. Det är kommunen som ansvarar för rekrytering av personal till den kommunala räddningstjänsten. Flera kommuner

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1580 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1579 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03771/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1579 av Beatrice Ask M Brandbekämpning med flyg Beatrice Ask har frågat mig om vilka åtgärder jag och regeringen förbereder för att säkerställa att skogsbränder i Sverige kan bekämpas med hjälp av svensk flygkapacitet.

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1579 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1578 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1578 av Beatrice Ask M Tillgången till brandbekämpningsmaterial Beatrice Ask har mot bakgrund av räddningsinsatserna avseende sommarens skogsbränder frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att säkerställa att räddningsarbetet inte blir lidande på grund av materialbrist och för att återställandet

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1578 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1574 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 03748 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1574 av Roger Haddad L Indragen finansiering till stödtelefonen mot extremism Roger Haddad har frågat mig varför regeringen drog in stödet till stödtelefonen som är den enda nationella linjen för anhöriga. Det är

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1574 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1570 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 03724-POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1570 av Roger Haddad L Återvändare från Islamiska staten Roger Haddad har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att kända återvändare från Islamiska staten kan gå fria vid hemkomst till

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1570 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1569 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03725/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1569 av Roger Haddad L Övergrepp i rättssak Roger Haddad har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att stärka skyddet för domare och andra inom rättsväsendet när det gäller övergrepp

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1569 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1568 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03721 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1568 av Sten Bergheden M Risken för skogsbränder Sten Bergheden har frågat statsrådet Sven-Erik Bucht vilka extraordinära insatser på grund av det extremt torra vädret som statsrådet gjort eller planerar att

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1568 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1596 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/04256/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1596 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M SAS inställda flygavgångar Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig, givet den svenska statens fortsatta ägarintresse i SAS, vilka besked bolagets ledning gett mig

Svarsdatum: 2018-08-14 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1596 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1592 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Svar på fråga 2017/18:1592 av Annika Qarlsson C Migrationsverkets ärendehandläggning Annika Qarlsson har frågat mig hur jag säkerställer att Migrationsverkets ärendeprövning sker på det enklaste och mest effektiva sättet. Handläggningstiderna i asylärenden påverkar den enskilde, statens planering och kommunernas mottagande

Svarsdatum: 2018-08-14 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1592 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1593 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1593 av Betty Malmberg M Utvecklingen i Katalonien Betty Malmberg har frågat mig om regeringen har för avsikt att på egen hand eller via EU agera till stöd för de katalanska politiker som sitter fängslade enkom för att ha beslutat om en folkomröstning.

Svarsdatum: 2018-08-13 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1593 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1591 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2018/00974/RS Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1591 av Johan Hultberg M Fartyg som skyddsobjekt Johan Hultberg M har frågat mig om jag är villig att ta initiativ till en lagändring i syfte att göra det möjligt att klassa fartyg avsedda för transport av särskilt farlig och

Svarsdatum: 2018-08-13 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1591 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1576 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

PAGE 2 Ju2018/03758/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1576 av Jens Holm V Uppsamlingsläger för flyktingar Jens Holm har frågat mig om, och i så fall vad, jag och regeringen har svarat på de frågor som det österrikiska ordförandeskapet

Svarsdatum: 2018-08-10 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1576 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 50 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1561 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/03998/TIF Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1561 av Lars Beckman M Stoppandet av investeringar i väg 56 Lars Beckman har frågat mig varför jag och regeringen har beslutat att ta bort investeringarna i väg 56 i den nationella infrastrukturplanen. Regeringen har fattat beslut om en nationell

Svarsdatum: 2018-08-10 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1561 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:40

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:40 DATUM 2018-08-09 TID 13:0014.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning om Erasmus: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott Utskottet överlade med statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg, departementssekreteraren Per Rosenblad och politiskt

2018-08-09

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:40 (docx, 32 kB)