Dokument & lagar (419 träffar)

Motion 2013/14:T492 av Emil Källström (C)

Motion till riksdagen 2013/14:T492 av Emil Källström C Digital infrastruktur C441 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en it-infrastruktur som ger hela Sverige möjlighet att växa. Motivering För att hela Sverige ska kunna växa krävs grundläggande


Utskottsberedning: 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T492 av Emil Källström (C) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:So570 av Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2013/14:So570 av Anders Åkesson C En socialtjänstlag med individen i centrum C468 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna för föräldrar till barn med s.k. SoL-insatser att också bli berättigade till


Utskottsberedning: 2013/14:SoU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So570 av Anders Åkesson (C) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Sk395 av Emil Källström (C)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk395 av Emil Källström C Decentraliserad fastighetsskatt på elproducerande fastigheter C450 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över en decentralisering av fastighetsskatten för elproducerande fastigheter.


Utskottsberedning: 2013/14:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sk395 av Emil Källström (C) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:N405 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2013/14:N405 av Rickard Nordin C Förbättra de förutsättningar för ett ökat företagande bland kvinnor med invandrarbakgrund C350 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för ett ökat företagande bland


Utskottsberedning: 2013/14:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N405 av Rickard Nordin (C) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:MJ520 av Staffan Danielsson och Göran Lindell (C)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ520 av Staffan Danielsson och Göran Lindell C Regler för vildsvinsslakt- och försäljning C508 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regelverken för att slakta och försälja vildsvin. Motivering I ett resurshushållande


Utskottsberedning: 2013/14:MJU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ520 av Staffan Danielsson och Göran Lindell (C) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:MJ481 av Anders Åkesson och Göran Lindell (C)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ481 av Anders Åkesson och Göran Lindell C Införande av miljöfordonspremie C322 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige på sikt måste arbeta för att få världens i särklass mest miljöanpassade buss- och lastbilspark


Utskottsberedning: 2013/14:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ481 av Anders Åkesson och Göran Lindell (C) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:MJ480 av Per-Ingvar Johnsson och Åsa Torstensson (C)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ480 av Per-Ingvar Johnsson och Åsa Torstensson C Förutsättningarna för det kustnära yrkesfisket C368 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av det regelverk som styr det kustnära yrkesfisket. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ480 av Per-Ingvar Johnsson och Åsa Torstensson (C) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:MJ453 av Emil Källström och Anders Ahlgren (C)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ453 av Emil Källström och Anders Ahlgren C Strandskydd C445 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en förbättrande tillämpning av strandskyddslagstiftningen. Motivering Alliansregeringen genomförde under förra mandatperioden


Utskottsberedning: 2013/14:MJU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ453 av Emil Källström och Anders Ahlgren (C) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Kr321 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr321 av Per-Ingvar Johnsson C Avskaffande av radio- och tv-avgift C469 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa radio- och tv-avgiften, som bör ersättas med en public service-avgift på skattsedeln. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr321 av Per-Ingvar Johnsson (C) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:Kr320 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr320 av Per-Ingvar Johnsson C Åland vill kunna se SVT Play C365 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att Åland ska kunna ta del av utbudet i SVT Play.


Utskottsberedning: 2013/14:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr320 av Per-Ingvar Johnsson (C) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:K369 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Motion till riksdagen 2013/14:K369 av Per-Ingvar Johnsson C Överklagande av vissa förvaltningsbeslut C364 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över om det vore möjligt att se över reglerna för överklagande av vissa typer av förvaltningsbeslut,


Utskottsberedning: 2013/14:KU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K369 av Per-Ingvar Johnsson (C) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:Fi313 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi313 av Kerstin Lundgren C Skatteutjämning C451 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skatteutjämning. Motivering Människor måste oavsett var i landet man bor ha rätt till likvärdig grundser-vice i form av bl a omsorg


Utskottsberedning: 2013/14:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi313 av Kerstin Lundgren (C) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:C441 av Johan Linander och Göran Lindell (C)

Motion till riksdagen 2013/14:C441 av Johan Linander och Göran Lindell C Omvänd bevisbörda vid hantverkstjänster C347 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av bevisbördan vid köp av hantverkstjänster. Motivering Konsumentverket sammanställer


Utskottsberedning: 2013/14:CU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C441 av Johan Linander och Göran Lindell (C) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:C434 av Göran Lindell och Karin Nilsson (C)

Motion till riksdagen 2013/14:C434 av Göran Lindell och Karin Nilsson C Byggande på landsbygd C379 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att underlätta byggande och öka landsbygdens attraktionskraft. Motivering Den allt ojämnare fördelningen


Utskottsberedning: 2013/14:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C434 av Göran Lindell och Karin Nilsson (C) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:C412 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2013/14:C412 av Kerstin Lundgren C Klimatsmarta miljonprogramområden C452 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av insatser för att utveckla klimatsmarta miljonprogramområden. Motivering Stockholmsregionen


Utskottsberedning: 2013/14:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C412 av Kerstin Lundgren (C) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:A408 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2013/14:A408 av Kerstin Lundgren C Akutinsatser vid kraftig ökning av kommuners flyktingmottagande C454 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att säkerställa solidariteten även vid särskilda toppar i flyktingmottagandet


Utskottsberedning: 2013/14:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A408 av Kerstin Lundgren (C) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:T532 av Roger Tiefensee (C)

Motion till riksdagen 2013/14:T532 av Roger Tiefensee C Tyngre lastbilar för klimatsmarta och konkurrenskraftiga transporter C507 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja maxvikten för tunga lastbilar i trafikförordningen. Motivering I fem


Utskottsberedning: 2013/14:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T532 av Roger Tiefensee (C) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:T449 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Motion till riksdagen 2013/14:T449 av Per-Ingvar Johnsson C Regelefterlevnad och kontroller inom åkeribranschen C361 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av bättre regelefterlevnad i åkeribranschen genom tydligare regler för beställaransvar,


Utskottsberedning: 2013/14:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:T449 av Per-Ingvar Johnsson (C) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:T448 av Emil Källström (C)

Motion till riksdagen 2013/14:T448 av Emil Källström C Bättre regelefterlevnad i åkerinäringen C443 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statliga myndigheters arbete för att säkerställa regelefterlevnad och garantera rättvisa konkurrensvillkor


Utskottsberedning: 2013/14:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:T448 av Emil Källström (C) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:Sk362 av Karin Nilsson och Göran Lindell (C)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk362 av Karin Nilsson och Göran Lindell C Rationaliseringsförvärv av skogsfastighet C437 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att skapa en enkel och förutsägbar situation där hundraprocentsregeln används


Utskottsberedning: 2013/14:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sk362 av Karin Nilsson och Göran Lindell (C) (doc, 56 kB)