Dokument & lagar (281 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2006/07:39

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:39  DATUM Torsdagen den 13 september 2007 TID Kl. 10.00 10.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreteraren Magnus G Graner, stabschefen Anders Hall, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, departementsrådet

2007-09-13

Justitieutskottets protokoll 2006/07:38

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:38  DATUM Tisdagen den 7 juni 2007 TID kl. 10.00-11.05 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Närvaro Utskottet beslutade i enlighet med 4 kap. 13 andra stycke riksdagsordningen att Pia Törsleff Hertzberg, föredragande vid EU-nämnden, får närvara vid utskottets informationstillfällen

2007-06-07

Justitieutskottets protokoll 2006/07:37

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:37  DATUM Torsdagen den 31 maj 2007 TID kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Åklagarmyndigheten Riksåklagare Fredrik Wersäll och överåklagare Lisbeth Johansson informerade. 2  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 29 maj 2007. 3  EU-frågor

2007-05-31

Justitieutskottets protokoll 2006/07:36

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:36  DATUM Tisdagen den 29 maj 2007 TID kl. 11.00-11.05 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 15 och den 22 maj 2007. 2  En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Utskottet fortsätter behandlingen av yttrandet till försvarsutskottet

2007-05-29

Justitieutskottets protokoll 2006/07:35

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:35  DATUM Tisdagen den 22 maj 2007 TID kl. 11.00-11.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 10 maj 2007. 2  En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Fortsatt behandling av yttrande till försvarsutskottet över proposition 2006/07:63

2007-05-22

Justitieutskottets protokoll 2006/07:34

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:34  DATUM Tisdagen den 15 maj 2007 TID kl. 10.30-12.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Offentlig utfrågning Justitieutskottet höll en offentlig utfrågning om hur ekobrottsbekämpningen bör organiseras, se bilaga 2 och 3. VID PROTOKOLLET Virpi Torkkola JUSTERAT Den 29 maj 2007

2007-05-15

Justitieutskottets protokoll 2006/07:33

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33  DATUM Torsdagen den 10 maj 2007 TID kl. 10.00-12.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet om pågående ärenden inom EU Statssekreteraren Magnus G Graner, stabschefen Anders Hall, ämnesrådet Ulf Wallentheim, rättssakkunniga Elisabet Åkerberg

2007-05-10

Justitieutskottets protokoll 2006/07:32

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32  DATUM Tisdagen den 8 maj 2007 TID kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Brottsoffermyndigheten Generaldirektör Margareta Bergström och brottsskadechef Per Rubing informerade. 2  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 26 april 2007. 3

2007-05-08

Justitieutskottets protokoll 2006/07:31

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31  DATUM Torsdagen den 26 april 2007 TID kl. 08.45-09.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 12 och den 19 april 2007. 2  Sveriges tillträde till FN:s korruptionskonvention Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition

2007-04-26

Justitieutskottets protokoll 2006/07:30

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:30  DATUM Torsdagen den 19 april 2007 TID kl. 10.00-10.20, 10.35-11.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Våldsbrott och brottsoffer Utskottet fortsätter behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2006. Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet

2007-04-19

Justitieutskottets protokoll 2006/07:29

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29  DATUM Tisdagen den 12 april 2007 TID kl. 08.00-08.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreteraren Magnus G Graner, internationella chefsförhandlaren Lars Werkström, departementsrådet Mikael Tollerz, ämnesrådet

2007-04-12

Justitieutskottets protokoll 2006/07:28

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28  DATUM Tisdagen den 10 april 2007 TID kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 29 mars 2007. 2  Angrepp mot informationssystem Utskottet behandlar regeringens proposition 2006/07:66 Angrepp mot informationssystem. Ärendet

2007-04-10

Justitieutskottets protokoll 2006/07:27

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27  DATUM Torsdagen den 29 mars 2007 TID kl. 10.00-10.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 27 mars 2007. 2  Kriminalvårdsfrågor Utskottet fortsätter behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2006. Utskottet beslutar i enlighet

2007-03-29

Justitieutskottets protokoll 2006/07:26

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26  DATUM Tisdagen den 27 mars 2007 TID kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 13, 15, 20 och 21 mars 2007. 2  Våldsbrott och brottsoffer Utskottet behandlar motioner från allmänna motionstiden 2006. Ärendet bordläggs

2007-03-27

Justitieutskottets protokoll 2006/07:25

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25  DATUM Onsdagen den 21 mars 2007 TID kl. 08.00-09.05 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Överläggning med regeringen saksamråd Med hänvisning till tidigare översända promemorior från Justitiedepartementet dnr. 080-2201-2006/07 överlade justitieminister Beatrice Ask, stabschefen

2007-03-21

Justitieutskottets protokoll 2006/07:24

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24  DATUM Tisdagen den 20 mars 2007 TID kl. 10.30-13.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Offentlig utfrågning Justitieutskottet höll tillsammans med socialförsäkringsutskottet en offentlig utfrågning om polisens verksamhet i utlänningsärenden, se bilaga 2. VID PROTOKOLLET Virpi

2007-03-20

Justitieutskottets protokoll 2006/07:23

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23  DATUM Torsdagen den 15 mars 2007 TID kl. 10.00-11.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet om pågående ärenden inom EU Statssekreteraren Magnus G Graner, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, departementsrådet Mikael Tollerz, ämnessakkunniga

2007-03-15

Justitieutskottets protokoll 2006/07:22

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22  DATUM Tisdagen den 13 mars 2007 TID kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Ekobrottsmyndigheten Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Gudrun Antemar och planeringsdirektör Ulf Arvidsson informerade. 2  Protokollsjustering Utskottets protokoll för

2007-03-13

Justitieutskottets protokoll 2006/07:21

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21  DATUM Torsdagen den 1 mars 2007 TID kl. 10.00-11.25 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet om pågående ärenden inom EU Statssekreterare Magnus G Graner, departementsrådet Mikael Tollerz, ämnesrådet Ulf Wallentheim, ämnessakkunnige Fredrik Nygren

2007-03-01

Justitieutskottets protokoll 2006/07:20

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:20  DATUM Tisdagen den 27 februari 2007 TID kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Straffrättsliga frågor Utskottet fortsätter behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2006. Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2006/07:JuU9, vilket

2007-02-27