Dokument & lagar (22 träffar)

Motion 2006/07:T447 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T447 av Christer Winbäck m.fl. fp, m, c, kd Enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av nödvändiga resurser för att upprätthålla en rimlig standard på de enskilda vägarna. Motivering Utan bra enskilda


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T447 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Sk319 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk319 av Christer Winbäck m.fl. fp, m, c, kd Skatterabatt för byte till mer energisnåla vitvaror Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att se över hur man stimulerar till ett utbyte av hushållsprodukter för att


Utskottsberedning: 2006/07:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sk319 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:N367 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:N367 av Christer Winbäck m.fl. fp, m, c, kd Turism i Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändigheten av att se över turistföretagens villkor. Motivering Turismen är starkt växande i Sverige och är en framtidsbransch.


Utskottsberedning: 2006/07:NU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N367 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:U255 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, m, fp, v, mp, c)

Motion till riksdagen 2006/07:U255 av Rosita Runegrund m.fl. kd, m, fp, v, mp, c Barnets rättigheter i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barnets rättigheter i EU. Motivering Ungefär 75 miljoner av EU:s medborgare är barn. Det mesta som EU bestämmer


Utskottsberedning: 2006/07:UU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U255 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, m, fp, v, mp, c) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:Ju307 av Solveig Hellquist m.fl. (fp, v, mp, m, kd, c)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju307 av Solveig Hellquist m.fl. fp, v, mp, m, kd, c Specialutbildade domare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av specialutbildade domare för sexual- och barnpornografibrott där barn är målsägande. Motivering


Utskottsberedning: 2006/07:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ju307 av Solveig Hellquist m.fl. (fp, v, mp, m, kd, c) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:Ju306 av Eva Olofsson m.fl. (v, kd, fp, c, mp, m)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju306 av Eva Olofsson m.fl. v, kd, fp, c, mp, m Utredning av våldsbrott mot barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att en analys görs av skillnaderna mellan länen när det gäller polisanmälningar om våldsbrott


Utskottsberedning: 2006/07:JuU1 2006/07:JuU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ju306 av Eva Olofsson m.fl. (v, kd, fp, c, mp, m) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:T350 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Motion till riksdagen 2006/07:T350 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde c Sommartid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa sommartid året om. Motivering Det kan tyckas som en bagatell att dividera huruvida vi ska ställa om klockan


Utskottsberedning: 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T350 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (c) (doc, 36 kB)

Motion 2006/07:MJ267 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ267 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde c Ursprungsmärkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett standardiserat regelverk för ursprungsmärkning på livsmedel ska upprättas. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2006/07:FiU16 2006/07:MJU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:MJ267 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (c) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:Ub323 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub323 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. c, m, fp, kd Generell masterexamensrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att efter genomförd kvalitetsprövning ge Högskolan i Skövde rätt att utfärda masterexamen. Motivering


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub323 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:Ub322 av Ulrika Carlsson i Skövde och Maria Kornevik-Jakobsson (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub322 av Ulrika Carlsson i Skövde och Maria Kornevik-Jakobsson c Högre hemslöjdsutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att föra över högre hemslöjdsutbildning från Handarbetets Vänner till Göteborgs universitet.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub322 av Ulrika Carlsson i Skövde och Maria Kornevik-Jakobsson (c) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:T371 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, fp, m, c)

Motion till riksdagen 2006/07:T371 av Holger Gustafsson m.fl. kd, fp, m, c E 20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om E 20 genom Skaraborg. Motivering I en global miljö är en fungerande och långsiktigt hållbar infrastruktur en förutsättning för det


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T371 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, fp, m, c) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:MJ358 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, fp, m, c)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ358 av Holger Gustafsson m.fl. kd, fp, m, c Fisket i Vänern och Vättern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder i syfte att utveckla och säkerställa fisket i Vänern och Vättern för yrkesfiske, sportfiske och turism.


Utskottsberedning: 2006/07:MJU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:MJ358 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, fp, m, c) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:MJ340 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, m, c)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ340 av Holger Gustafsson m.fl. kd, m, c Skaraborgs jordbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att främja tillväxten på landsbygden i Skaraborg. Motivering Att upprätthålla en hög nationell självförsörjningsgrad på


Utskottsberedning: 2006/07:MJU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:MJ340 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, m, c) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Kr295 av Ulrika Carlsson i Skövde och Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr295 av Ulrika Carlsson i Skövde och Birgitta Sellén c Hemslöjden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av utökade resurser till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund i syfte att säkerställa deras framtida


Utskottsberedning: 2006/07:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Kr295 av Ulrika Carlsson i Skövde och Birgitta Sellén (c) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:K333 av Cecilia Widegren m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:K333 av Cecilia Widegren m.fl. m, c, fp, kd Skaraborg som valkretsnamn igen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att omgående återinföra namnet Skaraborg på valkretsen Västra Götalands läns östra. Motivering Vi äro musikanter


Utskottsberedning: 2007/08:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:K333 av Cecilia Widegren m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:K240 av Birgitta Sellén och Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Motion till riksdagen 2006/07:K240 av Birgitta Sellén och Ulrika Carlsson i Skövde c Personvalssystemet i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsätta en utredning för att få till stånd ett fungerande personvalssystem i Sverige. Motivering


Utskottsberedning: 2006/07:KU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:K240 av Birgitta Sellén och Ulrika Carlsson i Skövde (c) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ju358 av Cecilia Widegren m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju358 av Cecilia Widegren m.fl. m, c, fp, kd Polisutbildning till Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att nästa etablering av polisutbildning bör förläggas till Skövde. Motivering Behovet av fler poliser är


Utskottsberedning: 2006/07:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ju358 av Cecilia Widegren m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:C312 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Motion till riksdagen 2006/07:C312 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde c Könsneutral äktenskapslagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en könsneutral äktenskapslagstiftning. Motivering Kärlek känner inga gränser, ej heller hudfärg


Utskottsberedning: 2006/07:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:C312 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (c) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Ub233 av Ulrika Carlsson i Skövde och Sven Bergström (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub233 av Ulrika Carlsson i Skövde och Sven Bergström c Elevbesök i riksdagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att alla landets elever i grundskolan eller gymnasieskolan vid något tillfälle under sin skoltid


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub233 av Ulrika Carlsson i Skövde och Sven Bergström (c) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:N306 av Ulrika Carlsson i Skövde och Staffan Danielsson (c)

Motion till riksdagen 2006/07:N306 av Ulrika Carlsson i Skövde och Staffan Danielsson c Service på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att prioritera stöd till lanthandeln som en viktig förutsättning för service på landsbygden. Motivering


Utskottsberedning: 2006/07:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N306 av Ulrika Carlsson i Skövde och Staffan Danielsson (c) (doc, 38 kB)
Paginering