Dokument & lagar (233 träffar)

Motion 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. c, m, fp, kd, v, mp Tibet, Kina och mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om frihet och demokrati i Tibet. Motivering Sedan Kinas ockupation av Tibet 1949 har över 150 000


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:T447 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T447 av Christer Winbäck m.fl. fp, m, c, kd Enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av nödvändiga resurser för att upprätthålla en rimlig standard på de enskilda vägarna. Motivering Utan bra enskilda


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T447 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:So384 av Ulf Holm m.fl. (mp, v, c, fp)

Motion till riksdagen 2006/07:So384 av Ulf Holm m.fl. mp, v, c, fp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners sociala situation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att höja HBT-kompetensen inom hälso- och sjukvården. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2006/07:SfU2 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:So384 av Ulf Holm m.fl. (mp, v, c, fp) (doc, 64 kB)

Motion 2006/07:Sk319 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk319 av Christer Winbäck m.fl. fp, m, c, kd Skatterabatt för byte till mer energisnåla vitvaror Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att se över hur man stimulerar till ett utbyte av hushållsprodukter för att


Utskottsberedning: 2006/07:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sk319 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:N367 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:N367 av Christer Winbäck m.fl. fp, m, c, kd Turism i Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändigheten av att se över turistföretagens villkor. Motivering Turismen är starkt växande i Sverige och är en framtidsbransch.


Utskottsberedning: 2006/07:NU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N367 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:N366 av Jan Andersson (c)

Motion till riksdagen 2006/07:N366 av Jan Andersson c Anslag till kassaregister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de medel som, enligt budgetpropositionen för 2007, är anslagna för 38:23 Bolagsverket: Bidrag till kassaregister överförs till


Utskottsberedning: 2006/07:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N366 av Jan Andersson (c) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Kr323 av Kerstin Lundgren och Solveig Ternström (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr323 av Kerstin Lundgren och Solveig Ternström c Kultur i vården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att stimulera institutionsteatrar, fria teatrar och musikgrupper, museer m.fl. att stärka kulturen i vård


Utskottsberedning: 2006/07:KrU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Kr323 av Kerstin Lundgren och Solveig Ternström (c) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:K369 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp, c, fp, kd, v)

Motion till riksdagen 2006/07:K369 av Karin Svensson Smith m.fl. mp, c, fp, kd, v Miljöpolicy för riksdagens arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen vad i motionen anförs om att utarbeta en övergripande miljöpolicy för riksdagens arbete. Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen


Utskottsberedning: 2006/07:KU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:K369 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp, c, fp, kd, v) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:K367 av Kerstin Lundgren (c)

Motion till riksdagen 2006/07:K367 av Kerstin Lundgren c Proportionella val till kommunfullmäktige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tilläggsdirektiv till Grundlagsutredningen i syfte att pröva formerna för och lägga fram förslag till ett valsystem


Utskottsberedning: 2007/08:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:K367 av Kerstin Lundgren (c) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Ju367 av Ulf Holm m.fl. (mp, v, c, fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju367 av Ulf Holm m.fl. mp, v, c, fp Rättstrygghet för homosexuella, bisexuella och transpersoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att könsidentitet ska nämnas i brottsbalkens straffskärpningsbestämmelse. Riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:JuU1 2006/07:JuU6 2006/07:JuU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:Ju367 av Ulf Holm m.fl. (mp, v, c, fp) (doc, 53 kB)

Motion 2006/07:Ju335 av Andreas Norlén m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju335 av Andreas Norlén m.fl. m, c, fp, kd Kraven för att bli ledamot av Sveriges advokatsamfund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kraven för att bli ledamot av Sveriges advokatsamfund och deras frikoppling från en


Utskottsberedning: 2006/07:JuU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ju335 av Andreas Norlén m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 58 kB)

Motion 2006/07:Fi271 av Kerstin Lundgren (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi271 av Kerstin Lundgren c Reklamskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om reklamskatten i enlighet med vad som i motionen anförs. Bakgrund Den 1 juli 1971 infördes skatt på annonser. Motivet var att skatten skulle finansiera ett utökat


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fi271 av Kerstin Lundgren (c) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. m, c, fp, v, mp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation inom utbildningsväsendet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om HBT-kompetens för anställda inom utbildningsväsendet.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:U306 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, m, c, kd, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U306 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. fp, m, c, kd, v, mp Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör uppmärksamma Dawit Isaaks situation. Motivering Det är nu fem år sedan Dawit Isaak greps


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U306 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, m, c, kd, v, mp) (doc, 51 kB)

Motion 2006/07:U255 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, m, fp, v, mp, c)

Motion till riksdagen 2006/07:U255 av Rosita Runegrund m.fl. kd, m, fp, v, mp, c Barnets rättigheter i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barnets rättigheter i EU. Motivering Ungefär 75 miljoner av EU:s medborgare är barn. Det mesta som EU bestämmer


Utskottsberedning: 2006/07:UU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U255 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, m, fp, v, mp, c) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:T385 av Anita Brodén och Annika Qarlsson (fp, c)

Motion till riksdagen 2006/07:T385 av Anita Brodén och Annika Qarlsson fp, c Nollvisionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av en effektiv informationsinsats för ett säkert beteende i trafiken samt för spridning av goda exempel på trafiksäkerhetsarbete.


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:T385 av Anita Brodén och Annika Qarlsson (fp, c) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:So462 av Kerstin Lundgren och Per Lodenius (c)

Motion till riksdagen 2006/07:So462 av Kerstin Lundgren och Per Lodenius c Elöverkänslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en helhetssyn på miljö och hälsa och sambandet mellan tungmetaller, kemikalier, strålning och sjukdomstillstånd som utbrändhet,


Utskottsberedning: 2006/07:CU19 2006/07:FöU5 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2006/07:So462 av Kerstin Lundgren och Per Lodenius (c) (doc, 52 kB)

Motion 2006/07:So432 av Désirée Pethrus Engström och Annika Qarlsson (kd, c)

Motion till riksdagen 2006/07:So432 av Désirée Pethrus Engström och Annika Qarlsson kd, c Kvinnor och tobak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om riktade antirökåtgärder. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2006/07:SoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:So432 av Désirée Pethrus Engström och Annika Qarlsson (kd, c) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Sk288 av Fredrick Federley och Annie Johansson (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk288 av Fredrick Federley och Annie Johansson c Samordnad skatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utredande av en samordnad skatt. Motivering Det svenska skattesystemet behöver reformeras i grunden. Att skatter i


Utskottsberedning: 2006/07:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sk288 av Fredrick Federley och Annie Johansson (c) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:Sf262 av Kalle Larsson m.fl. (v, c, kd, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf262 av Kalle Larsson m.fl. v, c, kd, mp Vård för asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att gömda flyktingar och asylsökande ska få tillgång till vård och mediciner på samma villkor som för svenska medborgare.


Utskottsberedning: 2006/07:SfU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:Sf262 av Kalle Larsson m.fl. (v, c, kd, mp) (doc, 47 kB)