Dokument & lagar (4 851 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1537 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 23 augusti Svar på fråga 2006/07:1537 Kostnader och samhällsekonomisk lönsamhet Statsrådet Åsa Torstensson Gunnar Andrén har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta avseende färdigställandet av Hallandsåstunneln. I det förslag till reviderad nationell banhållningsplan som Banverket i juni i år överlämnade

Svarsdatum: 2007-08-23 Frågeställare: Gunnar Andrén (FP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1535 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 23 augusti Svar på fråga 2006/07:1535 Besparingar inom försvaret Finansminister Anders Borg Lars Mejern Larsson har frågat statsministern om han ämnar verka för att försvaret ska spara trefyra miljarder under de kommande åren. Frågan har överlämnats till mig. För närvarande pågår arbetet med att bereda 2008

Svarsdatum: 2007-08-23 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1492 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 23 augusti Svar på fråga 2006/07:1492 Bekämpning av den spanska skogssnigeln Miljöminister Andreas Carlgren Jan Ericson har frågat jordbruksministern om jordbruksministern är beredd att ta initiativ för att snabbt låta utreda effekterna av i dag kända bekämpningsmedel och bekämpningsmetoder mot den spanska skogssnigeln,

Svarsdatum: 2007-08-23 Frågeställare: Jan Ericson (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1482 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 23 augusti Svar på fråga 2006/07:1482 Kärnbränsle från R 1-reaktorn till Sellafield Miljöminister Andreas Carlgren Tina Ehn har frågat mig om jag avser att se till att frågan kring hanteringen av avfallet från R 1-reaktorn åter hamnar på regeringens bord. Den svenska politiken är sedan många år inriktad på

Svarsdatum: 2007-08-23 Frågeställare: Tina Ehn (MP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1472 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 23 augusti Svar på fråga 2006/07:1472 Miljökonsekvenser av palmolje- och etanolproduktion Miljöminister Andreas Carlgren Hans Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av de alarmerande uppgifterna om miljökonsekvenserna av sockerrörsodling för etanolproduktion och palmoljeproduktion

Svarsdatum: 2007-08-23 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1469 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 23 augusti Svar på fråga 2006/07:1469 Nematoder som bekämpningsmetod mot mördarsniglar Miljöminister Andreas Carlgren Lars Elinderson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta när det gäller godkännande av nematoder som bekämpningsmetod mot allvarlig utbredning av sniglar. Nematoder för användning

Svarsdatum: 2007-08-23 Frågeställare: Lars Elinderson (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1468 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 23 augusti Svar på fråga 2006/07:1468 Biogas som fordonsbränsle Miljöminister Andreas Carlgren Staffan Danielsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skapa en jämnare balans mellan biobränslen för fordonsdrift och vad som kommer efter steg ett för introduktionen av dessa bränslen. Etanol

Svarsdatum: 2007-08-23 Frågeställare: Staffan Danielsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1467 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 23 augusti Svar på fråga 2006/07:1467 Snäva tidsramar för etablering av biogasmackar Miljöminister Andreas Carlgren Staffan Danielsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkerställa att det särskilda anslaget för tankställen för biogas utnyttjas såsom det är tänkt. Bakgrunden till frågan

Svarsdatum: 2007-08-23 Frågeställare: Staffan Danielsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1459 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 23 augusti Svar på frågorna 2006/07:1458 Naturreservat i takt med verkligheten 2006/07:1459 Frivilliga avsättningar i stället för expropriation Miljöminister Andreas Carlgren Cecilia Widegren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se över process och takt för avsättning till ny skogsreservat

Svarsdatum: 2007-08-23 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1458 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 23 augusti Svar på frågorna 2006/07:1458 Naturreservat i takt med verkligheten 2006/07:1459 Frivilliga avsättningar i stället för expropriation Miljöminister Andreas Carlgren Cecilia Widegren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se över process och takt för avsättning till ny skogsreservat

Svarsdatum: 2007-08-23 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1566 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 22 augusti Svar på fråga 2006/07:1566 Skydd av kulturinstitutioner Justitieminister Beatrice Ask Cecilia Wikström har frågat mig om jag avser att vidta särskilda åtgärder för att skydda kulturinstitutioner som riskerar en hotbild vid kontroversiella utställningar eller uppsättningar. Polisen har ett ansvar

Svarsdatum: 2007-08-22 Frågeställare: Cecilia Wikström i Uppsala (FP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1553 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 22 augusti Svar på fråga 2006/07:1553 Försäkring för personer som skadas av fyrverkeripjäser Justitieminister Beatrice Ask Désirée Liljevall har frågat mig om jag är beredd att överväga en försäkringslösning för personer som skadas av fyrverkeripjäser efter samma modell som trafikskadeförsäkringen. Det finns

Svarsdatum: 2007-08-22 Frågeställare: Désirée Liljevall (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1548 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 22 augusti Svar på fråga 2006/07:1548 Skärpta straff mot mutor Justitieminister Beatrice Ask Christer Nylander har frågat mig på vilka sätt jag avser att ta initiativ till att skärpa korruptionslagstiftningen. Korruption, oavsett om den förekommer inom den offentliga sektorn eller den privata sektorn, är oacceptabel.

Svarsdatum: 2007-08-22 Frågeställare: Christer Nylander (FP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1544 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 22 augusti Svar på fråga 2006/07:1544 Underlag för beslut om bosättning i Sverige Justitieminister Beatrice Ask Carina Hägg har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit för att information som har kommit fram genom tortyr eller annan inhuman behandling inte ska ingå i underlaget för beslut i fråga om rätten

Svarsdatum: 2007-08-22 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1541 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 22 augusti Svar på fråga 2006/07:1541 Svenska Stasikontakter Justitieminister Beatrice Ask Hans Wallmark har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att offentliggöra eventuella namnlistor som kommit svenska myndigheter till del med medborgare som agerat kontaktpersoner och informatörer åt Stasi. Enligt

Svarsdatum: 2007-08-22 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1540 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 22 augusti Svar på fråga 2006/07:1540 Försörjningsstöd till den som vägrar att arbeta Statsrådet Maria Larsson Andréas Norlén har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att utvidga kommunernas möjligheter att neka försörjningsstöd till friska personer som vägrar att arbeta. Det ekonomiska biståndets

Svarsdatum: 2007-08-22 Frågeställare: Andreas Norlén (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1536 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 22 augusti Svar på fråga 2006/07:1536 Ändrade ansökningstider för konverteringsstöd Näringsminister Maud Olofsson Else-Marie Lindgren har frågat miljöministern vilka åtgärder han avser att vidta för att kompensera husägare som installerat bergvärme, men genom informationsmissen gått miste om konverteringsstödet

Svarsdatum: 2007-08-22 Frågeställare: Else-Marie Lindgren (KD)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1534 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 22 augusti Svar på fråga 2006/07:1534 Anslag till arbetet mot hedersvåld Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Carina Hägg har frågat mig vad jag är beredd att göra för att länsstyrelserna ska få anslag som står i proportion till myndigheternas ansvar och till omfattningen av problemet med hedersvåld.

Svarsdatum: 2007-08-22 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1533 besvarad av Jordbruksminister Eskil Erlandsson

den 22 augusti Svar på fråga 2006/07:1533 Samisk vägvisare Jordbruksminister Eskil Erlandsson Hans Wallmark har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att den svenska staten ensam eller tillsammans med andra organ kan sprida kunskap och förståelse om samernas historia och kultur med hjälp av en så

Svarsdatum: 2007-08-22 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1532 besvarad av Statsrådet Sten Tolgfors

den 22 augusti Svar på fråga 2006/07:1532 Korruption och svenska företag Statsrådet Sten Tolgfors Christer Nylander har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att motverka risken för att svenskägda företag använder mutor i internationella affärer. Låt mig först påpeka att det är olagligt att betala mutor

Svarsdatum: 2007-08-22 Frågeställare: Christer Nylander (FP)