Dokument & lagar (4 851 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1561 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 30 augusti Svar på fråga 2006/07:1561 Miljösanktionsavgifter Miljöminister Andreas Carlgren Jeppe Johnsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att harmonisera miljösanktionsavgifterna med andra överträdelser av miljölagstiftningen. Miljösanktionsavgifterna är en viktig del av det miljörättsliga

Svarsdatum: 2007-08-30 Frågeställare: Jeppe Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1569 besvarad av Försvarsminister Mikael Odenberg

den 29 augusti Svar på fråga 2006/07:1569 Internationella insatser som saknar medel Försvarsminister Mikael Odenberg Åsa Lindestam har frågat mig om Nordic Battle Group eller någon annan planerad insats riskerar att inte bli fulltalig eller sakna materiel och vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av det

Svarsdatum: 2007-08-29 Frågeställare: Åsa Lindestam (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1560 besvarad av Statsrådet Jan Björklund

den 29 augusti Svar på fråga 2006/07:1560 Valfrihet för alla att välja skola Statsrådet Jan Björklund Mats Gerdau har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att garantera också de mest utsatta elevernas rätt att välja skola. I sin fråga pekar Mats Gerdau på att kommuner inte är skyldiga att betala

Svarsdatum: 2007-08-29 Frågeställare: Mats Gerdau (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1559 besvarad av Försvarsminister Mikael Odenberg

den 29 augusti Svar på fråga 2006/07:1559 Färgen på svenska soldaters västar i Afghanistan Försvarsminister Mikael Odenberg Åsa Lindestam har frågat mig hur jag kommer att påskynda processen så att de svenska soldaterna i Afghanistan kan få de västar som de behöver. Försvarsmakten har utvecklat och tagit fram en

Svarsdatum: 2007-08-29 Frågeställare: Åsa Lindestam (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1558 besvarad av Utbildningsminister Lars Leijonborg

den 28 augusti Svar på fråga 2006/07:1558 Högskolorna och universitetskanslerns utspel Utbildningsminister Lars Leijonborg Lena Hallengren har frågat mig vad jag är beredd att göra för att högskolorna runt om i landet ska kunna fortsätta att utvecklas. Hallengrens fråga är i det närmaste densamma som Berit Högmans

Svarsdatum: 2007-08-28 Frågeställare: Lena Hallengren (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1556 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 28 augusti Svar på fråga 2006/07:1556 Västsahara Utrikesminister Carl Bildt Kerstin Lundgren har frågat mig hur jag avser att agera för att säkra och backa upp FN:s beslut och arbete i fråga om Marocko och Västsahara. Den svenska regeringens linje och agerande inom Europeiska unionen, i Förenta nationerna och

Svarsdatum: 2007-08-28 Frågeställare: Kerstin Lundgren (C)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1555 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 28 augusti Svar på fråga 2006/07:1555 Mediekoncentrationen Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Helene Petersson i Stockaryd har frågat mig vad jag avser att göra för att minska mediekoncentrationen på olika marknader. Den svenska mediemarknaden har under senare år genomgått stora förändringar. Teknikutvecklingen

Svarsdatum: 2007-08-28 Frågeställare: Helene Petersson i Stockaryd (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1552 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 27 augusti Svar på fråga 2006/07:1552 Afghanistans flyktingar Statsrådet Tobias Billström Mikael Oscarsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av beslut om avvisning som har meddelats asylsökande från Afghanistan. Jag vill inledningsvis påminna om att enskilda statsråd, eller regeringen,

Svarsdatum: 2007-08-27 Frågeställare: Mikael Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1551 besvarad av Jordbruksminister Eskil Erlandsson

den 27 augusti Svar på fråga 2006/07:1551 Akuta forskningsinsatser mot törskatesvamp Jordbruksminister Eskil Erlandsson Fredrik Lundh har frågat mig om jag är beredd att verka för att medel till akuta forskningsinsatser kring angrepp av törskatesvamp på tallskog tas fram. Jag har följt rapporteringen om de ökade

Svarsdatum: 2007-08-27 Frågeställare: Fredrik Lundh (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1549 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 27 augusti Svar på fråga 2006/07:1549 Vita käppen Statsrådet Åsa Torstensson Fredrik Lundh frågade mig i januari i år vad jag avser att göra för att se över lagskyddet för synskadade i trafiken och komma med förslag på åtgärder. Fredrik Lundh har nu frågat mig om jag avser att se till att denna redovisning sker

Svarsdatum: 2007-08-27 Frågeställare: Fredrik Lundh (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1557 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 24 augusti Svar på fråga 2006/07:1557 Omskärelse av barn Socialminister Göran Hägglund Staffan Danielsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att utreda frågan om samhällets syn på omskärelse av omyndiga från principiell synpunkt och integritetssynpunkt. Inledningsvis måste understrykas att det

Svarsdatum: 2007-08-24 Frågeställare: Staffan Danielsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1554 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 24 augusti Svar på fråga 2006/07:1554 Förskrivning av antidepressiva läkemedel Socialminister Göran Hägglund Carina Hägg har frågat mig vad jag är beredd att vidta för åtgärder mot överförskrivning och felutskrivning av antidepressiva läkemedel till unga flickor och kvinnor. Många personer lider i dag av psykisk

Svarsdatum: 2007-08-24 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1547 besvarad av Statsrådet Mats Odell

den 24 augusti Svar på fråga 2006/07:1547 Tilläggsdirektiv till utredningen om allmännyttans villkor Statsrådet Mats Odell Ameer Sachet har frågat mig om jag under Allmännytteutredningens fortsatta arbete avser att föra samtal med bostadshyresmarknadens parter, däribland hyresgästföreningen. Utredningen om allmännyttans

Svarsdatum: 2007-08-24 Frågeställare: Ameer Sachet (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1546 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 24 augusti Svar på fråga 2006/07:1546 En renare havsmiljö Miljöminister Andreas Carlgren Henrik von Sydow har frågat mig om jag kommer att verka för att regeringens aviserade satsningar på en bättre havsmiljö även ska omfatta bistånd till kommunerna att anpassa avloppsnät så att utsläpp av orenat avloppsvatten

Svarsdatum: 2007-08-24 Frågeställare: Henrik von Sydow (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1545 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 24 augusti Svar på fråga 2006/07:1545 Skatt på alkoholhaltiga drycker inköpta via Internet Finansminister Anders Borg Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig vad jag är beredd att göra för att indrivningen av skatt på alkoholhaltiga drycker inköpta via Internet ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Det

Svarsdatum: 2007-08-24 Frågeställare: Carina Adolfsson Elgestam (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1543 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 24 augusti Svar på fråga 2006/07:1543 Upprustning av Tjustbanan och Stångådalsbanan Statsrådet Åsa Torstensson Krister Örnfjäder har frågat mig vad jag är beredd att göra för att den angelägna upprustningen av Tjustbanan och Stångådalsbanan snabbt ska komma till stånd. Bakgrunden till frågan är att upprustning

Svarsdatum: 2007-08-24 Frågeställare: Krister Örnfjäder (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1542 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 24 augusti Svar på fråga 2006/07:1542 Upprustning av E 22 i Kalmar län Statsrådet Åsa Torstensson Krister Örnfjäder har frågat mig vad jag är beredd att göra för att den nödvändiga upprustningen av E 22 i Kalmar län snabbt ska kunna påbörjas. Jag förutsätter att bakgrunden till frågan är det förslag till reviderad

Svarsdatum: 2007-08-24 Frågeställare: Krister Örnfjäder (S)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33 DATUM 2007-08-23 TID 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning med regeringen om EU-fråga på migrationsområdet Överläggning hölls med migrationsminister Tobias Billström, åtföljd av Ola Henrikson m.fl.från Justitiedepartementet,

2007-08-23

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1539 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 23 augusti Svar på fråga 2006/07:1539 Bristen på yttrandefrihet i Kina inför OS Utrikesminister Carl Bildt Mats Johansson har frågat mig hur jag under det kommande året avser att påtala inskränkningarna i yttrandefrihet i Kina. Frågan har aktualiserats i och med att Kina nästa år står värd för de olympiska spelen.

Svarsdatum: 2007-08-23 Frågeställare: Mats Johansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1538 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 23 augusti Svar på fråga 2006/07:1538 Bojkott av israeliska akademiker Utrikesminister Carl Bildt Ewa Björling har frågat mig om jag är beredd att ta några initiativ för att markera att en bojkott av israeliska akademiker inte främjar fredsprocessen i Mellanöstern. Inte heller jag stöder en bojkott av israeliska

Svarsdatum: 2007-08-23 Frågeställare: Ewa Björling (M)