Dokument & lagar (4 851 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1594 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 13 september Svar på fråga 2006/07:1594 Bistånd till Etiopien Statsrådet Gunilla Carlsson Fredrik Malm har frågat mig vilken motivering som ligger till grund för ställningstagandet att stärka det svenska bilaterala biståndet till Etiopien. Landfokuseringen ska ses som en av flera åtgärder som vidtas för att

Svarsdatum: 2007-09-13 Frågeställare: Fredrik Malm (FP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1593 besvarad av Jordbruksminister Eskil Erlandsson

den 13 september Svar på fråga 2006/07:1593 Skånskt fiske och gasledningen Jordbruksminister Eskil Erlandsson Göran Persson i Simrishamn har frågat mig vilka åtgärder jag har för avsikt att vidta för att bibehålla yrkesfiskarnas möjligheter till fiske norr om Bornholm med hänsyn till gasledningen. Gasledningsprojektet

Svarsdatum: 2007-09-13 Frågeställare: Göran Persson i Simrishamn (S)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:34

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:34 DATUM 2007-09-12 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:33. 2 EU-information från Justitiedepartementet Statssekreterare Gustaf Lind, planeringschef Ola Henrikson m.fl.Justitiedepartementet,

2007-09-12

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1610 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 12 september Svar på frågorna 2006/07:1592 Barnäktenskap 2006/07:1610 Barnäktenskap Justitieminister Beatrice Ask Tina Acketoft och Solveig Hellquist har frågat mig om jag avser att ta initiativ till lagstiftning eller någon annan åtgärd i fråga om tillstånd till giftermål före 18 års ålder. Jag besvarar frågorna

Svarsdatum: 2007-09-12 Frågeställare: Solveig Hellquist (FP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1609 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 12 september Svar på fråga 2006/07:1609 Lagförslag om könsneutrala äktenskap Justitieminister Beatrice Ask Johan Löfgren har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en proposition om en könsneutral äktenskapslag under nuvarande mandatperiod. Äktenskaps- och partnerskapsutredningen presenterade tidigare

Svarsdatum: 2007-09-12 Frågeställare: Johan Löfstrand (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1605 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 12 september Svar på fråga 2006/07:1605 Skulder för obetalda skolfoton Justitieminister Beatrice Ask Jan Ertsborn har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att få till stånd ett definitivt stopp för att barn skuldsätts för åtaganden som rätteligen bör åvila förmyndarna. Föräldrar får bara ta upp

Svarsdatum: 2007-09-12 Frågeställare: Jan Ertsborn (FP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1603 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 12 september Svar på fråga 2006/07:1603 Sänkta anslag till Exportrådet Utrikesminister Carl Bildt Désirée Liljevall har frågat vad handelsministern vill göra för att främja möjligheterna för små och medelstora IT- och telekomföretag att etablera sig utomlands. Grunden för vårt välstånd ligger i fler och växande

Svarsdatum: 2007-09-12 Frågeställare: Désirée Liljevall (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1592 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 12 september Svar på frågorna 2006/07:1592 Barnäktenskap 2006/07:1610 Barnäktenskap Justitieminister Beatrice Ask Tina Acketoft och Solveig Hellquist har frågat mig om jag avser att ta initiativ till lagstiftning eller någon annan åtgärd i fråga om tillstånd till giftermål före 18 års ålder. Jag besvarar frågorna

Svarsdatum: 2007-09-12 Frågeställare: Tina Acketoft (FP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1591 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 12 september Svar på fråga 2006/07:1591 Alkoholskatt Finansminister Anders Borg Fredrik Olovsson har frågat mig om jag avser att lägga fram ett förslag om höjd alkoholskatt. Regeringens samlade förslag på skatteområdet kommer att presenteras i budgetpropositionen torsdagen den 20 september 2007.

Svarsdatum: 2007-09-12 Frågeställare: Fredrik Olovsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1590 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 12 september Svar på fråga 2006/07:1590 Lokalt bestämmande över trängselskatten Justitieminister Beatrice Ask Sven Bergström har frågat mig om jag under denna mandatperiod avser att föreslå sådana ändringar i regeringsformen att den avgörande politiska kontrollen över trängselskatten i Stockholm kan läggas på

Svarsdatum: 2007-09-12 Frågeställare: Sven Bergström (C)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1589 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 12 september Svar på fråga 2006/07:1589 Tillsynen på telemarknaden Statsrådet Åsa Torstensson Lars-Arne Staxäng har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att Post- och telestyrelsen PTS ska kunna skärpa sin tillsyn av aktörerna på telemarknaden och då i synnerhet Telia med dess särställning. Ärendet

Svarsdatum: 2007-09-12 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1587 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 12 september Svar på frågorna 2006/07:1586 Kinas och Indiens roll för demokratiseringsprocessen i Burma 2006/07:1587 Brev från burmesiska parlamentariker till FN:s generalsekreterare Utrikesminister Carl Bildt Birgitta Ohlsson har frågat mig dels vilka åtgärder jag avser att vidta för att i bilaterala kontakter

Svarsdatum: 2007-09-12 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1586 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 12 september Svar på frågorna 2006/07:1586 Kinas och Indiens roll för demokratiseringsprocessen i Burma 2006/07:1587 Brev från burmesiska parlamentariker till FN:s generalsekreterare Utrikesminister Carl Bildt Birgitta Ohlsson har frågat mig dels vilka åtgärder jag avser att vidta för att i bilaterala kontakter

Svarsdatum: 2007-09-12 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1604 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 11 september Svar på fråga 2006/07:1604 Minskad regelbörda för företagare Näringsminister Maud Olofsson Margareta Cederfelt har frågat vilka åtgärder näringsministern avser att vida för att minska företagens regelbörda vilket inkluderar en förenkling av 3:12 reglerna. Det ska vara enkelt att starta och driva

Svarsdatum: 2007-09-11 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1588 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 11 september Svar på fråga 2006/07:1588 Regeringens ovilja att stödja internationella evenemang Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Lars Wegendal har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att aktivt verka för att friidrotts-EM 2011 ska förläggas till Göteborg och Sverige. I tidigare interpellationssvar

Svarsdatum: 2007-09-11 Frågeställare: Lars Wegendal (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1585 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 11 september Svar på fråga 2006/07:1585 Ökat stöd till handikapporganisationerna Statsrådet Maria Larsson Eva Olofsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkra handikapporganisationernas ekonomiska situation i framtiden. Eftersom budgetpropositionen för närvarande bereds inom Regeringskansliet

Svarsdatum: 2007-09-11 Frågeställare: Eva Olofsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1606 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 10 september Svar på fråga 2006/07:1606 Initiativ till översyn av utlänningslagstiftningen Statsrådet Tobias Billström Kalle Larsson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till en skyndsam översyn av utlänningslagstiftningen beträffande definitionen av väpnad konflikt i syfte att åstadkomma en definition

Svarsdatum: 2007-09-10 Frågeställare: Kalle Larsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1598 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 10 september Svar på fråga 2006/07:1598 Tvingat frivilligt återvändande Statsrådet Tobias Billström Bodil Ceballos har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att ändra regelverket i syfte att det frivilliga återvändandet inte ska tvingas på de asylsökande som fått avslag på sina ansökningar. Jag vill

Svarsdatum: 2007-09-10 Frågeställare: Bodil Ceballos (MP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1583 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 7 september Svar på fråga 2006/07:1583 Framtiden för Katrineholms tingsrätt Justitieminister Beatrice Ask Fredrik Olovsson har frågat mig om jag är beredd att verka för att tingsrätten i Katrineholm ska vara kvar. Domstolsverket har i ett förslag till regeringen i mars 2005 redovisat bedömningen att Katrineholms

Svarsdatum: 2007-09-07 Frågeställare: Fredrik Olovsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1582 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 7 september Svar på fråga 2006/07:1582 Företagshälsovården Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Finn Bengtsson har frågat mig om jag avser att aktivt verka för att sprida de vunna praktiska och kliniska erfarenheterna av riskbruksmodellen till andra företag och företagshälsovårdsorganisationer runt om i Sverige,

Svarsdatum: 2007-09-07 Frågeställare: Finn Bengtsson (M)