Dokument & lagar (4 851 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1643 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 19 september Svar på fråga 2006/07:1643 Hyrbilar, taxi, trängselskatt och konkurrens Finansminister Anders Borg Birgitta Eriksson har frågat näringsministern om hon avser att ta några initiativ i syfte att motverka de konkurrensnackdelar taxi och i än högre grad hyrbilsbranschen sägs ha drabbats av. Birgitta

Svarsdatum: 2007-09-19 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1642 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 19 september Svar på fråga 2006/07:1642 Skolans och dagis användande av e-post Utbildningsminister Jan Björklund Désirée Liljevall har frågat mig vad jag är beredd att göra för att skola och förskola i ökad utsträckning ska använda e-post eller andra tekniska lösningar när de informerar bland andra föräldrar.

Svarsdatum: 2007-09-19 Frågeställare: Désirée Liljevall (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1641 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 19 september Svar på fråga 2006/07:1641 Strandstädningen på västkusten Miljöminister Andreas Carlgren Rosita Runegrund har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa städningen av Bohusläns kuster. Nedskräpning av den marina miljön och av stränder är en fråga som har varit aktuell under

Svarsdatum: 2007-09-19 Frågeställare: Rosita Runegrund (KD)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1640 besvarad av Jordbruksminister Eskil Erlandsson

den 19 september Svar på fråga 2006/07:1640 Myndighetsnedläggning Jordbruksminister Eskil Erlandsson Urban Ahlin har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att förtydliga regeringens politik när det gäller myndighetsnedläggning. Som ett led i regeringens strävan att effektivisera den statliga administrationen

Svarsdatum: 2007-09-19 Frågeställare: Urban Ahlin (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1639 besvarad av Statsrådet Lars Leijonborg

den 19 september Svar på fråga 2006/07:1639 Doktoranders anställning Statsrådet Lars Leijonborg Yvonne Andersson har frågat mig vad jag tänker göra för att tydliggöra reglerna för hur och när en doktorand kan fråntas sin ställning som doktorand. Jag anser liksom Yvonne Andersson att det är viktigt att doktorander

Svarsdatum: 2007-09-19 Frågeställare: Yvonne Andersson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1638 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 19 september Svar på fråga 2006/07:1638 Framtiden för Askölaboratoriets utsjöforskning i Östersjön Miljöminister Andreas Carlgren Walburga Habsburg Douglas har frågat statsrådet Åsa Torstensson vilka åtgärder hon avser att vidta för att säkerställa framtiden för de världsunika obrutna havsmiljömätningar som

Svarsdatum: 2007-09-19 Frågeställare: Walburga Habsburg Douglas (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1637 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 19 september Svar på fråga 2006/07:1637 Informationsfriheten för intagna Justitieminister Beatrice Ask Thomas Bodström har frågat mig om jag avser att förtydliga för vem och på vilket sätt intagnas informationsfrihet ska inskränkas med anledning av den föreslagna lagstiftningens otydlighet rörande intagnas rätt

Svarsdatum: 2007-09-19 Frågeställare: Thomas Bodström (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1636 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 19 september Svar på fråga 2006/07:1636 Ökad trafiksäkerhet Statsrådet Åsa Torstensson Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att ytterligare förbättra trafiksäkerheten på våra vägar. För mig är ökad trafiksäkerhet ett prioriterat område när det gäller utvecklingen av vårt

Svarsdatum: 2007-09-19 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1634 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 19 september Svar på fråga 2006/07:1634 Straffet för vapenbrott Justitieminister Beatrice Ask Cecilia Wigström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska förekomsten av illegala vapen. Jag håller med Cecilia Wigström om att det är viktigt att det sker en noggrann lämplighets- och uppföljningskontroll

Svarsdatum: 2007-09-19 Frågeställare: Cecilia Wigström i Göteborg (FP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1633 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 19 september Svar på fråga 2006/07:1633 Ökad trygghet vid skyddad identitet Finansminister Anders Borg Marie Engström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att öka tryggheten och förhindra att identiteten röjs för människor som lever med olika typer av skyddad identitet. Det finns olika

Svarsdatum: 2007-09-19 Frågeställare: Marie Engström (V)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1632 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 19 september Svar på fråga 2006/07:1632 Satsning på klimatinformation Miljöminister Andreas Carlgren Per Bolund har frågat mig om jag avser att verka för att i budgetpropositionen för 2008 fullfölja, utöka och förlänga den förra regeringens satsning på klimatinformation. Regeringen anser att information om

Svarsdatum: 2007-09-19 Frågeställare: Per Bolund (MP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1631 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 19 september Svar på fråga 2006/07:1631 Arbetsmiljön på callcenter Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Luciano Astudillo har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att arbetsmiljön inom callcentersektorn ska förbättras. De besparingar som genomförs på bland annat Arbetsmiljöverket och avvecklingen

Svarsdatum: 2007-09-19 Frågeställare: Luciano Astudillo (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1625 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 19 september Svar på fråga 2006/07:1625 Svensk arbetsrätt inom EU Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Luciano Astudillo har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att den svenska arbetsrätten ska sprida sig inom EU. Jag delar uppfattningen att beslut som fattas inom EU inte får leda till att

Svarsdatum: 2007-09-19 Frågeställare: Luciano Astudillo (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1621 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 19 september Svar på fråga 2006/07:1621 Skyddet av yttrande- och tryckfriheten Justitieminister Beatrice Ask Tobias Krantz har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i syfte att stärka skyddet av yttrande- och tryckfriheten. Vi har i Sverige ett mycket gott skydd för tryck- och yttrandefriheten. Det pågår

Svarsdatum: 2007-09-19 Frågeställare: Tobias Krantz (FP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1618 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 19 september Svar på fråga 2006/07:1618 Tillgänglighet för funktionshindrade Statsrådet Maria Larsson Betty Malmberg har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att infria målet om en tillgänglig miljö år 2010. Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken prop. 1999/2000:79, bet. 1999/2000:SoU14,

Svarsdatum: 2007-09-19 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1617 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 19 september Svar på fråga 2006/07:1617 Vakthundar mot yttrandefriheten Justitieminister Beatrice Ask Luciano Astudillo har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka yttrandefriheten. Frågan är ställd mot bakgrund av att ägare till ett köpcentrum respektive ledningen för en studentkår vid

Svarsdatum: 2007-09-19 Frågeställare: Luciano Astudillo (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1616 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 19 september Svar på fråga 2006/07:1616 Lagstiftning om åldersdiskriminering Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Luciano Astudillo har frågat statsrådet Maria Larsson vilka åtgärder hon avser att vidta för att Sverige ska införa en lag mot åldersdiskriminering enligt direktiv 2000/78/EG. Bakgrunden

Svarsdatum: 2007-09-19 Frågeställare: Luciano Astudillo (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1614 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 19 september Svar på fråga 2006/07:1614 Naturgasledning utanför Skånes kust Miljöminister Andreas Carlgren Christer Nylander har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att motverka att företagets Nord Streams gasledning dras nära den skånska Östersjökusten. Planerna för gasledningen har varit föremål för

Svarsdatum: 2007-09-19 Frågeställare: Christer Nylander (FP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1613 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 19 september Svar på fråga 2006/07:1613 Nedläggning av skattekontoren i Västerbotten Finansminister Anders Borg Maria Lundqvist-Brömster har frågat mig på vilket sätt jag kommer att säkerställa att Skatteverket fullgör sina skyldigheter enligt förordning 2003:595 18. Jag utgår från att Skatteverket följer gällande

Svarsdatum: 2007-09-19 Frågeställare: Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1651 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 18 september Svar på fråga 2006/07:1651 Den civila och militära verksamheten vid Saab Underwater System i Motala Försvarsminister Sten Tolgfors Sonia Karlsson har frågat mig om jag övervägt vilka konsekvenser regeringens nej till detta försvarsprojekt får för de 170 anställda och för Försvarsmakten. 2008 års

Svarsdatum: 2007-09-18 Frågeställare: Sonia Karlsson (S)