Dokument & lagar (48 träffar)

Motion 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. c, m, fp, kd, v, mp Tibet, Kina och mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om frihet och demokrati i Tibet. Motivering Sedan Kinas ockupation av Tibet 1949 har över 150 000


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:U274 av Anita Brodén och Rosita Runegrund (fp, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U274 av Anita Brodén och Rosita Runegrund fp, kd Norsk-svenskt konfliktlösningscentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett framtida norsk-svenskt konfliktlösningscentrum. Motivering Både Sverige och Norge har ett


Utskottsberedning: 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U274 av Anita Brodén och Rosita Runegrund (fp, kd) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T447 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T447 av Christer Winbäck m.fl. fp, m, c, kd Enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av nödvändiga resurser för att upprätthålla en rimlig standard på de enskilda vägarna. Motivering Utan bra enskilda


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T447 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:So384 av Ulf Holm m.fl. (mp, v, c, fp)

Motion till riksdagen 2006/07:So384 av Ulf Holm m.fl. mp, v, c, fp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners sociala situation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att höja HBT-kompetensen inom hälso- och sjukvården. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2006/07:SfU2 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:So384 av Ulf Holm m.fl. (mp, v, c, fp) (doc, 64 kB)

Motion 2006/07:Sk319 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk319 av Christer Winbäck m.fl. fp, m, c, kd Skatterabatt för byte till mer energisnåla vitvaror Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att se över hur man stimulerar till ett utbyte av hushållsprodukter för att


Utskottsberedning: 2006/07:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sk319 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:N367 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:N367 av Christer Winbäck m.fl. fp, m, c, kd Turism i Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändigheten av att se över turistföretagens villkor. Motivering Turismen är starkt växande i Sverige och är en framtidsbransch.


Utskottsberedning: 2006/07:NU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N367 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:K369 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp, c, fp, kd, v)

Motion till riksdagen 2006/07:K369 av Karin Svensson Smith m.fl. mp, c, fp, kd, v Miljöpolicy för riksdagens arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen vad i motionen anförs om att utarbeta en övergripande miljöpolicy för riksdagens arbete. Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen


Utskottsberedning: 2006/07:KU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:K369 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp, c, fp, kd, v) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Ju367 av Ulf Holm m.fl. (mp, v, c, fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju367 av Ulf Holm m.fl. mp, v, c, fp Rättstrygghet för homosexuella, bisexuella och transpersoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att könsidentitet ska nämnas i brottsbalkens straffskärpningsbestämmelse. Riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:JuU1 2006/07:JuU6 2006/07:JuU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:Ju367 av Ulf Holm m.fl. (mp, v, c, fp) (doc, 53 kB)

Motion 2006/07:Ju335 av Andreas Norlén m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju335 av Andreas Norlén m.fl. m, c, fp, kd Kraven för att bli ledamot av Sveriges advokatsamfund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kraven för att bli ledamot av Sveriges advokatsamfund och deras frikoppling från en


Utskottsberedning: 2006/07:JuU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ju335 av Andreas Norlén m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 58 kB)

Motion 2006/07:C346 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd, m)

Motion till riksdagen 2006/07:C346 av Mikael Oscarsson m.fl. kd, m Äktenskapslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en bredare översyn i fråga om äktenskapslagstiftningen. Motivering Genom lagutskottets betänkande 2003/04:LU22 Äktenskap,


Utskottsberedning: 2006/07:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:C346 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd, m) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. m, c, fp, v, mp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation inom utbildningsväsendet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om HBT-kompetens för anställda inom utbildningsväsendet.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:U306 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, m, c, kd, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U306 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. fp, m, c, kd, v, mp Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör uppmärksamma Dawit Isaaks situation. Motivering Det är nu fem år sedan Dawit Isaak greps


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U306 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, m, c, kd, v, mp) (doc, 51 kB)

Motion 2006/07:U255 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, m, fp, v, mp, c)

Motion till riksdagen 2006/07:U255 av Rosita Runegrund m.fl. kd, m, fp, v, mp, c Barnets rättigheter i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barnets rättigheter i EU. Motivering Ungefär 75 miljoner av EU:s medborgare är barn. Det mesta som EU bestämmer


Utskottsberedning: 2006/07:UU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U255 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, m, fp, v, mp, c) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:T385 av Anita Brodén och Annika Qarlsson (fp, c)

Motion till riksdagen 2006/07:T385 av Anita Brodén och Annika Qarlsson fp, c Nollvisionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av en effektiv informationsinsats för ett säkert beteende i trafiken samt för spridning av goda exempel på trafiksäkerhetsarbete.


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:T385 av Anita Brodén och Annika Qarlsson (fp, c) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:So432 av Désirée Pethrus Engström och Annika Qarlsson (kd, c)

Motion till riksdagen 2006/07:So432 av Désirée Pethrus Engström och Annika Qarlsson kd, c Kvinnor och tobak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om riktade antirökåtgärder. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2006/07:SoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:So432 av Désirée Pethrus Engström och Annika Qarlsson (kd, c) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Sf262 av Kalle Larsson m.fl. (v, c, kd, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf262 av Kalle Larsson m.fl. v, c, kd, mp Vård för asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att gömda flyktingar och asylsökande ska få tillgång till vård och mediciner på samma villkor som för svenska medborgare.


Utskottsberedning: 2006/07:SfU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:Sf262 av Kalle Larsson m.fl. (v, c, kd, mp) (doc, 47 kB)

Motion 2006/07:Kr306 av Marianne Berg m.fl. (v, mp, c, fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr306 av Marianne Berg m.fl. v, mp, c, fp Kultur för lika värde gällande homosexuella, bisexuella och transpersoner 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge Nordiska museet ett samordnande ansvar för den HBT-kultur


Utskottsberedning: 2006/07:KrU11 2006/07:KrU4 2006/07:KrU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:Kr306 av Marianne Berg m.fl. (v, mp, c, fp) (doc, 49 kB)

Motion 2006/07:K355 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp, c, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:K355 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp, c, v, mp Vissa grundlagsfrågor om homosexuella, bisexuella och transpersoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att 1 kap. 2 regeringsformen om arbetet mot diskriminering också ska


Utskottsberedning: 2006/07:KU12 2007/08:KU11 2007/08:KU15
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:K355 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp, c, v, mp) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:K342 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp, c, kd, fp, v)

Motion till riksdagen 2006/07:K342 av Karin Svensson Smith m.fl. mp, c, kd, fp, v Kommunal beslutanderätt om trängselavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av regeringsformen i syfte att underlätta för lokala och regionala


Utskottsberedning: 2006/07:KU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:K342 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp, c, kd, fp, v) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:Ju307 av Solveig Hellquist m.fl. (fp, v, mp, m, kd, c)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju307 av Solveig Hellquist m.fl. fp, v, mp, m, kd, c Specialutbildade domare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av specialutbildade domare för sexual- och barnpornografibrott där barn är målsägande. Motivering


Utskottsberedning: 2006/07:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ju307 av Solveig Hellquist m.fl. (fp, v, mp, m, kd, c) (doc, 43 kB)
Paginering