Dokument & lagar (14 träffar)

Motion 2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning Vänsterpartiets motion är en skarp kontrast till den ekonomiska vårproposition som regeringen presenterat. Den som jämför vår ekonomiska politik med regeringens kommer att se


Utskottsberedning: 2006/07:FiU20 2006/07:FiU21 2006/07:KU22
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 564 kB)

Motion 2006/07:Fi1 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi1 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av framst. 2006/07:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2006 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett nytt penningpolitiskt system. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:FiU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Fi1 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 81 kB)

Motion 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. v Havspolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Tillståndet i haven längs den svenska kusten 8 3.1 De svenska miljömålen och den nationella strategin för havsmiljön 9 4 Internationella åtgärder 10 4.1 Ny havsplanering och förvaltning 10


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU11 2006/07:MJU12 2006/07:MJU14 2006/07:MJU17 2006/07:MJU2 2006/07:MJU5 2006/07:MJU7 2006/07:MJU8 2006/07:MJU9 2006/07:NU11 2006/07:SkU11 2006/07:SkU12 2006/07:SoU8 2006/07:TU9 2006/07:UU10
Riksdagsbeslut (53 yrkanden): 53 avslag

Motion 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 170 kB)

Motion 2006/07:Fi258 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi258 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt uppställning: Belopp i tusental kronor


Utskottsberedning: 2006/07:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fi258 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 59 kB)

Motion 2006/07:Fi247 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi247 av Lars Ohly m.fl. v Socialavgifter och krediteringar med skatteanknytning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen 2000:980 avsnitt 5.3.1 samt avslå ändring i lagen 1990:659 om särskild löneskatt avsnitten


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1 2006/07:SfU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:Fi247 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 53 kB)

Motion 2006/07:Fi245 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi245 av Lars Ohly m.fl. v Ekonomisk politik för jobb, rättvisa och hållbar utveckling 1 Sammanfattning Sverige behöver en ekonomisk politik för jobb, rättvisa och jämställdhet. Svensk ekonomi är sedd ur de flesta perspektiv mycket stark. Tillväxttakten har varit hög under ett flertal år.


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2006/07:Fi245 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 532 kB)

Motion 2006/07:Fi242 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi242 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt uppställning: UO 2 Samhällsekonomi


Utskottsberedning: 2006/07:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fi242 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 52 kB)

Motion 2006/07:So377 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So377 av Elina Linna m.fl. v Barnpolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att statistiken om antalet mottagare av ekonomiskt bistånd bör kompletteras så att det tydligt framgår hur många barn som berörs.1 Riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:FiU2 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:So377 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 60 kB)

Motion 2006/07:Sf220 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf220 av Lars Ohly m.fl. v Rättvist pensionssystem 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Vad ska ett pensionssystem ge 3 5 Det nuvarande pensionssystemets grundprinciper 5 5.1 Jämlika kvalifikationsmöjligheter 6 5.2 Pensionssystemets


Utskottsberedning: 2006/07:FiU6 2006/07:SfU1 2006/07:SfU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:Sf220 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 113 kB)

Motion 2006/07:C203 av Egon Frid m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:C203 av Egon Frid m.fl. v Överskuldsattas situation 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagändring som innebär att en absolut preskriptionstid för civilrättsliga fordringar gentemot privatpersoner införs. Riksdagen begär att regeringen lägger


Utskottsberedning: 2006/07:CU12 2006/07:FiU9 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:C203 av Egon Frid m.fl. (v) (doc, 61 kB)

Motion 2006/07:Sk246 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk246 av Lars Ohly m.fl. v Miljöanpassad vägtrafik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Trafikens påverkan på miljön 5 4 Miljöbilar och biodrivmedel 6 4.1 Miljöbilspremie 6 4.2 Efterkonvertering till etanoldrift 6 4.3 Skrotningsavgift 8 4.4 Ökad inblandning av


Utskottsberedning: 2006/07:CU19 2006/07:FiU1 2006/07:KU9 2006/07:MJU8 2006/07:MJU9 2006/07:NU10 2006/07:SkU10 2006/07:SkU12 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 27 avslag

Motion 2006/07:Sk246 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 124 kB)

Motion 2006/07:MJ266 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ266 av Lars Ohly m.fl. v Klimatpolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 7 4 Sveriges nya klimatpolitik 7 5 Klimatläget i Sverige 9 6 Åtgärder för att minska växthusgasutsläppen i Sverige 11 6.1 Klimatinvesteringsprogrammet 11 6.2 Miljöanpassad vägtrafik 12


Utskottsberedning: 2006/07:CU18 2006/07:CU19 2006/07:CU22 2006/07:FiU1 2006/07:FiU16 2006/07:KU9 2006/07:MJU1 2006/07:MJU5 2006/07:MJU8 2006/07:MJU9 2006/07:NU10 2006/07:NU11 2006/07:NU3 2006/07:NU6 2006/07:NU9 2006/07:SkU10 2006/07:SkU11 2006/07:SkU12 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (55 yrkanden): 55 avslag

Motion 2006/07:MJ266 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 147 kB)

Motion 2006/07:C202 av Egon Frid m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:C202 av Egon Frid m.fl. v Boendeplaneringsprogram 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Förutsättningar för boendeplanering 3 4.1 Behovet av statistik 3 4.2 Information om hiss 3 4.2.1 Information om våningsplan 4 4.2.2 Information om ventilations-


Utskottsberedning: 2006/07:CU19 2006/07:CU9 2006/07:FiU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:C202 av Egon Frid m.fl. (v) (doc, 80 kB)

Motion 2006/07:C207 av Egon Frid m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:C207 av Egon Frid m.fl. v Svarthandel med hyresrätter 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 3 4 Kommunal förmedling av andrahandslägenheter 3 5 Stärkt skydd för andrahandsboende 4 6 Utökad kontroll av hyror vid uthyrning i andra


Utskottsberedning: 2006/07:CU10 2006/07:CU9 2006/07:FiU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2006/07:C207 av Egon Frid m.fl. (v) (doc, 57 kB)