Dokument & lagar (143 träffar)

Motion 2006/07:Fi258 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi258 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt uppställning: Belopp i tusental kronor


Utskottsberedning: 2006/07:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fi258 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 59 kB)

Motion 2006/07:Fi247 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi247 av Lars Ohly m.fl. v Socialavgifter och krediteringar med skatteanknytning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen 2000:980 avsnitt 5.3.1 samt avslå ändring i lagen 1990:659 om särskild löneskatt avsnitten


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1 2006/07:SfU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:Fi247 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 53 kB)

Motion 2006/07:Fi245 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi245 av Lars Ohly m.fl. v Ekonomisk politik för jobb, rättvisa och hållbar utveckling 1 Sammanfattning Sverige behöver en ekonomisk politik för jobb, rättvisa och jämställdhet. Svensk ekonomi är sedd ur de flesta perspektiv mycket stark. Tillväxttakten har varit hög under ett flertal år.


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2006/07:Fi245 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 532 kB)

Motion 2006/07:Fi242 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi242 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt uppställning: UO 2 Samhällsekonomi


Utskottsberedning: 2006/07:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fi242 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 52 kB)

Motion 2006/07:A347 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:A347 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad 1 Sammanfattning Vi föreslår ökade resurser till kommunersättningar för flyktingamnesti och bättre flyktingmottagande. Vi avvisar regeringens förslag om att snabbavveckla Integrationsverket 1 juli 2007. När det gäller arbetsmarknadspolitiken


Utskottsberedning: 2006/07:AU4 2006/07:AU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2006/07:A347 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 193 kB)

Motion 2006/07:A346 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:A346 av Lars Ohly m.fl. v Arbetslöshetsförsäkringens roll och utveckling 1 Sammanfattning Vi avvisar regeringens föreslagna nedskärningar i arbetslöshetsförsäkringen i proposition 2006/07:1 vilka sammantaget leder till att försäkringen blir sämre, dyrare och mer orättvis. De aviserade förändringarna


Utskottsberedning: 2006/07:AU13 2006/07:AU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2006/07:A346 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 160 kB)

Motion 2006/07:A273 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:A273 av Elina Linna m.fl. v Stöd i arbetslivet för funktionshindrade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av regelsystemet när det gäller arbetshjälpmedel.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2006/07:AU13 2006/07:SfU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:A273 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:Ub333 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub333 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 3 kap. 1113 studiestödslagen 1999:1395 enligt vad som anförs i motionen. Riksdagen godkänner att under 2007 lån tas upp i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp


Utskottsberedning: 2006/07:UbU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:Ub333 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 58 kB)

Motion 2006/07:U258 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U258 av Lars Ohly m.fl. v Folkrätt och mänskliga rättigheter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i FN bör verka för en tydligare och mer distinkt tolkning av vad som avses med självförsvar i internationella


Utskottsberedning: 2006/07:UU2 2006/07:UU8 2007/08:UU9 2008/09:UU11 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2006/07:U258 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 79 kB)

Motion 2006/07:So439 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So439 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt uppställning: UO 9 Hälsovård,


Utskottsberedning: 2006/07:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So439 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 113 kB)

Motion 2006/07:So416 av Eva Olofsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So416 av Eva Olofsson m.fl. v En bra missbruksvård och en folkresning mot alkohol och narkotika 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Socialdepartementet och socialministern ska ta ansvaret för att genomföra alkohol-


Utskottsberedning: 2006/07:SoU5 2006/07:SoU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:So416 av Eva Olofsson m.fl. (v) (doc, 54 kB)

Motion 2006/07:So396 av Eva Olofsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So396 av Eva Olofsson m.fl. v Hemtjänst och fritidsboende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen utarbetar och lägger fram förslag till en mindre ändring av socialtjänstlagen i form av ett undantag från vistelsekommunens ansvar när det gäller hemtjänst. Motivering För


Utskottsberedning: 2006/07:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So396 av Eva Olofsson m.fl. (v) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:So395 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So395 av Elina Linna m.fl. v Genus i vård och omsorg samt socialtjänst 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Hälso- och sjukvård och jämställdhet 2 5 Folkhälsa och jämställdhet 4 6 Beroendevård och jämställdhet 5 7 Socialtjänst och jämställdhet 5 8 Tandvård


Utskottsberedning: 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:So395 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 75 kB)

Motion 2006/07:So394 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So394 av Elina Linna m.fl. v Lobotomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utvärdera och kartlägga förekomsten av psykokirurgi. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utvärdera


Utskottsberedning: 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:So394 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:So393 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So393 av Elina Linna m.fl. v Läkemedelsfrågor 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Apoteket 3 5 Äldre och läkemedel 4 6 Kvinnor, män och läkemedel 5 7 Gratis receptbelagda läkemedel för barn 6 8 Vaccin mot livmoderhalscancer 6 9 Biverkningar 7 10 Marknadsföring 8


Utskottsberedning: 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2006/07:So393 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 70 kB)

Motion 2006/07:So375 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So375 av Lars Ohly m.fl. v Folkhälsopolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Klassbunden hälsa 4 4 Kön påverkar hälsan 5 5 Hälsans etniska dimension 6 6 Barns hälsa 7 7 Funktionshinder och hälsa 8 8 Hälsoindex 9 9 Handlingsplan för ett lättare Sverige 9 10 Folkhälsa


Utskottsberedning: 2006/07:JuU10 2006/07:SkU13 2006/07:SoU1 2006/07:SoU6 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2006/07:So375 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 81 kB)

Motion 2006/07:So374 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So374 av Elina Linna m.fl. v Sexualpolitik Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 2 Inledning 3 3 Sex på 2000-talet 4 4 Den prioriterade potensen 5 5 Unga kvinnors och mäns sexualitet 6 6 Sexualrådgivning 7 7 Abort 7 8 Omskärelse av pojkar 9 9 10 procent av biståndet


Utskottsberedning: 2006/07:SoU1 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:UU8 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2006/07:So374 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 77 kB)

Motion 2006/07:Sf287 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf287 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sf287 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 47 kB)

Motion 2006/07:Sf286 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf286 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1962:381 om allmän försäkring. Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag till lag om ändring


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2006/07:Sf286 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2006/07:Sf285 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf285 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 8 Migration enligt uppställning: UO 8 Migration Regeringens förslag tkr Förändring tkr 12:1


Utskottsberedning: 2006/07:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sf285 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 56 kB)